Ik ben harteloos en stompzinnig

Schermkopie-1948 2017.04.10

Dat kreeg ik te horen nadat ik de volgende tweet had geplaatst in reactie op een politiek correcte tweet van Mark Rutte over de aanslag in Stockholm. Je weet wel, zo’n standaard tweetje waarin Mark zijn zogenaamde medeleven betuigt.

Harteloos noemde Frank van Daal mij en even later struikelde Erwin Koster m’n TL in en voegde daar later nog stompzinnig aan toe. Die tweet kan ik niet terughalen omdat Erwin mij blokkeerde naar aanleiding van mijn reacties, waaronder deze.

Ik sta nog steeds achter mijn tweet, enerzijds als m.i. terechte reactie op de hypocriete tweet van Mark Rutte die ik zie als één van de verantwoordelijken voor de (groeiende) puinhoop in Europa, anderzijds omdat Zweden een met islam vergiftigd land is.

De Zweedse bevolking heeft, net als o.a. de Nederlandse bevolking, in meerderheid zelf gekozen voor de ellende die hun regering heeft geïmporteerd. Eén nuance wil ik hier nog wel aanbrengen. Onschuldige mensen, zoals bijvoorbeeld dat doodgereden meisje, die geen invloed kunnen uitoefenen op het (wan)beleid van ‘hun’ regering en mensen die zich verzetten tegen ‘hun’ regering (zeg maar de populisten), die zijn niet verantwoordelijk en verdienen, als zij tot de slachtoffers behoren, wel degelijk medeleven.

Waar ik, en ik denk velen met mij, zo onderhand kotsmisselijk van worden zijn de kaarsjes, de bloemen en de hypocriete tweetjes van politici. Echt medeleven tonen doe je m.i. niet met kaarsjes en bloemen maar door eindelijk eens in opstand te komen tegen die hypocriete politici.

Ik blijf dus bij mijn standpunt: alle harteloze, stompzinnige goedmensen die het probleem, de islam, politiek correct onder het tapijt blijven vegen zijn en blijven verantwoordelijk voor de ellende die ze over zichzelf en over anderen afroepen.
Bij de volgende aanslag zal ik een nutteloos kaarsje branden voor de omgekomen goedmensen en opkomen voor de slachtoffers die echt onschuldig waren.

Tja, en dan nog die reactie van Frank van Daal over oplossingen.

Natuurlijk heb ik oplossingen, ook voor dit probleem in Nederland:

  1. Syriëgangers kunnen niet meer terugkeren naar Nederland
  2. Radicale moslims zijn preventief opgesloten
  3. Criminelen met een dubbele nationaliteit zijn gedenaturaliseerd en uitgezet
  4. Politie en defensie op noodzakelijk sterkte
  5. Geen asielzoekers en immigranten uit islamitische landen erbij, grenzen dicht
  6. Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd ingetrokken, AZC’s zijn dicht.
  7. Islamitische hoofddoekjes niet meer in openbare functies
  8. Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde
  9. Alle islamitische scholen zijn dicht
  10. Alle moskeeën zijn dicht en de koran is verboden

Oké, oké ik heb ze gejat van de PVV. Uit hun programma waar ik het grotendeels mee eens ben (zie mijn uitwerking in dit stuk, hoofdstuk ‘PVV programma, wenselijk en haalbaar?‘).
U begrijpt dat dit voor links en de goedmens geen oplossingen zijn ook al weten zij diep in hun hart (ze zijn niet zo harteloos als ik) dat de integratie is mislukt en dat de islam ideologie onverenigbaar is met onze democratische waarden. De goedmens zal dat nooit willen toegeven en weet er altijd wel weer een eigen draai aan te geven, zoals b.v. de dame in dit stuk. Een m.i. grove schoffering van de echte slachtoffers en hun nabestaanden.

Schermkopie-1949 2017.04.10Schermkopie uit artikel DDS