Boodschap en oproep aan alle christenen

Naar aanleiding van mijn column ‘De VS en de Islam‘ vertelde en bekende van mij dat hij onlangs een brief heeft geschreven aan de politieke partijen met een christelijke achtergrond (CDA, CU en SGP). Ik bood hem aan zijn boodschap met u te delen via mijn weblog, bij deze dus.

*********************

Net als Geert Wilders zeg ik: ‘er zijn er genoeg, het bouwen van moskeeën moet stoppen‘.

Genoeg is genoeg, kom als christenen uit voor de Weg, de Waarheid en het Leven, dat is de opdracht, ook aan de moslims.

moskee
De Rotterdamse Essalam Moskee behoort tot de grootste moskeeën van Nederland. Maar helaas, op een dag als vandaag is hij tóch te klein, dus bidden honderden mensen alsnog buiten.

Geachte politici met een christelijke achtergrond, aan u is deze boodschap gericht.

We hebben bij de algemene beschouwingen allemaal het betoog van Geert Wilders kunnen horen. Het overgrote deel van zijn betoog ging zoals altijd over de islam. Volgens mij kreeg hij ook nu weer van niemand in de 2e kamer steun, ook niet van de christelijke partijen. Dat verbaast mij zeer. Waarom? Omdat het joods-christelijk geloof niet wordt geaccepteerd door de islam, hetgeen geschreven staat in de Koran en in verschillende soera’s. Ik zal proberen dat duidelijk te maken.

Het gaat over Nederland, haar cultuur, waarden en normen. Laat ik duidelijk zijn, de joods-christelijke cultuur wordt niet alleen door moslims, maar ook door veel Nederlanders steeds meer naar de prullenbak getransporteerd.

We leven in een vrij land waar iedereen zijn eigen mening uitdraagt en vecht voor zijn eigen gelijk. We leven in een tijdperk dat post christelijk is en de bijbel, waar het christelijke gedachtegoed uit geput zou moeten worden, wordt door een groot aantal mensen (christenen) in Nederland niet meer gelezen. Dat merk je in gesprekken met mensen (christenen) die helaas geloven wat sommige kerkelijke instituten leren.
Een voorbeeld: Allah is dezelfde als de God van Israël. Is dat zo? De Paus zegt van wel en ook de PKN leert het maar is dat nu werkelijk waar? Ik denk van niet.
God de Elohim van Israël heeft een naam en naar die God moeten wij als joden en christenen luisteren. Zijn naam is JHWH, Ik Ben die Ik Ben, Ik zal er altijd voor je wezen als jullie proberen te doen wat Ik zeg of van je vraag.
De opdracht voor de christen is om het evangelie van het koninkrijk en van de verlossing door en in Jezus Christus aan deze wereld (dus ook in Nederland) te verkondigen en zich niet bezig te houden met andere godsdiensten die de naam van JHWH verloochenen en ook  Jezus Christus niet willen erkennen als hun toekomstige koning en verlosser (redder). De islam is zo’n verloochende godsdienst (een ideologie) want in de koran staat dat Jezus Christus niet aan een kruis is gestorven (zie soera 4:157-158). Lees beide verzen, daar staan de volgende woorden:

157. En om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood”, – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet.

158. Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs

Ook de volgende twee soera’s laten zien waar de islam voor staat.

(Soera 61:9): Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van.

(Soera 8, vers 17): Gij dooddet hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierpt niet toen gij wierpt, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.

allah-versus-jhwh
Niet vergeten: islam is ‘vrede’.

Het grootste bewijs dat Allah en JHWH niet dezelfde zijn is volgens mij: Jehoshua, de Messias die in de koran niet beschreven wordt als de Zoon van God (zie soera 4:171). Lees heel vers 171, daar staat o.a. deze zin in: ‘Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben‘.

De islam loochent d.m.v. de koran de kruisiging van Jehoshua en dat hij de Zoon van God is. Er is dus afgedaan van de heilige schrift die juist zo belangrijk is voor de verzoening tussen God en mensen ‘want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben‘ (Johannes 3:16).

