De VS en de Islam

9-11-attack9/11 de aanslag op de Twin Towers

Hij zit al een tijdje in de koker, deze column over de VS en de islam (terwijl ik dit schrijf staat Halbe Zijlstra van de VVD op de achtergrond te bazelen over vluchtelingen en integratie). Op Twitter zie ik veel tweets over de islam, variërend van kritisch tot zeer negatief, zelden positief. Zelf lever ik ook een bijdrage aan het islam ‘debat’. Over de rol van de VS in de wereld zie ik in verhouding minder tweets (mogelijk heeft dat te maken met de opbouw van mijn tijdlijn). De islam wordt door velen afgeschilderd als een groot gevaar en kwaad. Ik ben het daar grotendeels mee eens. De VS (samen met de rest van het westen) wordt door velen gezien als de bestrijder van dat kwaad. Dat laatste is m.i. een groot misverstand. Ik zal uitleggen waarom.

Aanleiding om deze column nu te schrijven is drieledig, een recent stuk van Hanina Ajarai in het AD met de titel ‘De islam-index van Nederland‘, een stuk op GeenStijl met de titel ‘9/11 comment du jour. Door Peter Emile‘ en mijn kennismaking met Bluehand.

Bluehand
Om met die laatste (de makkelijkste) te beginnen, mijn Bluehand ‘lidmaatschap’ heeft me inmiddels een groot aantal Amerikaanse volgers opgeleverd. De meesten van hen zijn trots op de VS en aanhanger van Donald Trump (hun Twitter namen beginnen vaak met ‘Deplorable’, je weet wel, die uitspraak van Hillary Clinton over Trump aanhangers). Hun beeld van hun VS zou wel eens heel haaks kunnen staan op het beeld dat ik heb van de VS. Met de English version van deze column laat ik ook hen zien (ze zijn gewaarschuwd) hoe ik en velen met mij over de VS denk, ook in relatie tot de Islam.

Islam volgens Hanina Ajarai
Hanina Ajarai opent haar stuk met ‘Nederland heeft eigenlijk meer islam nodig, niet minder‘. Ze verwijst naar een lezing (verkiezingspropaganda) van Edith Schippers die een ode brengt aan de Nederlandse kernwaarden zoals vrijheid en gelijkwaardigheid. Kernwaarden die, volgens Schippers, worden afgewezen door de islam. Hanina beweert het tegengestelde gebaseerd op een onderzoek van Amerikaanse (toeval?) wetenschappers.
Ze schrijft onder andere ‘De wetenschappers kwamen uit op vrijwel dezelfde waarden als minister Schippers: rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen voor iedereen, eerlijkheid, rechtvaardig leiderschap (good governance) en duurzaamheid‘. Basis voor deze waarden, je raadt het al, de Koran. Hiermee onderbouwt Hanina de stelling waarmee ze haar stuk opende.
Er is op internet veel te vinden over de normen en waarden in de islam. Ik vond o.a. dit stuk ‘Islamitische en Westerse Waarden‘. Wat Hanina in haar stuk (gemakshalve ofwel taqiyya?) vergeet te vermelden is het volgende (citaat punt 12 uit genoemd stuk):

‘Op zoek naar een islamitische ethiek troffen we op de moslimwebsite www.harunyahya.com onder meer ‘The True Islamic Morals’ en ‘Righteous Deeds’. Hierop komen begrippen voor als ‘barmhartigheid, tolerantie en vrede’. Die klinken goed in Westerse oren en wekken de verwachting dat het mogelijk is te komen tot ‘gemeenschappelijke ethische waarden en normen’. Dit kan echter niet worden afgeleid uit de hierin vermelde soera, en al evenmin uit de ‘gezegende geschiedenis van het eeuwenlang durende Ottomaanse rijk’. Wij moeten namelijk bedenken dat zulke woorden alleen gelden voor moslims en niet voor ‘ongelovigen’ (kafirs). De islam maakt namelijk nadrukkelijk onderscheid tussen de moslims en alle andere mensen, die blijkens Soera 5:60 gelden als (de afstammelingen van) ‘apen’ (de joden); ‘zwijnen’ (de christenen) of ‘demonen’ (de overigen of ‘heidenen’).

