Islam, Internationaal Socialisme en Nationalisme

In zijn stuk ‘Tet, take two: Islam’s 2016 European offensive‘ (Nederlandse vertaling hier) schrijft de auteur Matthew Bracken o.a. over drie groepen: (1) de Islam, (2) het Internationaal Socialisme en (3) de Nationalisten. Volgens Bracken zijn zowel de Islam als het Internationaal Socialisme uit op wereldhegemonie en vormen ze momenteel samen een coalitie tegen de Nationalisten.

Op Twitter verwijs ik als dat zo uitkomt naar deze groepen. Waarom? Omdat m.i. veel van wat er momenteel gaande is (multi culti, immigratie, vluchtelingen, islamisering, EU, globalisering, NWO etc.) op te hangen is aan (de doelen van) deze groepen.
Om niet iedere keer volgers en andere lezers te belasten met het hele (vrij lange) artikel heb ik besloten de groepen apart op te nemen in dit stuk. Mocht je toch belangstelling hebben voor het hele artikel, dan is dat te vinden via de eerder genoemde links.

De Islam (1)

Foto 2

‘Iedereen die deze bittere realiteit niet begrijpt is gevaarlijk onwetend over de menselijke geschiedenis van de afgelopen 1400 jaar’

De Islam is vergelijkbaar met een zelf kopiërend super computer virus. Het is een veelkoppig monster, door de makers ontworpen als een onstuitbare formule voor wereldwijde verovering. Het is bijna onmogelijk om het uit te roeien, want het heeft geen centraal brein of controle centrum. Islam is als een zeester, als je er een poot vanaf snijdt, groeit er ergens anders weer een andere aan. De namen van de islamitische leiders en de namen van hun islamitische groeperingen zijn van voorbijgaande aard en uiteindelijk onbelangrijk. Osama Bin Laden en Al Qaida worden opgevolgd door Al-Baghdadi en de Islamitische Staat, maar ze zullen allemaal uit beeld verdwijnen en worden vervangen door anderen. Terwijl de islamitische leiders en regimes komen en gaan, is de islam al 1400 jaar standvastig in oorlog gebleven met de niet Islamitische wereld.

Islam erkent geen seculiere nationale grenzen. Voor vrome moslims zijn er slechts twee belangrijke gebieden in de wereld. De eerste is de Dar al-Islam, het Huis van de islam, dat is het land van de gelovigen. De andere is de Dar al-Harb, het Huis van de Oorlog, die met alle middelen, met inbegrip van de gewelddadige jihad, islamitisch moet worden gemaakt. De uitbreiding van de islam wordt soms voor langere periodes in toom gehouden maar vaker is de Islam in opmars met het verwerven van nieuw grondgebied. Eenmaal veroverd door de islam, wordt grondgebied zelden teruggenomen. Spanje is een opmerkelijke uitzondering.

De islamitische wereld produceert bijna geen boeken of nieuwe uitvindingen. Zonder het vinden van olie onder hun voeten zouden de meeste islamitische landen achter blijven en verarmen. Dus waar komt de kracht vandaan die nodig is voor de bijna constante uitbreiding van de islam in de afgelopen veertien eeuwen? De motor en de batterij van de Islam zijn de Koran en de Hadith of de uitspraken van Mohammed. Een messianistische Mahdi, Kalief of Ayatollah met voldoende charisma kan het tempo van de verovering door de islam versnellen, maar individuen zijn niet de drijvende kracht.

Seculiere sterke mannen (slechts moslim in naam), van Saddam Hoessein tot Muamar Qadafi, kunnen islamisme een tijdje in bedwang houden met brute methoden. Maar die sterke mannen worden vaak vermoord of anderszins uit hun macht gezet en ze leven in elk geval niet eeuwig. Zodra de seculiere machthebbers zijn verdwenen zijn fanatieke mullahs in staat om hun ijverige islamitische volgelingen er voldoende toe te bewegen opnieuw een radicaal islamitisch regime, onder de sharia en volgens de Koran, te installeren.

