Het A4-tje van de PVV

Er is nogal wat te doen geweest over het A4-tje van de PVV. Sommigen vonden het een goeie zet anderen kwalificeerde het als debiel en alles wat daar tussen zit.

Het sprak mij direct aan. Niet de lay-out, de inhoud grotendeels wel, maar vooral het idee van een A4-tje deed mij denken aan de tijd dat ik nog werkte als organisatiekundige. Vanaf 1985 tot begin 2013 heb ik dat vak op verschillende (kennis)niveaus en binnen meerdere organisaties (banken, telecom en overheid) mogen uitvoeren.

Eén van de mooiere trajecten waarin ik heb meegewerkt was het proces van strategievorming bij mijn laatste werkgever (een overheidsorganisatie). Dit gebeurde onder begeleiding van twee externe consultants. Een leerzaam traject, zeker ook voor de directie en andere key-spelers.

De aanpak, waarover veel te vinden is op internet, bijvoorbeeld hier en hier (of Google even ‘Strategiekaart’), resulteerde in een aantal eindproducten, waaronder een z.g. strategiekaart en, u raadt het al, een strategisch A4-tje.

Alvorens een hele batterij organisatiekundigen over mij heen te krijgen wil ik nog even benadrukken dat het A4-tje van de PVV voor verbetering vatbaar is maar wat mij betreft een goeie opstap is naar een verder uit te werken strategie. En ongetwijfeld ook voor verbetering vatbaar de strategiekaart die ik (deels) heb gemaakt. Opbouwende kritiek van collega’s is altijd welkom daar waar het gaat om de toepassing van de methode. De inhoud (waar ik niet teveel aan heb veranderd) is uiteraard voor rekening van de PVV.

Op basis van het A4-tje van de PVV heb ik me beperkt tot de strategiekaart. Een eventueel aangepast A4-tje en de verdere uitwerking daarvan laat ik aan de PVV.

Alvorens de strategiekaart te tonen eerst even een belangrijk doel van die kaart en het A4-tje. Namelijk als communicatiemiddel naar de rest van organisatie of in dit geval dus naar de burgers c.q. de kiezers. Die communicatie kan met lange, wollige verhalen (zoals b.v. de 236 pagina’s van D66) of kort, kernachtig en overzichtelijk. De vraag is, welke slaat het beste aan bij de kiezers? Wat denkt u als u het b.v. vergelijkt met de organisatie waarin u werkt? Die bekende dikke rapporten of toch liever een kernachtig plaatje met een korte toelichting?

Dan nu de kaart die ik heb gemaakt op basis van het A4-tje van de PVV. Na de kaart een toelichting. Daarna nog even een afbeelding van het PVV A4-tje.

Schermkopie-1661 2016.08.31

De kaart is van boven naar beneden te lezen.
Om de Strategische ambitie volledig te kunnen waarmaken moeten de doelen onder Burgers (stakeholders) en Financieel eerst worden bereikt. Die doelen heb ik uit het A4-tje van de PVV gehaald (het doel ‘Kosten overheidsdiensten zijn verlaagd‘ is een suggestie van mijn kant, het mag/kan wel iets minder, toch?).
Rechts boven staat de door mij geïnterpreteerde Missie van de PVV (hier meer over Missie, Visie etc.).
De invulling van doelen op het gebied van Interne processen, Innovatie en informatie (technologie) en Medewerkers en cultuur heb ik gelaten voor wat het is, leeg dus. Enerzijds omdat dat te ver voert voor deze column, anderzijds omdat die niet te vinden zijn in het A4-tje van de PVV en ik geen idee heb hoe dat werkt binnen de centrale overheid (moet ik met toch eens een keer in verdiepen).
Maar ze zijn daarom niet minder belangrijk, zelfs essentieel omdat met/binnen die gebieden de maatregelen moeten worden uitgevoerd om de doelen en uiteindelijk de strategische ambitie te bereiken. Met b.v. slecht functionerende informatiesystemen en niet goed functionerende ambtenaren is het lastig zo niet onmogelijk dat te doen. Dus ook op deze gebieden moeten zo nodig doelen worden gesteld. Kijken we naar de PVV zelf, dan heeft dat o.a. betrekking op de eisen die de PVV moet stellen aan hun bestaande en straks nieuwe kamerleden (40 zetels 😉 ) en voor de diverse posten in het nieuwe kabinet.

Ik ga er even vanuit dat alle doelen op de verschillende gebieden zijn geformuleerd. We kunnen (moeten zelfs, voor het uitvoeren van de juiste maatregelen in de juiste volgorde) de strategiekaart dan van onder naar boven lezen, als oorzaak en gevolg relaties.
De doelen op het gebied van Innovatie en informatie (technologie) en Medewerkers en cultuur moeten we bereiken om de Interne processen te kunnen verbeteren. Als de Interne processen aan de eisen voldoen (de verbeterdoelen zijn  bereikt), dan zijn we in staat om onze beloftes aan de Burgers (stakeholders) na te komen en dat Financieel haalbaar te maken zodat we uiteindelijk de Strategische ambitie waarmaken en daarmee Nederland weer van ons is!

U zult begrijpen dat het in de werkelijkheid (nog los van coalitievorming ofwel water bij de wijn) behoorlijk complex kan/zal zijn en daarom vraagt om goeie planning & control instrumenten en capaciteiten. Misschien nog iets teveel bedrijfskunde voor de overheid maar wel iets waar ze m.i. meer naar toe zouden moeten, een bedrijfsmatige aanpak.

Ik wens de PVV in ieder geval heel veel succes de komende tijd en een verpletterende (voor de andere partijen) verkiezingsoverwinning!

 

Bijlage: De basis, het PVV A4-tje

Strategisch A-4 PVV