Is Wilders een afleidingsmanoeuvre?

Op 21 januari kwam ik onderstaande tweet tegen in mijn TL, niet direct maar via een reactie van een andere twitteraar die ik volg.

Schermkopie-1264 2016.02.03

In deze tweet een verwijzing naar de betreffende column van Yunus van DutchTurks.nl ‘Wilders is een afleidingsmanoeuvre‘ met de subtitel fascisme is meer dan eens het gereedschap geweest van de elite om macht te consolideren.

Die titel trekt natuurlijk de aandacht van een kritische PVV aanhanger zoals ik.

Niet alles wat in het stuk wordt geroepen spreekt me aan, onder andere de gesuggereerde relatie tussen Wilders en fascisme (die framing kennen we onderhand wel, zo ook de variant ‘Islam is fascisme’) en de wat mij betreft altijd mank gaande vergelijking tussen de vervolging van joden en de vermeende demonisering van moslims (ik kom daar nog op terug). Ik focus daarom op de (bijna) overeenkomsten.

Wat me wel aanspreekt zijn de subtitel (fascisme etc. maar dan wel los van Geert Wilders, Donald Trump, Marine Le Pen en Nigel Farrage), de stelling (in mijn titel de vraag) ‘Wilders is een afleidingsmanoeuvre‘ en hetgeen Yunus over de elite schrijft. Al eerder schreef ik een column over de elite die streeft naar een Nieuwe Wereld Orde (NWO) ‘Niets is toeval, alles is gepland en je kunt er niets aan veranderen‘. Bron voor die column zijn de presentaties van Walter Veith (via de column te raadplegen). Op deze drie punten, fascisme, NWO elite en afleidingsmanoeuvre ga ik hierna wat verder in (voor gedetailleerde info verwijs ik naar de links in dit stuk).

Fascisme (de roots van de EU)

Ik zal u een beschrijving van fascisme besparen. Kijk desgewenst hier. Yunus verwijst in zijn stuk naar het ontstaan van diverse organisaties en de EU.

De Tweede Wereldoorlog zorgde uiteindelijk voor het ontstaan van de IMF, de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de EU, de NAVO, de VN en zorgde onder andere voor de verregaande consolidatie van de macht van de elite.

Daarnaast schrijft hij over de toenemende macht van de door de elite gecontroleerde multinationals. Het TTIP filmpje waar hij naar linkt is daar een ‘mooi’ voorbeeld van. In het filmpje wordt de VS als boosdoener genoemd. Klopt (lees hier hoe ik over de VS denk) maar weet dat Obama en consorten ‘slechts’ uitvoerend zijn. De elite bepaalt (b.v. ook wie de komende president van de VS wordt, maar dat terzijde).

In werkelijkheid zetten de regeringen via de achterdeur onze burgerrechten in de uitverkoop en gaan we langzaamaan naar een maatschappij waarin alles, van drinkwater tot de gezondheidszorg, geprivatiseerd wordt en wij verworden tot organische biomassa van de rijke elite.’

De hiervoor genoemde organisaties (w.o. de VN en EU) werken nauw samen aan een Nieuwe Wereld Orde. Volgens dit stuk ‘Wat u altijd wilde weten over de ‘EU te Brussel’ maar niemand u durfde te vertellen!‘ was de Tweede Wereldoorlog inderdaad een belangrijke stap naar die NWO, de nazi roots van de EU.

Walter Veith heeft een andere insteek, namelijk zijn christelijke geloof. Zoals hij laat zien in zijn presentaties (o.a. sheet hierna) zijn de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gepland. Hij baseert dat op een brief van Albert Pike uit 1871 (over Pike is veel te vinden via Google, hier een stuk over de betreffende brief). Ook een Derde Wereldoorlog is voorspeld door Pike.

Voorspelling Pike WW 123

De Eerste Wereldoorlog: Om de macht van de tsaren in Rusland (beschermer van de Orthodoxie) omver te werpen en een atheïstische communistische staat te realiseren.
Status: gerealiseerd

De Tweede Wereldoorlog: Ontstaan tussen Groot-Brittannië en Duitsland. Om het communisme als antithese van de joods-christelijke cultuur te versterken en te zorgen voor een zionistische staat in Israël.
Status: gerealiseerd

De Derde Wereldoorlog: Een oorlog in het Midden-Oosten tussen het jodendom en de islam, die zich internationaal verspreid.
Status: loopt volgens plan

Beiden laten dus inderdaad zien dat fascisme (meer dan eens) het gereedschap is geweest van de elite om macht te consolideren. Het uiteindelijk doel is een Nieuwe Wereld Orde. Hoe die er uit zal zien verschilt hier per auteur maar voorspelt in beide gevallen niet veel goeds voor gewone burgers.