Dit patroon van seculiere machthebbers gevolgd door fanatieke islamitische leiders is vele malen teruggekeerd in het afgelopen millennium en al langer. Laat u niet misleiden door modernisten, zoals koning Abdullah van Jordanië. Voor de ware gelovige van de islam is een koning of sterke man met een geweerschot of een granaat af te zetten en wordt hij vervangen door een andere islamitische fanaat.

De aanhoudende kwaadaardigheid van het 7e eeuwse plan van Mohammed voor wereld dominantie betekent dat het altijd klaar is om te ontaarden in een nieuwe uitbraak. De Islam lijkt op een ringworm infectie, binnen de ring is het dood en dor maar het bloeit op daar waar het parasiteert op de gezonde niet-islamitische samenlevingen er omheen. Waar komt die unieke fanatieke motivatie vandaan binnen de naties en volkeren die anders verstoken lijken van energie en nieuwe ideeën?

Foto 3

Die motivatie ligt in de woorden van de Koran en de Hadith. Simpelweg vertaald naar het aardse, bieden deze islamitische teksten immorele mannen alle ruimte om te moorden, te plunderen, te verkrachten en ongelovige als slaven te vangen en te houden. En wanneer deze jihadisten worden gedood, word ze een eeuwige orgie met tweeënzeventig huwbare maagdelijke meisjes slaven beloofd in het zieke, kwaadaardige en perverse islamitische paradijs van Mohammed. In tegenstelling tot de joodse en christelijke Bijbels, doen de Koran en de Hadith geen beroep op de betere engelen van de mens maar op de donkerste aspecten van de menselijke natuur (veelzeggend, Mozes en Jezus klommen naar bergtoppen om te communiceren met hun God, terwijl Mohammed zijn boodschappen van Allah ontving diep in een vleermuisgrot).

Een zinvolle of permanente hervorming van de islam is onmogelijk omdat een nieuwe generatie van fanatici, die de ongekuiste Koran en Hadith als hun wapens hanteren, altijd zal verklaren dat de reformisten afvalligen zijn en hen daarom zal vermoorden. In de islam staan de fanatici, met in de ene hand de onveranderlijke Koran en in de andere hand een zwaard, altijd klaar om de volledige macht te grijpen en hun vijanden uit te roeien.

Dit latente gevaar kweekt angst en zorgt ervoor dat bijna alle niet-moslims voorzichtig en omzichtig moeten zijn in hun omgang met moslims, anders verliezen ze op een later tijdstip hun hoofd. Deze opzettelijk bevorderde angst voor de islam wordt gebruikt als een knuppel tegen degenen die zich anders zouden verzetten tegen de dominantie van de islam. De onveranderlijke Koran is de constante bron van bloedige islamitische verovering. De radicale islam is de zuivere islam, de islam van de koran, de echte islam.

Iedereen die deze bittere realiteit niet begrijpt is gevaarlijk onwetend over de menselijke geschiedenis van de afgelopen 1400 jaar.

Het Internationaal Socialisme (2)

Foto 4

‘In de loop van de vorige eeuw, terwijl het communisme in de Sovjet-Unie instortte, werden de Fabian socialisten steeds succesvoller met het vergiftigen van de wortels van de nationale, culturele en etnische identiteit’

De tweede grote maatschappelijke kracht is het internationaal socialisme. Het kan ook treffend worden beschreven onder de rubrieken links, statisme, cultureel marxisme en communisme. Deze behoren allen tot het internationaal socialistische spectrum. Ik traceer deze culturele marxisten tenminste terug tot de Jacobijnen van de 18e eeuw, een kliek van seculiere humanisten, die de eerste globalisten waren in lijn met de vrijmetselarij.

De Jacobijnen verhuisden van Duitsland naar Frankrijk met een samenhangend en volledig uitgewerkt plan om een sociale explosie te bewerkstelligen als middel om de macht te grijpen. De Jacobijnse destabilisatie plannen werden de template voor veel meer toekomstige bloedige ‘revoluties van de mensen’. Na de Franse Revolutie zijn we vertrouwd geraakt met Marx, Engels, Lenin, Stalin en Mao. We zijn minder vertrouwd met de begin 20e eeuw Britse Fabian socialisten of de Italiaanse marxistische theoreticus Antonio Gramsci of de Duitse ‘Frankfurter Schule’ van de internationale socialisten, die hun visie via de Columbia University overbrachten naar de Verenigde Staten.