Die islamitische normen en waarden gelden dus alleen voor moslims. Kijk ik naar de islamitische wereld (o.a. de dictaturen die Hanina ook noemt in haar stuk) en naar sommige groepen moslims in o.a. Nederland en Europa, dan zie ik een totaal ander beeld. Een beeld van de islam dat m.i. prima is verwoord door Matthew Bracken. Zijn beschrijving van de islam heb ik overgenomen in mijn column ‘Islam, Internationaal Socialisme en Nationalisme‘. Bracken begint zijn beschrijving van de islam met:

De islam is vergelijkbaar met een zelf kopiërend super computer virus. Het is een veelkoppig monster, door de makers ontworpen als een onstuitbare formule voor wereldwijde verovering‘.

Een ander citaat uit dit stuk voor hen die hoop hebben op hervorming van de islam.

Een zinvolle of permanente hervorming van de islam is onmogelijk omdat een nieuwe generatie van fanatici, die de ongekuiste Koran en Hadith als hun wapens hanteren, altijd zal verklaren dat de reformisten afvalligen zijn en hen daarom zal vermoorden. In de islam staan de fanatici, met in de ene hand de onveranderlijke Koran en in de andere hand een zwaard, altijd klaar om de volledige macht te grijpen en hun vijanden uit te roeien‘.

Dus vergeet de hervorming van de islam maar (waarmee overigens niet is gezegd dat individuele moslims zich niet zouden kunnen aanpassen aan onze normen en waarden, door b.v. afstand te nemen van de islam). Bracken eindigt zijn beschrijving van de islam als volgt.

De onveranderlijke Koran is de constante bron van bloedige islamitische verovering. De radicale islam is de zuivere islam, de islam van de koran, de echte islam. Iedereen die deze bittere realiteit niet begrijpt is gevaarlijk onwetend over de menselijke geschiedenis van de afgelopen 1400 jaar‘.

In de inleiding schreef ik ‘De islam wordt door velen afgeschilderd als een groot gevaar en kwaad‘. Ik gaf aan het daar grotendeels mee eens te zijn. Grotendeels omdat de islam m.i. inderdaad een kwaadaardige ideologie is (zoals dat ook door Geert Wilders tijdens de APB weer eens duidelijk werd aangegeven). Maar ik denk dat de islam nu nog geen groot (in de zin van onbeheersbaar) gevaar is in de westerse wereld en zal dat ook niet worden als, en ik zeg met nadruk ALS, we op tijd ingrijpen (zie ook de fasen in onderstaand plaatje). Mogelijk denkt u nu ‘maar die aanslagen van de afgelopen tijd dan?‘. Die verbleken m.i. bij wat er nu gaande is in de islamitische wereld en bij wat ons nog te wachten staat als we niet ingrijpen (lees dat hier).

img_20160822_191934-2
Nederland en Europa bevinden zich momenteel aan het einde van fase 2

We zullen dus op tijd moeten ingrijpen. Daarbij zie ik twee grote problemen, nee niet de islam zelf maar de politieke correctheid (zoals die weer eens overduidelijk bleek tijdens de APB) en de rol van de VS in de wereld. Daarover later meer, nu eerst over het stuk van GeenStijl over 9/11.

9/11 comment du jour. Door Peter Emile
In een reaguursel op een 9/11 item op GeenStijl uit Peter Emile zijn frustraties over de islam. Hij opent zijn commentaar met de volgende zinnen.

Sinds 9/11 – het Pearl Harbor van de 21ste eeuw – is mijn visie op de wereld, en vooral die op de islam, compleet omgeslagen.
9/11 was een oorlogsverklaring van de islam aan Amerika, aan het westen, aan u, aan mij – aan alles waar wij voor staan en aan onze levenswijze‘.