De Nieuwe Wereld Orde en de elite

De NWO wordt vooral neergezet als een conspiracy theory. Er is veel over te vinden op internet, variërend van, wat mij betreft, science fiction achtige onzin tot zeer geloofwaardige scenario’s. Maar zolang er geen keiharde bewijzen zijn hou ik vrijwel alle opties open. Het is in ieder geval in het belang van de elite om het altijd als conspiracy te bestempelen. Voor mij is het relatief simpel, leg de theorieën tegen de werkelijkheid (al is die laatste niet altijd even makkelijk te achterhalen) en trek conclusies (die kunnen in het ergste geval onjuist zijn, dus in dat geval voor herziening vatbaar).

Zoals hiervoor aangegeven streeft de elite naar een NWO, één wereldmacht met één wereldregering en (als we Veith mogen geloven) één godsdienst. In het verhaal van Veith ligt de nadruk op godsdienst. Jodendom, christedom, islam etc. moeten plaats maken voor de occulte godsdienst van de elite. Het verhaal van Veith past bij de boeken ‘Daniël’ en ‘Openbaringen’ uit de bijbel (we leven zo’n beetje in de eindtijd als ik het goed begrijp).
De ‘stroming’ waar Yunus in zijn stuk op doelt gaat denk ik meer uit van een ‘economische’ NWO. Een zeer rijke elite die alle macht in handen heeft en de wereldbevolking reguleert, onderdrukt en uitbuit (heel zichtbaar in de z.g. derde wereld, toch?). Onderstaand plaatje geeft dat zo ongeveer weer (volgens ingewijden niet helemaal representatief maar het geeft m.i. een aardig beeld).

illuminati pyramid

Het plaatje laat o.a. de functie van regeringen in de tweede laag van onderen goed zien. Niet, zoals ze het zo mooi in het Engels zeggen, civil service (wat regeringen zouden moeten zijn) maar world population control (naast religies, de MSM en de scholen waarin de toekomstige wereldburgers worden klaargestoomd). U bent dus niet meer dan een inzetbaar en vervangbaar middel (althans, de meesten van ons in de onderste laag). Oh en voor degenen die dachten dat regeringen en regeringsleiders het hoogst in de boom zitten, sorry maar dat is dus niet zo. En om het nog erger te maken, laat ik het formuleren als een vraag, gelooft u nou echt dat er zoiets als democratie bestaat?

Sommigen van u hoor ik nu bijna denken ‘maar een NWO kan toch ook heel positief zijn, één wereldgemeenschap met daarin voor iedereen welvaart, welzijn, gelijkheid, vrijheid en broederschap?’
Voor hen heb ik een wedervraag, ‘waarom zijn we al sinds mensenheugenis in conflict- en oorlogssituaties verwikkeld en wie veroorzaken die conflicten en oorlogen steeds weer, wij, de burgers of zijn het steeds weer onze z.g. ‘civil servants’?’

Oké, terug naar de realiteit. De strategie van de NWO elite is simpel (qua concept) en nog steeds effectief ‘orde door chaos‘. In mijn werkzame leven als organisatiekundige (een overkoepelende functienaam voor alle functies die ik de afgelopen jaren heb vervuld) mocht ik een keer een cursus bijwonen waarin het Amerikaanse veranderprincipe ‘pijnmanagement’ werd toegelicht (andere veranderstrategieën kennen ze niet in de VS). Creëer voldoende pijn in een organisatie zodat gewenste veranderingen uiteindelijk (moeten) worden geaccepteerd. Plat gezegd en heel kort door de bocht (in de praktijk gebeurt dat subtieler) ‘werk mee of je wordt …… (vul maar in)’.
‘Onze’ NWO jongens en meisjes pakken dat wat grover aan. Wat verder terug in de historie de geplande wereldoorlogen. De roep en snak naar vrede na de Tweede Wereldoorlog, U weet wel, de EU ‘nooit meer oorlog’ en ‘dat nooit meer’. Maar dat leek nog niet genoeg voor Europese eensgezindheid. Wat hebben we daar dan nog meer voor nodig? Een gezamenlijke vijand, de communisten m.n. de Sovjet Unie. En ook nu nog (de EU is nog niet af en daarmee ook nog lang niet de NWO) hebben we weer een vijand nodig om geforceerd te komen tot verdere Europese integratie. Van recentere datum de door de VS en EU geregisseerde staatsgreep in Oekraïne. De Russen zijn opnieuw de vijand en ook China. En economisch gezien ook de BRICS landen zoals Yunus in zijn verhaal schrijft? En kennelijk is dat nog niet genoeg. Ook de chaos in het Midden-Oosten helpt de elite om hun doelen te bereiken. Volgens Walter Veith of eigenlijk Albert Pike is dit allemaal gepland, ook de ‘vluchtelingen’ stromen die we momenteel zien passen in het plan. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.

