In discussie met Operatie Libero (de oneliners ontzenuwd)

schermkopie-1804-2017-03-03

Voor hen die het nog niet weten wat Operatie Libero is. Volgens hun website:

We zijn een onafhankelijke gelegenheids-actiegroep, geïnspireerd door een initiatief in Zwitserland met dezelfde naam. We gaan van ons van 1 tot 15 maart 2017 mengen in populistische discussies op de sociale media. We laten daar een op feiten gebaseerd tegengeluid horen.

Op hun website sommen ze een aantal oneliners op die goedmensen kunnen gebruiken in hun ‘discussies’ met PVV aanhangers. Handig voor mensen die er zelf nog niet zo goed over hebben nagedacht:

‘Lange verhalen zijn niet populair op fora. Een korte, pakkende oneliner kan uitkomst bieden. Als je geen inspiratie hebt kunnen de onderstaande zinnetjes misschien helpen.

Zelf een betere verzonnen? Mail hem naar OL dan zetten we ze in de groeiende voorraad oneliners op de website.

  1. Alle Oranjes zijn allochtoon. Zelfs de koning.
  2. Grenzen dicht? Wie zit er dan opgesloten?
  3. Wilders is een vriend van Trump en Poetin. Dan weet ik genoeg.
  4. Bijbel, Koran, Torah: we hebben gelukkig godsdienstvrijheid
  5. Geert Wilders is het enige PVV-lid. Ga je stemmen op één baas?
  6. PVV: geen partij; geen leden, geen programma; geen oplossing
  7. Nederland uit de EU? En Ikea dan?
  8. Mogen mijn lieve buren wel blijven?’

Ik heb beloofd deze dooddoeners te ontzenuwen, daar gaan we.

1. Alle Oranjes zijn allochtoon. Zelfs de koning.

Allochtoon? Foei, u bedoelt natuurlijk een Nederlander met een immigratie achtergrond.
De Oranjes zijn, met hun immigratie achtergrond, het toonbeeld van geslaagde integratie. Aan de jongste generaties merk je helemaal niet meer dat ze die immigratie achtergrond hebben (dit in tegenstelling tot andere groepen immigranten). Allemaal kennen ze ons volkslied (ja het Wilhelmus) uit hun hoofd en de meesten spreken onze mooie taal vloeiend. Daar kunnen veel immigranten een voorbeeld aan nemen. Wilt u meer weten over de Oranjes kijk dan b.v. hier.

2. Grenzen dicht? Wie zit er dan opgesloten?

Opgesloten? Niemand natuurlijk. Net als vroeger kunnen we dan gewoon Nederland in en uit (tenzij de EU ons dat belet en daarmee dus bewijst een dictatuur te zijn). Ik herinner me nog onze vakanties naar o.a. Frankrijk, Spanje, Kroatië en die keer naar het verre oosten. Nooit problemen gehad, paspoort laten zien, terug vanuit Singapore moest de koffer open en bij de Spaanse grens een keer aan de kant gezet (vergeten zonnebril af te zetten).
Waar het om gaat is dat niet iedereen zomaar ons land binnen wandelt, zeker niet als het om ongewenste lieden gaat zoals terroristen, criminelen en gelukszoekers. Ik hoor u zeggen ‘maar ze komen toch wel binnen’. Dan zeg ik ‘inbrekers komen toch wel binnen maar dat is geen reden om alle deuren en ramen van mijn huis open te laten staan’ (50 jaar geleden kon dat nog, nu helaas niet meer). En mochten lieden toch illegaal binnenkomen, dan zijn er tal van maatregelen mogelijk om ze aan te pakken. Wilt u meer weten over grenscontroles e.d. Google of kijk b.v. hier.

3. Wilders is een vriend van Trump en Poetin. Dan weet ik genoeg.

Dan weet je blijkbaar helemaal niets want Poetin en Trump zijn niet het grote probleem. Het grote probleem is de machtshonger van de VS (van o.a. Barack Obama), de daarmee samenhangende globalisatie en de daarvoor door de VS en de EU gevoerde geopolitiek. Er zijn verschillende definities van geopolitiek. Ik citeer er één, uit het begin van dit stuk (leestip: om te snappen wat er nu gaande is en wat daaraan vooraf ging):

Je kunt je ook gewoon afvragen: hoe werkt de wereld eigenlijk op het gebied van machtsverhoudingen en wie controleert en regeert welk gebied en welke grondstoffen?