Het lijkt mij dat de column van Hanina Ajarai bij hem (en vele anderen) behoorlijk heftig in het verkeerde keelgat is geschoten.
Peter Emile raast, terecht, door in zijn commentaar. Over alles wat er sinds 9/11 in negatieve zin is gebeurd dankzij de islam, in Nederland en in Europa (zaken die ook terug zijn te vinden in de fasen 1 en 2 van voorgaand plaatje) en ook over één van die grote problemen, de politieke correctheid. Daarover schrijft hij:

Sinds de oorlogsverklaring van de islam aan het westen – ons dus – zijn er door Nederlandse huisvrouwen ‘welkom in mijn land’-liedjes op internet verspreid, hebben talloze Nederlandse burgers, columnisten, politici, opiniemakers en journalisten het direct of indirect voor deze verschrikkelijke ideologie opgenomen‘.

Peter Emile zegt ook: ‘Sinds 9/11 ben ik boos. Nee, woedend. Niet alleen tegen die subversieve, barbaarse woestijn-ideologie uit de voor-middeleeuwen…….‘. Boos, woedend op de islam. Maar is dat wel helemaal terecht? Ik denk van niet. Begrijp me niet verkeerd, de islam is kwaadaardig, dat is de afgelopen eeuwen en recentelijk wel gebleken. Maar gezien de gebrekkige capaciteiten van de islamitische wereld had het in het globale krachtenveld van na de 2e wereldoorlog niet zover hoeven komen. Peter Emile zei dus, ‘9/11 was een oorlogsverklaring van de islam aan Amerika‘. Ik denk dat 9/11 een oorlogsverklaring was van Amerika aan de islam. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

De rol van de VS in de wereld

Na de tweede wereldoorlog heeft de VS zich steeds sterker weten te positioneren als de ‘politieagent’ van de wereld. Inmenging (militair ingrijpen en regime changes) in talloze landen over de hele wereld. Kijkend naar de lange lijst van landen vraag ik me af waar ik zal beginnen.

schermkopie-1669-2016-09-26

Bij de Afghaanse oorlog, die begon met een Sovjet-Russische invasie op 24 december 1979. Deze oorlog tussen de Sovjet-Unie aan de ene en de moedjahedien (islamitische verzetsstrijders) aan de andere kant eindigde op 15 februari 1989 met de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Afghanistan, waarna de Afghaanse Burgeroorlog uitbrak (bron: Wikipedia). Die terugtrekking was voornamelijk te danken aan de steun die de VS onder andere door middel van wapenleveranties aan de moedjahedien gaf. In een column ‘Oorlog Afghanistan is eindeloos‘ (bron: website Curiales) is dit als volgt omschreven.

De Sovjet-Afghaanse Oorlog was een proxy conflict van de Koude Oorlog. Het is algemeen bekend dat de Verenigde Staten de Moedjahedien gesteund hebben. Operatie Cycloon was een omvangrijke actie van de CIA om de Moedjahedien te voorzien van wapens en geld. Ook werd buurland Pakistan ingeschakeld. In Pakistan kregen (internationale) jihadisten training waarna ze naar Afghanistan gestuurd werden om de Sovjets te bestrijden. Hiermee heeft de VS bijgedragen aan de escalatie van het conflict. De oorlog was enorm bloederig, maar liefst 15.000 Sovjets lieten het leven. Daarnaast verloren de Moedjahedien tussen 75.000 en 90.000 man. Toch leed de burgerbevolking de zwaarste verliezen, de schattingen variëren tussen de 850.000- en anderhalf miljoen slachtoffers‘.

De kiem van het huidige islamitische terrorisme was daarmee gelegd en escaleerde na de aanslag van 9/11. De War On Terror was begonnen. In 2001 vielen de VS en hun bondgenoten Afghanistan binnen.