In tegenstelling tot Vladimir Lenin en de communisten begrepen zij dat de doelen van het internationaal socialisme niet volledig konden worden uitgevoerd zolang het sterke bouwwerk van de westerse beschaving niet van binnenuit was uitgehold en gesaboteerd. Uiteindelijk behaalde de clandestiene internationaal socialistische krachten, die diep in de westerse baarmoeder ingegraven zitten, resultaten die veel meer permanent waren dan de militair opgelegde revolutionaire ‘communistische oorlog’ van Lenin en Mao.

In de loop van de vorige eeuw, terwijl het communisme in de Sovjet-Unie instortte, werden de Fabian socialisten steeds succesvoller met het vergiftigen van de wortels van de nationale, culturele en etnische identiteit. De erfgenamen van de westerse beschaving ongeorganiseerd en gedemoraliseerd achter latend, zonder centraal geloofssysteem waar men zich achter kon scharen. Waarom heeft deze opzettelijke demoralisatie en vervlakking plaatsgevonden? De internationale socialisten hebben in ieder geval sinds de Franse Revolutie geloofd dat het hun plicht is om een top-down feodale orde op te leggen aan de gewone ‘domme massa’s’. Een nieuwe wereldorde geleid door zelfverklaarde experts gekozen uit de correct opgeleide elites, in het belang van de onwetenden en als een manier om hun eigen zakken te vullen en een elite leven van rijkdom en macht te blijven leiden.

Het lijkt misschien paradoxaal dat de belangrijkste zakelijke en bancaire belangen diep geworteld zijn in de internationaal socialistische nieuwe wereldorde, maar als je de draden ontwart is het eigenlijk volkomen logisch. De huidige internationale banken en mega-bedrijven zijn krachtige mondiale spelers met hun eigen recht inmiddels vastgelegd in elke nieuwe internationale handelsovereenkomst. In feite schrijven bedrijfsjuristen de meeste pagina’s van de duizenden pagina’s in handelsovereenkomsten, die nu als regen uit de hemel komen vallen. Handelsovereenkomsten waar nooit voor is gekozen door Amerikaanse of Europese burgers, overeenkomsten gebaseerd op de dwang van het internationale verdragsrecht, dat zelfs de grondwet van de Verenigde Staten overstijgt.

Van de Rothschilds van Europa tot de Warburgs van beide continenten, tot de Morgans en Rockefellers van Amerika en terug naar de Hongaarse immigrant George Soros, meerdere eeuwen hebben miljonair (en de laatste tijd meer miljardair) bankiers hun eigen wetten geschreven en hun eigen politieke deals gesloten. Vandaag de dag creëren ze letterlijk miljarden nieuwe dollars en euro’s per dag uit het niets en dragen die over aan hun trawanten. In de Verenigde Staten is de creatie, een eeuw geleden, van de Federal Reserve, een particuliere centrale bank van, door en voor de belangen van een kliek van private bankiersbelangen, een schrijnend voorbeeld.

In de Verenigde Staten doneren de hoofden van wereldwijde mega- bedrijven en beleggingsondernemingen massaal aan zowel de Democraten als de Republikeinen. Daarmee stellen ze een voorkeursbehandeling in een tijdperk van bedrijfsgericht vriendjeskapitalisme zeker. Dit beeld is vaak hetzelfde in andere landen. Deze post nationalistische, kapitalistische maatjes erkennen geen soevereine grenzen en geloven dat patriottisme een lachwekkend anachronisme is.