Zelf schreef ik eerder o.a. dit stuk over de dubieuze rol van de VS in de wereld. Als smaakmaker een citaat daaruit:

‘Die plannen komen erop neer dat de Verenigde Staten een unieke rol hebben in de wereld en dat Amerika die dominante status ook met regime change manoeuvres en met de inzet van militaire middelen moet kunnen afdwingen. ‘Het is onze prioriteit om te voorkomen dat er een nieuwe rivaal opstaat, op het voormalige gebied van de Sovjet-Unie, of elders,’ is een veel geciteerde uitspraak uit 1992 van Paul Wolfowitz.

De zogenaamde ‘War on Terror’ blijkt ‘gewoon’ part of the plan, een ‘tool’ in de strijd om olie en macht. In deze video vertelt generaal Wesley Clark over een gesprek dat hij in het Pentagon had direct na de aanslagen van 9/11.’

Het Rusland van Poetin wordt, samen met China, dus weer tot vijand gemaakt van de VS (en de EU). Voor de machtshonger van de VS, hun oorlogsindustrie en het in stand houden van de wankele petrodollar (oliebelangen).
Trump lijkt daar niet in mee te willen gaan tot grote ergernis van de neocons en zogenaamde democraten zoals oorlogsmisdadigers Barack Obama en Hillary Clinton.
Zeg het maar, kiest u voor oorlog of voor vrede?
Inmiddels begrijpt u hopelijk dat u met deze oneliner onzin uitkraamde.

4. Bijbel, Koran, Torah: we hebben gelukkig godsdienstvrijheid

Bij sommige oneliners is het een beetje raden waar Operatie Libero op doelt. Vaak wordt de koran aangehaald om duidelijk te maken waar de islam voor staat. In de koran maar ook in de bijbel (vooral het oude testament) en in de torah staan verschrikkelijke dingen. Om er één te noemen, het stenigen van mensen. Als een PVV aanhanger verwijst naar de koran, dan is het tegen ‘argument’ dat er in de bijbel en torah ook verschrikkelijke dingen staan. Kijken we naar de islam, dan worden mensen in een aantal islamitische landen nog steeds gestenigd maar ook onthoofd, opgehangen, de handen afgehakt, gegeseld etc. Het christendom heeft zich t.o.v. de islam ontwikkeld naar een, wat je zou kunnen noemen, gematigde godsdienst. Daarnaast heeft de westerse wereld zich ontwikkeld tot humane (mensenrechten) samenlevingen (lees ook ‘In discussie met Operatie Libero (deel 2)‘ hoofdstuk 5 over de minder frisse rol van het westen in de wereld) en er is een scheiding tussen kerk en staat. Mensenrechtenschendingen zoals die in islamitische landen veelvuldig voorkomen zien we niet in westerse landen.
Ook is een vaak gehoord argument dat de ware islam vrede is. Vandaag nog kwam ik deze tweet tegen:

Schermkopie-1828 2017.03.09

Sterre heeft geen idee waar ze het over heeft. In dit stuk (hoofdstuk: islam volgens Hanina Ajarai) lees je waarom en daaruit het volgende citaat:

‘Op zoek naar een islamitische ethiek troffen we op de moslimwebsite www.harunyahya.com onder meer ‘The True Islamic Morals’ en ‘Righteous Deeds’. Hierop komen begrippen voor als ‘barmhartigheid, tolerantie en vrede’. Die klinken goed in Westerse oren en wekken de verwachting dat het mogelijk is te komen tot ‘gemeenschappelijke ethische waarden en normen’. Dit kan echter niet worden afgeleid uit de hierin vermelde soera, en al evenmin uit de ‘gezegende geschiedenis van het eeuwenlang durende Ottomaanse rijk’. Wij moeten namelijk bedenken dat zulke woorden alleen gelden voor moslims en niet voor ‘ongelovigen’ (kafirs). De islam maakt namelijk nadrukkelijk onderscheid tussen de moslims en alle andere mensen, die blijkens Soera 5:60 gelden als (de afstammelingen van) ‘apen’ (de joden); ‘zwijnen’ (de christenen) of ‘demonen’ (de overigen of ‘heidenen’). Die islamitische normen en waarden gelden dus alleen voor moslims’.’

5. Geert Wilders is het enige PVV-lid. Ga je stemmen op één baas?

Stemmen op leden van een partij kan niet, tenzij ze als lid ook verkiesbaar zijn. Op het stembiljet kan ik een keuze maken wie mijn stem krijgt, b.v. Geert, Fleur, Martin of iemand anders. Verder stem ik niet omdat een persoon mij bevalt. Ik stem omdat ik het (grotendeels) eens ben met het programma van de PVV en omdat er voor nu geen goed alternatief is. Zo, deze is lekker kort zeg.