Een andere, zeer bepalende gebeurtenis in de recente geschiedenis vond plaats begin negentiger jaren. De val van de Sovjet-Unie. Daarmee leek de koude oorlog ten einde. Voor de VS een reden om hun positie in de wereld nog verder te verstevigen. Een bekende uitspraak uit 1992 van de Amerikaan Paul Wolfowitz (de z.g. Wolfowitz Doctrine) is:

‘Het is onze prioriteit om te voorkomen dat er een nieuwe rivaal opstaat, op het voormalige gebied van de Sovjet-Unie, of elders’.

Goed, ik zal er niet langer omheen draaien. Al eerder schreef in over de rol van de VS in de wereld ‘Waar zouden we zijn zonder The United States of America‘. In die column schreef ik niet over 9/11 maar gaf ik aan het einde wel een aantal links naar documentaires over 9/11 onder het kopje ‘9/11 false flag?’.  9/11 een false flag, ik geloof daar steeds meer in (false flag, een ‘handelsmerk’ van de VS). Hierna de betreffende links.

911 False flag?
9/11 Exposed – Top Documentary Films
9/11 False Flag – Top Documentary Films
9/11 and the Belligerent Empire – Top Documentary Films
Skygate 911 – Top Documentary Films

Kijkend naar de Wolfowitz Doctrine en wat er zich in de wereld afspeelt, kan ik maar één conclusie trekken, de VS doen alles voor het behoud en de versterking van hun machtspositie in de wereld. Zelfs hun eigen Twin Towers neerhalen met als doel The War On Terror te legitimeren. Het gaat dus helemaal niet om een War On Terror. De VS gebruiken die z.g. War On Terror alleen maar om hun machtspositie te behouden.
Wat namelijk vies tegen valt is dat het Rusland van Poetin en ook China zich niets lijken aan te trekken van de ambities van de VS. Erger (of beter) nog, ze ondergraven die positie, op economisch, monetair en militair gebied. Dit verklaart m.i. voor een deel de oorlogen in het Midden Oosten, ‘gelegitimeerd’ door 9/11, met als worst case scenario een (geplande?) derde wereldoorlog.

En er speelt dus nog meer. Ook daarover publiceerde ik al eerder (hier en hier). De vluchtelingen stromen vanuit het Midden Oosten en Noord Afrika. Ook daarover durf ik nog steeds te beweren dat die stromen onderdeel zijn van een groter plan. Een plan van de VS om de positie van Europa te verzwakken en/of een plan waaraan de EU volgzaam meewerkt, de omvolking van Europa (daarover meer hier, hier en hier). Dat gezegd hebbende ontkom ik er niet aan om het over die bredere coalitie te hebben, die van de VN, VS en EU, die streeft naar verdere globalisering (ik vermijd hier even die bekende afkorting).

Als de islam (nog) niet het grote gevaar is, wie dan wel?
Zoals ik al eerder aangaf, de islam is een kwaadaardige ideologie. Echter, een groter kwaad is dus de VS, als oorlogsmachine in een coalitie van globalisten. De islam wordt door die coalitie misbruikt om hun doelen te bereiken. Over het ‘Death to America’ dat tijdens demonstraties in Iran vaak wordt geroepen kon ik me vroeger nog wel eens opwinden. Nu krijg ik daar steeds meer begrip voor (als ze daarmee niet de gewone Amerikaanse burgers bedoelen). Begrijp me niet verkeerd, Iran is net als Saudi Arabië geen fris land.

Om de islam niet een groot gevaar te laten worden voor onze westerse samenlevingen moeten we eigenlijk eerst af van de elite die doelbewust dood en verderf zaait in de islamitische wereld en het conflict opzoekt met de Russen en Chinezen. Daarnaast zullen we de islam buiten de deur moeten houden en de islamitische landen zo veel mogelijk met rust moeten laten. Want, zoals ook Matthew Bracken het omschrijft, de islam blijft ook zonder de elite een sluimerend gevaar. De Libische leider Khadafi De Algerijnse president Houari Boumedienne zei in New York in een rede voor de VN (1974):

Op een dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om naar het noordelijk halfrond te trekken. Zij zullen daar niet heen gaan als vrienden. Omdat ze er heen gaan om het te veroveren. Zij zullen veroveren met hun zoons. De baarmoeder van onze vrouwen zullen ons de overwinning geven.