Bijvoorbeeld in Amerika kopen open grens verraders politici om, om wetten aan te nemen, die het hen mogelijk maakt een onbeperkt aantal buitenlandse werknemers te importeren direct ter vervanging van Amerikanen aan hun bureaus en werkplekken. Deze verraders slapen er geen minuut minder om. De verrader klasse van het internationale bedrijfsleven noemt dit ‘flexibiliteit’, vervangbare werkers, boeren en paupers wereldwijd verplaatsen naar waar ze het goedkoopst en meest winstgevend kunnen worden ingezet. Wat er in dit proces gebeurt met gewone Amerikaanse middenklasse werknemers en hun gezinnen wordt gezien als bijkomende schade. In Europa is de werkelijkheid niet veel anders.

Deze super rijke open grenzen, zakelijke en bancaire elite, die paradoxaal genoeg de drijvende krachten sturen achter het internationale socialisme, zijn in staat om op talloze manieren hun weg naar succes te kopen. Met hun rijkdom en politieke connecties zorgen ze er voor dat coöperatieve jonge spelers met toekomstige ster kwaliteiten naar de juiste universiteiten, stichtingen, gemeenten, overheidsinstellingen en media posities worden gestuurd. Bijvoorbeeld, als je een presentator op televisie ziet, die geregistreerd staat als een deskundig lid van de Council on Foreign Relations (Raad voor Buitenlandse Zaken), die artikelen heeft geschreven voor hun uitgave Foreign Affairs (Buitenlandse Zaken), dan weet u dat hij voorbestemd is voor hoge posities en dat deuren op een magische wijze voor hem open zullen gaan.

Dan de vierde macht, de wereldwijde massa media. Die zijn decennia lang vrijwel geheel ontwricht, gescript en gemanipuleerd door deze über rijke elites via duizend kanalen ingevet met smeergeld, nep banen en geheime betalingen die zijn vermomd als aanbod van speciale aandelen en particuliere grond transacties. Mediafiguren veranderen naadloos in hoge politieke adviseurs en bestuursleden die bij elke goed getimede overgang miljoenen aan hun vermogen toevoegen. Zelfs veel gepensioneerde generaals en admiraals wentelen zich gretig in dit moeras van verraad en corruptie. Het moet voor iedereen geen verrassing zijn dat zo veel politici als miljonairs vertrekken uit Washington of Brussel. Net zoals het geen verrassing was dat de lange tijd voor CBS News werkende Walter Cronkite, ‘de meest vertrouwde man in Amerika’, zijn hele volwassen leven lang in het geheim een vooraanstaand lid was van de World Federalist Association. Een feit dat hij trots onthulde pas na zijn vertrek (pensionering) van de voorzijde van de camera.

De Nationalisten (3)

Foto 5

‘In de 21ste eeuw hadden de culturele marxistische verrader mollen bijna de hele academische wereld ondermijnd, generatie na generatie studenten ingeprent met een minachting, grenzend aan haat, voor hun eigen nationale en etnische identiteiten’

Nationalisten bestaan waarschijnlijk uit het grootste deel van de bevolking van de niet-islamitische wereld maar er is geen manier om hun aantal met zekerheid te weten. Opiniepeilingen zijn zo makkelijk te manipuleren dat de meesten er van op z’n best nutteloos zijn en voornamelijk valse propaganda en desinformatie laten zien in het voordeel van hun sponsors.

Nationalisten beschouwen zichzelf eerst en vooral loyale burgers van een soevereine natie. Er moet echter worden bedacht dat het concept van de natie van oorsprong vrij recent is. De verdeling van de wereld in afzonderlijke nationale staten begon pas in de 17e eeuw, meestal gekenmerkt door het Verdrag van Westfalen uit 1648 aan het einde van de dertig jarige oorlog. Sindsdien is de wereld verdeeld door nationale grenzen, die vaak (maar niet altijd) samen vielen met een nationale etnische groep, taal en cultuur.