6. PVV: geen partij; geen leden, geen programma; geen oplossing

De PVV is gewoon een politieke partij, anders zouden ze niet in de kamer zitten en heeft wel degelijk leden: Geert Wilders en de Stichting Groep Wilders. Meer over de PVV hier en hier. Uit het laatste stuk het volgende citaat over leden:

Organisatie
De PVV was organisatorisch gezien eigenlijk geen partij, want ze kende formeel slechts twee leden, de persoon Wilders en de Stichting Groep Wilders. De permanent beveiligde Wilders was ook (het enige) bestuurslid van de Stichting om te voorkomen dat via de Kamer van Koophandel de namen en adressen van andere bestuursleden te traceren zouden zijn. Zodoende bestond de partij dus feitelijk uit Wilders en Wilders. Door deze merkwaardige juridische constructie kon Wilders de partij wel als vereniging inschrijven (en bij de Kiesraad registreren), maar ook geheel naar zijn hand zetten. Er werden geen leden geworven, uit vrees voor infiltratie door rechts-extremisten en querulanten die ‘LPF achtige toestanden’ zouden veroorzaken, maar ook uit afkeer van partijapparaten die eigen belangen zouden najagen en een oligarchische barrière zouden vormen tussen kiezers en gekozenen. Volgens Bosma was de PVV als leden loze ‘netwerkpartij’ democratischer dan een ouderwetse ledenpartij, omdat zij alleen verantwoording schuldig zou zijn aan de kiezer en niet aan ‘die vreemde, ongekozen tussenlaag die samen klit op partijbijeenkomsten en in partijbunkers’. Die afkeer van partijorganisatie lijkt kenmerkend voor alle populisten, al gaan weinigen daarin zo ver dat ze elke ledenorganisatie afwijzen.

Informeel rekruteerde de PVV overigens wel degelijk leden, als we daar ook medewerkers, vrijwilligers en kandidaat-volksvertegenwoordigers onder verstaan. Wilders had vanaf het voorjaar van 2005 kandidaten voor de Tweede Kamer op een goed geheim gehouden locatie ontvangen, ondervraagd en (bij gebleken geschiktheid) een politieke training gegeven.

En uit een interview met Geert Wilders in het AD nog even het volgende citaat:

‘De volgende stap is dat u een partij wordt met leden?
Dat wil ik absoluut niet en dat interesseert de mensen ook helemaal niets. Dat is zo’n Haagse discussie. Die leden vertegenwoordigen maar een klein percentage van de aanhang van een partij. Ik heb het gezien bij de VVD. Cuba is er niets bij. Alle hotemetoten. Die kwamen mij als Kamerlid vragen of het een onsje minder mocht op een bepaald terrein, omdat de wethouder van hun gemeente er last van had. Dat heeft allemaal niets met democratie te maken. En ik heb nog steeds voor ogen wat er met de LPF is gebeurd. Levensgevaarlijk om te doen dus.’

En de PVV heeft natuurlijk wel een programma, het bekende A4tje waarin op hoofdlijnen de oplossingsrichtingen staan. Later zijn deze punten wat verder uitgewerkt en onder andere via het AD (hier en hier) gepubliceerd. Wat mij betreft is daarmee kort, kernachtig en overzichtelijk gecommuniceerd waar de PVV aan wil werken. Die communicatie kan ook met lange, wollige verhalen. De vraag is, welke vorm informeert voldoende en slaat het beste aan bij de kiezers? Wat denkt u als u het b.v. vergelijkt met de organisatie waarin u werkt? Die bekende dikke rapporten of toch liever een korte samenvatting/opsomming en een kernachtige heldere toelichting?
En hoe denkt u dat het bij coalitievorming gaat? Er zal bij alle partijen water bij de wijn moeten worden gedaan. Punten uitruilen, aanpassen, herformuleren en opnieuw doorrekenen.
Vóór de verkiezingen met lange verhalen komen is dus niet handig. Dat past niet bij het doel van die fase. Dus hou het kort en kernachtig, werk het verder uit bij en na coalitievorming, ga regeren en kom dan met verder uitgewerkte oplossingen (maatregelen, wetten). Top down, zo werkt het.

7. Nederland uit de EU? En Ikea dan?

Nederland uit de EU. Ik zeg ja, maar dat gaat niet zomaar. Het beste zou zijn de EU beheerst te ontmantelen en weer ‘terug’ te gaan naar een soort van EEG. Onafhankelijke staten die op een aantal terreinen (waaronder handel) samen kunnen werken. De reden om de EU te ontmantelen is tweeledig. Enerzijds de onhoudbare Euro, anderzijds de EU als grootmacht.