Geert Wilders heeft gewaarschuwd voor de wereldoverheersing van de islam, voor de grote gevaren die Europa en ook Nederland te wachten staan als we de grenzen niet sluiten. Hij heeft gelijk, deze ideologie is al 1400 jaar bezig om dood en verderf te zaaien. In de koran staat ook dat als joden, christenen en ongelovigen zich niet bekeren tot de islam ze allen van deze aardbodem zullen moeten verdwijnen (gedood worden dus). We mogen nog steeds kiezen: 1 grenzen dicht, 2 stop immigratie, 3 moskeeën dicht (zeker geen nieuwe laten bouwen), 4 JHWH of Allah, Jezus Christus of Mohammed, Israël of Ismaël. Moeilijk? Nee toch? In psalm 138 wordt gezegd: ‘Ik zal U loven met mijn ganse hart, in de tegenwoordigheid van de goden zal ik u psalmzingen, ik zal mij buigen naar uw paleis en ik zal uw naam JHWH loven, om uw goedertierenheid en trouw‘. Fantastisch toch als een christen JHWH looft en prijst. Jezus zegt, er is maar één naam onder de hemel gegeven die ons zal behouden want niemand komt tot de Vader dan door mij, die naam is Yashuha en betekent JHWH red.

De apostel Paulus schrijft in één van zijn brieven, ‘wie een ander evangelie verkondigt dan wat wij hebben verkondigd, die is vervloekt want hij verwachte het alleen van Jezus Christus de gekruisigde en opgestane‘ (Galaten 1:6-8).

Dus zeg nee tegen de islam (onderwerping), neem uw verantwoordelijkheid en steun Geert Wilders in zijn strijd tegen deze valse leer en de koran. Het zou de christelijke partijen sieren als ze wat de islam betreft Geer Wilders zouden steunen!

Advertenties

Een gedachte over “Boodschap en oproep aan alle christenen

 1. 5-10-2016 http://nos.nl/artikel/2136113-man-die-agenten-brussel-aanviel-kende-syriegangers.html
  In de Brusselse deelgemeente Schaarbeek zijn vanmiddag twee agenten aangevallen met een mes.

  De autoriteiten willen de motivatie van de daders niet inzien? Hebben zij geen idee waarom z.g. “Lone wolves”plotseling tot hun moordadige acties komen?
  Het islamitische religieuze systeem is onder verdenking van aanzetten tot moord. De salafistische boodschap om de opdrachten van de Koran, de Jihad letterlijk uit te voeren lijkt vergelijkbaar met een posthypnotische opdracht.
  (The posthypnoticorder is an order (suggestion) the hypnotist has planted in the client’s subconscious. It is triggered by a certain sign or signal from thehypnotist. These signs can vary and are, of course, adjusted to different circumstances.)
  Preken van imams, die de opdracht van de Koran vertolken, werken als een posthypnotische trigger. Zo lopen moslims gevaar of zij nu meer en minder ontwikkeling hebben, te worden aangegrepen en te veranderen tot psychopathisch moordenaar. De weg naar het moslimparadijs voert voor de jihadist via deze moordpartijen. De angst die dit mateloze geweld te weeg brengt veroorzaakt stromen vluchtelingen. De oorzaak van het geweld ligt in het islamitische geloof.
  Ieder bericht van het doden van mensen, joden, christenen of moslims door jihadisten is een aanklacht tegen de islam. De islam zoals in de Koran verwoord, geeft vorm aan de identiteit van haar gelovigen.
  Het gevolg lijkt dat moslims, die deze gruwelijke kant van de islam ontdekken, meer open staan voor het evangelie van Jezus Christus. Onderzoek de Islam en zie hoe het als systeem is ontworpen om macht naar zich toe te trekken. Openlijk streeft de Islam naar wereld heerschappij.
  De Allah van de Islam kent de Tien Geboden niet. De leugen heeft geen moreel belet. Manipulatie en misleiding / Tiqiaat en kidman zijn voor de islam legitieme middelen om haar doelen te bereiken. Bij grondige analyse van dit systeem zal men tot de conclusie komen van kwade opzet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s