The real ‘leaders’ of the world, scum (English version)

Schermkopie-2434 2017.11.10

Dutch version here.

Last week a friend showed me two YouTube documentaries. The first and the longest one confirmed a lot of what I have discovered in recent years. Things that have totaly changed my worldview. In this documentary also new issues emerged. Things I didn’t know yet, that confirm and strengthen my view on the world. People who read other pieces of me and follow me on Twitter (and for a while now also on Gab) know approximately what my view is.

The second documentary, which is a lot shorter, gave me more or less (you can never be to sure) the answer to a question that I have been asking myself for a while, where stands Donald Trump?

Some time ago I wrote a piece about Trump ‘Donald Trump, you’re full of shit‘ (Dutch version here) in which I more or less described my disappointment in The Donald. Following his promise during his inauguration, I hoped for a change of US foreign policy. Nothing is less true, so I told Trump that via Twitter (I haven’t received an answer from him yet ;-).

The US, the elite’s war machine, under Donald Trump’s ‘leadership’, just won’t stop their false flag operations (is this one the latest?), regime changes and wars. So, Donald Trump seems to obey and continues with foreign policy as we already know from Obama and before him Bush.

My question is, why does the elite, supported by the MSM they control, still want to get rid of Donald Trump? I found a possible answer in the second documentary.

Tip for people who are a little sensitive to other insights (other than their worldview), first watch (over 2 hours) this “Must see documentary”. Please do, it explains a lot.

Did you watch it? OK, just settle down and then watch that second documentary. In the beginning, it is quite fierce, in the sense of ‘what kind of …… is this?’. But stick to it (I kept watching despite the monotonous conspiracy-like tone) then you’ll see what’s the role of Donald Trump and why he doesn’t fit into the elite’s plan.

It’s weekend, so enough time to find out how the elite decides about your future. Next step, how to translate that knowledge into action to reverse the dubious plans of the elite (if you’ve seen both docu’s you understand why I call the elite scum). When I was young, foolish, thus a leftist we had TBMHGR for action like that.

Have a good weekend!

 

 

The real ‘leaders’ of the world (scum)

Schermkopie-2434 2017.11.10

Afgelopen week tipte een kennis mij over twee YouTube documentaires. De eerste en tevens langste bevestigde veel van wat ik de afgelopen jaren zelf heb ontdekt. Zaken die mijn wereldbeeld totaal hebben veranderd. Ook kwamen er in deze documentaire nieuwe zaken naar voren. Zaken waarvan ik nog geen weet had en die mijn beeld van de wereld bevestigen en versterken. Wie andere stukken van mij heeft gelezen en wie mij volgt op Twitter (en sinds een tijdje ook op Gab) weet ongeveer wel hoe ik er over denk.

De tweede documentaire die een stuk korter is gaf me min of meer (zeker weten doe je het vrijwel nooit) antwoord op een vraag die mij al een tijdje bezig houdt, waar staat Donald Trump?

Al weer een tijdje terug schreef ik een stuk over Trump ‘Donald Trump, you’re full of shit‘ (engelse versie hier) waarin ik min of meer mijn teleurstelling in The Donald beschreef. Naar aanleiding van zijn belofte tijdens zijn inauguratie hoopte ik op verandering van de buitenlandse politiek van de VS. Niets is minder waar, dus ik liet Trump dat weten via Twitter (ik heb nog geen antwoord van hem gekregen ;-).

De VS, als oorlogsmachine van de elite, gaan, ook ‘onder leiding van’ Donald Trump, gewoon door met hun false flags (is dit er weer één?), regime changes en oorlogen. Donald Trump lijkt dus braaf te gehoorzamen en gaat ‘gewoon’ verder met de buitenlandse politiek zoals we die ook al onder Obama en eerder Bush kende.

Mijn vraag is dan ook, waarom wil de elite, met steun van de door hen gecontroleerde MSM, nog steeds van Donald Trump af? Een mogelijk antwoord vond ik in die 2e documentaire.

Tip voor mensen die een beetje gevoelig zijn voor andere inzichten (anders dan hun wereldbeeld), kijk eerst even (nou ja even, ruim 2 uren) naar deze ‘Must see documentary’. Doen, het verklaart veel, heel veel.

Gezien? Laat het even bezinken en ga dan door naar die tweede documentaire. Die is in het begin best wel heftig, in de zin van ‘wat is dit voor…….?’. Maar hou even vol (ik bleef kijken ondanks de monotone conspiracy achtige toon) dan ga je snappen wat de rol van Donald Trump is en waarom hij niet past in het plan van de elite.

Het is weekend dus tijd genoeg om je te verdiepen in hoe de elite beslist over jouw toekomst. Volgende stap, hoe die kennis te vertalen naar actie om de dubieuze plannen van die elite (als je beide docu’s hebt gezien snap je dat ik die elite ongedierte noem) te keren. Toen ik jong, dom en dus links was had we daarvoor DBMHGR.

Goed weekend!