Een opmerkelijke belofte van Donald Trump

schermkopie-1752-2017-01-21

Al eerder schreef ik over de dubieuze zo niet criminele rol van de VS in de wereld (o.a. hier en recent hier).

In zijn speech deed Trump een opmerkelijke belofte die in schril contrast staat tot de buitenland politiek die de VS al decennia lang voert en die als volgt is samen te vatten (citaat uit dit artikel):

‘Ook schreef ik over de machtshonger van de VS en verwees daarbij naar een artikel waarin de z.g. Wolfowitz doctrine wordt genoemd, ook hier en hier te vinden. Uit bedoeld artikel het volgende citaat:

‘Die plannen komen erop neer dat de Verenigde Staten een unieke rol hebben in de wereld en dat Amerika die dominante status ook met regime change manoeuvres en met de inzet van militaire middelen moet kunnen afdwingen. ‘Het is onze prioriteit om te voorkomen dat er een nieuwe rivaal opstaat, op het voormalige gebied van de Sovjet-Unie, of elders,’ is een veel geciteerde uitspraak uit 1992 van Paul Wolfowitz’.

Met deze buitenland politiek lapt de VS al jaren lang het VN-beginsel van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen aan hun laars.

Met zijn belofte lijkt Trump een totaal andere koers te gaan varen, althans zo begrijp ik het (correct me if i’m wrong). De VS zal zich onder zijn presidentschap dus niet meer bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van andere landen.

‘We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow.’

De elite zal hier niet blij mee zijn want die belofte conflicteert ernstig met hun belangen en doelen. Dus eerst zien, dan geloven.

De volledige tekst (in het Engels) is te lezen in dit stuk van OpinieZ en hier (YouTube) het deel van de speech waarin Trump zijn belofte doet.