Foto 6

Deze nationale verdeling was bijzonder succesvol op het Europese continent. Gedeelde joods-christelijke moraal, ethiek en waarden bevorderde noties van rechtvaardigheid en gelijke rechten die na verloop van tijd leidde tot de afschaffing van de slavernij, de rechten van vrouwen en raciale burgerrechten. Tijdens deze periode van ontketend menselijk potentieel genoten Europeanen en Amerikanen van de grootste toename van de totale levensstandaard ooit in de geschiedenis van de mensheid. Grote steden, universiteiten en musea werden gebouwd in Europa en in Amerika. Opkomende Europese staten – rijk, samenhangend, zelfverzekerd en goed georganiseerd – veroverde toen of kwamen anderszins aan de macht in kolonies over de hele wereld. Amerika pakte een groot deel van de handel toen het koloniale tijdperk eindigde na de Tweede Wereldoorlog.

Gelukkig waren nationale resultaten verre van universeel. Tijdens de 20e eeuw nam het communisme de volledige macht over in een aantal landen, met name Rusland (zoals de Sovjet-Unie) en China, maar hun successen leidde niet tot een onstuitbare lawine van wereldwijde revolutie, zoals die was voorzien door Lenin, Stalin en Mao . Aan de andere kant bleek de langzame, slijpende ‘lange mars door de instellingen’ van de verrader klasse ofwel de Fabian socialisten (met inbegrip van Gramsci, de Frankfurter Schule en anderen) veel effectiever en duurzamer.

In de 21ste eeuw hadden deze culturele marxistische verrader mollen bijna de hele academische wereld ondermijnd, generatie na generatie studenten ingeprent met een minachting, grenzend aan haat, voor hun eigen nationale en etnische identiteiten. De meeste van de media werden ook ondermijnd om ervoor te zorgen dat de massa communicatie altijd de politiek correcte internationaal socialistische kijk op de wereld, die al waren geïnjecteerd en geïnkubeerd in de scholen en universiteiten, zou versterken.

In dit tijdperk van massa brainwashing door de culturele marxisten werd het christendom herschikt als een afbrokkelende sociale kracht, op z’n best verouderd in de moderne seculiere wereld, in het slechtste geval een regelrechte bedreiging voor de mensheid. In de nieuwe politiek correcte seculiere religie van het humanisme werd de Europese etnische en culturele identiteit een erfzonde en het teken van Kaïn. Een witte Europese huid betekende witte privileges en werd omgevormd tot een reden voor schaamte.

Ondertussen richtte geëmancipeerde Europese en Amerikaanse vrouwen zich op nieuwe doelen waardoor in toenemende mate steeds minder ruimte bleef voor het produceren van nageslacht en de demografische instorting begon. Zowel mannen als vrouwen werden verdoofd door apathie met 24-uurs entertainment uitgezonden op high definition schermen en met bijna in hun hersenen geplante stereo oordopjes. Deze niet aflatende bron van vermaak bleek een ideaal kanaal voor massa hersenspoeling met politiek correcte waarden en ideeën. Dus afgeleid en gedemoraliseerd lijken de meeste Amerikanen en Europeanen vandaag de dag niet in staat en niet bereid om op te staan en te vechten voor het behoud van hun afnemende culturele en nationale identiteit. Gehersenspoelde ‘voorvechters van sociale rechtvaardigheid’, de nieuwste variant van Lenins ‘nuttige idioten’, bespoedigen de ondergang van de westerse beschaving, zalig onwetend van wat er zal volgen.

Dus verslagen achterover liggend vormen de resterende Amerikaanse en Europese nationalisten de zwakste en de meest bedreigde van de drie belangrijke mondiale maatschappelijke krachten. In enkele Europese landen leiden patriotten zoals Geert Wilders uit Nederland, Björn Hocke uit Duitsland, Viktor Orbán uit Hongarije, Nigel Farage uit de UK, en Marine Le Pen uit Frankrijk een achterhoede gevecht voor het behoud van hun nationale, etnische en culturele identiteiten waarbij ze voortdurend in de door socialisten gecontroleerde ‘leugen pers’ worden weggezet als racisten, nazi’s en xenofoben.