7.1 De Euro

De Euro in z’n huidige vorm werkt niet en zal nooit gaan werken tenzij er (te) grote offers worden gebracht door de Europeanen. Een oplossing voor het Euro probleem zou de z.g. Matheo Solution (TMS) kunnen zien. In dit stuk worden de Euro en TMS uitgebreid behandelt. Daaruit het volgende citaat:

Als gevolg van de huidige compleet uit het lood geslagen onderlinge economische verhoudingen en de onmogelijkheid van monetaire flexibiliteit (onderlinge wisselkoersaanpassingen en rentedifferentiatie) binnen het Euro Pact, heeft de monetaire unie, zoals we hebben kunnen zien, voor alle eurolanden economisch en sociaal destructief alsmede financieel desastreus uitgepakt.

Zo heeft de in de onderlinge verhoudingen voor de Zuidelijke eurolanden te dure euro geresulteerd in economische ineenstorting met bedrijfsfaillissementsgolven en langdurige excessieve werkloosheid, sociale ellende met (vaak bittere) armoede en ineenstortende staatsfinanciën. Dit terwijl de voor de sterkste landen (waaronder Nederland) juist te goedkope euro heeft geresulteerd in een ernstige aantasting van de koopkracht en binnenland-gerelateerde economie, dus van onze welvaart.

TMS kan dus een oplossing zijn maar de Eurofielen in Brussel willen dat helemaal niet. Dat verbaasd mij niet. De invoering van de Euro indertijd diende namelijk een doel, een federale EU zoals Jean Monnet dat lang geleden al riep:

‘There will be no peace in Europe, if the states are reconstituted on the basis of national sovereignty (…) The countries of Europe are too small to guarantee their peoples the necessary prosperity and social development. The European states must constitute themselves into a federation.’

Met de invoering van de Euro werd er weer een stap gezet naar die federale EU. Bewust werd de Euro als hefboom gebruikt want ze wisten dat de Euro niet zou werken in een unie met zeer verschillende landen hetgeen met de Euro crisis wel is gebleken.

De Euro gaat dus alleen maar werken in een federatie waarin alle staten gelijk zijn (De Verenigde Staten van Europa). Kort door de bocht gezegd de koek moet opnieuw worden verdeeld. Voor linkse mensen natuurlijk geweldig, je welvaart delen met anderen. Nivelleren is een feest voor ze, ook op Europees niveau en hoe meer arme landen erbij hoe beter, toch? Maar er zijn ook mensen die dergelijke (te) grote offers niet willen brengen (de slechterikken!). Dus wat wilt u, nivelleren tot u erbij neervalt of een Nexit als de EU blijft koersen naar een federatie? Oh, en laat u vooral niet foppen door politici die nu als verkiezingsprietpraat liegen dat er minder EU moet komen. Zoals Eurofiel Herman van Rompuy hier aangeeft en ook nog even roept: Frexit, Nexit? Dat gaat niet gebeuren!

7.2 De EU als grootmacht

Uit het voorgaande heeft u kunnen begrijpen dat ik geen voorstander ben van een federale EU. Maar er is een nog veel belangrijkere reden waarom ik faliekant tegen de EU ben. Dat is de EU als federale grootmacht. Waarom? Omdat de EU dezelfde agenda heeft als de VS, nee niet de VS van Trump maar de VS van de neocons en de voormalige POTUS en oorlogsmisdadiger Obama. In hoofdstuk 3 heeft u kunnen lezen wat die verderfelijke agenda is. Weet u nog, Verhofstadt en Van Baalen die op het Maidanplein in Kiev stonden? Een door de VS geregisseerde coup, niet om Oekraïne te helpen maar om multinationals te helpen (kijk als wereld verbeterende linksmens ook de hele docu) en Rusland op de kast te jagen en verder te isoleren.

Oh, en wilt u het nu nog over Ikea hebben, dat bedrijf dat vrachtwagenchauffeurs laat uitbuiten? Nee toch? U als linksmens komt toch zeker wel op voor die vrachtwagenchauffeurs?

8. Mogen mijn lieve buren wel blijven?

In principe wel, hangt er vanaf wat ze doen en wie ze zijn. Zijn het naast lieve mensen ook nog eens mensen die een bijdrage willen leveren aan onze samenleving, onze normen en waarden accepteren en respecteren en zich aan de wet houden dan mogen ze hier natuurlijk zijn. Doen ze dat niet, dan worden ze binnen de regels van de rechtsstaat gecorrigeerd. Helpt dat uiteindelijk niet dan geldt voor Nederlanders met een dubbele nationaliteit dat hun Nederlandse paspoort wordt ingetrokken waarna ze, als dat mogelijk is, worden uitgezet.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s