De demografische tijdbom lijkt de omvolking van Europa te rechtvaardigen als we er van uitgaan dat vergaande krimp niet acceptabel is. Maar die krimp een halt toeroepen met de import van ‘vluchtelingen’ uit islamitische landen is wel een hele slechte ‘oplossing’. Het einde van onze vrije samenleving.

Wat moet er gebeuren?
We moeten dus eerst af van de politieke correctheid en de zittende elite. Hoe? Dat lijkt me geen eenvoudige opgave. Het kwaad (Matthew Bracken noemt het Internationaal Socialisme) zit diepgeworteld, nationaal, Europees en mondiaal. Waar begint de echte verandering?
Is dat voor de VS Trump in plaats van Clinton? Van Hillary Clinton verwacht ik niet veel goeds, eerder een verslechtering van het huidige, toch al kwaadaardige machtsbeleid van de VS, dus Wolfowitz 3.0 (Obama was 2.0). En Trump, is hij echt of een afleidingsmanoeuvre? En als hij echt is, gaat hij dan zorgen voor genormaliseerde betrekkingen met Rusland en China? Ik wens de Amerikaanse bevolking veel wijsheid en sterkte toe.
Voor Europa weet ik het wel. We moeten af van de huidige ondemocratische anti Europese autocratie die EU heet.
En dan hebben we nog Nederland. We zullen de zittende regeringspartijen (VVD en PvdA) en hun gedoogpartners (D66, CDA, SP, GroenLinks, CU, SGP) weg moeten stemmen. Het alternatief kent U. Daarvoor verwijs ik graag naar dit stuk van Jan Gajentaan en mijn bijdrage aan het A4tje van de PVV. Speerpunten zijn voor mij en velen met mij de islam een halt toeroepen en een Nexit. Geen enkele andere partij heeft die speerpunten. We zullen ergens moeten beginnen.
En wat voor Nederland geldt, is ook van toepassing op de andere Europese landen. Daar zien we ook steeds meer verzet.

De komende verkiezingen, in de VS, in Nederland en in andere Europese landen zijn essentieel voor het voortbestaan van de westerse beschaving, nee niet die zogenaamde beschaving van de elite maar een beschaving die van ons is, waarin wij, onze kinderen en kleinkinderen in vrijheid en vrede kunnen leven.

De komende verkiezingen zijn uw laatste kans. Verpruts die niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

6 gedachtes over “De VS en de Islam

  1. Het was niet Kadaffi maar Houari Boumedienne die dit zei in New York in een rede voor de VN 1974: One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to conquer it. And they will conquer it with their sons. The wombs of our women will give us victory..

    Overigens heeft het Westen veel van haar oude wortels in de judeo/christelijke samenleving. De wetgeving van Moses, de Tien Geboden hebben mede de opvattingen van normen en waarden bepaald. Christenen hebben Jezus als voorbeeld om na te volgen.
    Mohammed verdient geen navolging. Zijn leven werd gekenmerkt door geweld, seks, list en moord.
    De Islam Heeft Allah als god, maar deze kent de Tien geboden niet. Dat heeft geleid tot heel andere maatschappij opvatting. Misleiding en bedrog – taqiaat- is ten dienste van de islam. Om macht te verkrijgen is er geen beperking in kwaadaardige geweldadigheid. Kinderen worden gebruikt als menselijk schild. Burgers ondergaan de vreselijkste martelingen.Volkomen onschuldigen worden door zelfmoordjihadisten de dood ingejaagd, terwijl ze roepen Allah akbar. Ieder van deze moorden in wezen een aanklacht jegens Allah.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s