 

5 gedachtes over “Islam, Internationaal Socialisme en Nationalisme

 1. […] Hier kan ik kort over zijn. Enerzijds omdat Jan daar genoeg over heeft geschreven, anderzijds omdat ik hier gemakshalve verwijs naar een stuk van ene Matthew Bracken. Ook hij is zeer kritisch over de islam. Een deel van zijn zeer uitgebreide column heb ik vertaald en overgenomen in dit stuk ‘Islam, Internationaal Socialisme en nationalisme‘. […]

 2. Die tomeloze agressie van de moslims kan niet alleen door hun heilsleer worden verklaard. Er moet ook een genetische component zijn. Die is erin geslopen doordat in een woestijn alleen door roof kan worden overleefd. Inteelt doet de rest.

 3. De parasieten van de EU.

  Import massamoslims die parasiteert op de samenleving.

  Gevestigde orde partijen, VVD, PVDA, CDA, D66 en GroenLinks hebben onze intensieve landbouw en goede productie om zeep geholpen en in plaats daarvan hebben een parasitaire systeem gecreëerd voor de Moslims…!

  Het leeuwendeel van de landbouw uit Nederland is verdwenen, de echte productie is verjaagd met een doelbewuste pro islamitische beleid! Tegelijkertijd hebben de VVD, PVDA, D66 en CDA massaal moslims geïmporteerd en genationaliseerd, terwijl zware industrie al weg was.. Om een parasitaire systeem tot stand toe brengen, zijn er miljoenen Moslims uitgelokt met hoge uitkeringen.. Desastreuze gevolgen van deze oude beleid zijn nu meer voelbaar. Het vernietigt niet alleen de lokale productie, maar hele natie en cultuur!

  Met het toelaten van honderdduizenden moslims zonder werk, importeert Nederland tegelijkertijd de haat en het geweld waar deze mensen aan gewend zijn geraakt! Uiteindelijk hebben ze ook Turkse partijen opgericht om Nederlandse cultuur van binnenuit te bestrijden.

  Gevestigde orde partijen die al jaren aan de macht zijn en steeds samenwerken, hebben niet alleen de Nederlandse Landbouw en industrie vernietigd maar gaan ze ook door met het verhoging van de belastingen op de werkende Nederlanders; dit waanzinnige beleid om export uitkeringen naar Marokko en Turkije te regulieren is een diefstal!

  Honderden duizenden Turken en Marokkanen die uit Nederland vertrekken met een dikke uitkering hebben een paradijs leven! De grootste diefstal uit de menselijke geschiedenis. Nederlanders worden nog meer belast om zo’n parasitaire systeem te onderhouden… Overheid en reguliere media willen niet dat de zoveel Turken en Marokkanen in een negatief daglicht wordt gesteld…
  De partijen van oude systeem willen de lasten op de werkende populatie weer verhogen…! Het is gewoon treurig om te constateren dat hier werkende Nederlanders steeds meer overbelast worden om miljoenen moslims gratis te onderhouden..

  VVD, PVDA, CDA, D66 en GroenLinks willen nog meer islam, meer EU en minder Nederland!

  Oude garde heeft massa moslims toegelaten, en vervolgens zonder werk, verblijfsvergunningen, uitkeringen, via speciale regelingen “terugkeer naar de paradijs” geregeld voor hen!

  Deze Marokkanen en Turken hebben hier helemaal niet of nauwelijks gewerkt! Via schijn huwelijk, afkoop, fraude verblijfsvergunning gekregen. En nu gaan ze terug met een uitkering!

  BELASTINGEN VERSUS UITKERINGEN!
  Tijdens de verkiezingscampagne beloven oude garde politici gouden bergen maar hun verraderlijke beleid is nog niet verandert…Met huidige beleid verhogen ze straks de belastingen op de werkende Nederlanders weer om export uitkeringen naar marokko en Turkije mogelijk te maken…

  Honderden duizenden Turken en Marokkanen die hotels, pomp stations, tintallen appartementen, villa’s in bezit hebben aan de middellandse zee worden nu onderhouden door de werkende Nederlanders die steeds meer belastingen moeten betalen.

  VVD,CDA,D66, GroenLinks en PVDA willen nu weer samen gaan regeren. Zeker voor meer belastingen, meer moskeen, voor meer en nog meer parasieten import en voor meer EU!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s