Afleidingsmanoeuvre

Yunus stelt dat Wilders een afleidingsmanoeuvre is. Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Ook dat sluit ik niet uit. Zoals Yunus stelt zou de polarisatie in o.a. Nederland kunnen afleiden van waar het in werkelijkheid om gaat. Die polarisatie kan bewust worden aangewakkerd door de ‘verschillende’ politieke kampen. Zo gebeurde dat ook in de periode Fortuyn. Pim Fortuyn was echter wat mij betreft geen afleidingsmanoeuvre. Het feit dat hij is vermoord, ik denk i.o.v. de elite, zegt genoeg. Hij verstoorde kennelijk in voldoende mate de plannen van de elite. Met Wilders weet ik het nog niet zo zeker. Voorlopig geef ik hem het voordeel van de twijfel ook al haalt hij het niet bij Fortuyn.
Wat voor mij een belangrijkere vraag is, is of en zo ja in hoeverre b.v. Poetin het spel meespeelt. Zoals Veith stelt zijn lieden zoals momenteel Poetin en Obama in de spotlight felle tegenstanders maar behind the scenes werken ze, i.o.v. de elite, samen aan hetzelfde doel. Zo zou een volgende stap in het proces kunnen worden gemaakt als de westerse wereld eenmaal voldoet aan de NWO eisen. Er is dan geen vijand meer nodig dus ligt verzoening met Poetin en zijn Rusland voor de hand. Of ligt Poetin echt dwars en moet hij daarom weg, desnoods door het voeren van een Derde Wereldoorlog. Ze zijn er denk ik crimineel genoeg voor. De door de elite geregisseerde staatsgreep in Oekraïne, de proxy oorlog in Syrië en de Iran deal lijken enerzijds te wijzen op een poging tot verdere isolatie van en uiteindelijk oorlog met Rusland, anderzijds tot een geplande escalatie van het Midden-Oosten conflict, met name Israël versus de Arabische wereld.

Met het voorgaande, met name het Midden-Oosten conflict, komen twee interessante scenario’s in zicht. Die ene van Walter Veith en nog één die ik enige tijd geleden tegen kwam op internet. In beide scenario’s speelt de islam een belangrijke rol en lijken moslims behoorlijk te worden misbruikt.

Het eerste scenario komt van Walter Veith. Zoals hij stelt in zijn presentatie ‘The Islamic connection‘ is de islam een creatie van de (occulte) rooms katholieke kerk. Doel van die creatie is de vernietiging van het jodendom en christendom (hè, de RK is toch christelijk?). Dit verklaart de stichting van de zionistische staat Israël en het geregisseerde conflict met de Arabische (islam) wereld. Ook de geleidelijke islamisering van Europa en de versnelling daarvan met de huidige vluchtelingen stromen zijn in dit scenario te verklaren. En vanuit bijbels perspectief sluit dit aan bij de tekenen van de eindtijd (voor de gelovigen onder ons).

Het tweede scenario komt van ene Matthew Bracken. Van hem kwam ik een stuk tegen dat ik heb vertaald in het Nederlands ‘Het Islam Offensief tegen Europa in 2016‘. In dit stuk behandelt hij drie grote sociale krachten, de islam, het internationaal socialisme en nationalisten. Het internationaal socialisme omschrijft hij als een elitaire (criminele open grenzen) bovenlaag en een, in de uiteindelijk Nieuwe Wereld Orde, onderdrukte en werkende onderlaag (kijk om u heen, ze zijn goed onderweg). In hun streven naar een NWO vormen ze een coalitie met de islam. Die laatste is zich daar niet van bewust (op de top na) en is eveneens een ideologie die streeft naar wereld overheersing. Samen binden ze de strijd aan tegen de nationalisten die niet passen in de NWO ideologie. Bracken voorspelt in zijn stuk een Europese burgeroorlog die zich vormt in 2016. Ook dit scenario verklaart de conflict situatie in het Midden-Oosten en de daarmee gepaard gaande (geregisseerde) vluchtelingen stromen. Die vluchtelingen stromen brengen volgens Bracken (en hij staat daar niet alleen in) ook veel jihad strijders naar Europa. Die houden zich schuil tot het moment waarop ze massaal aanslagen zullen plegen in Europese steden in 2016.

Voor beide scenario’s is wat te zeggen. De wereld wordt voor een groot deel gedomineerd door godsdienst. Dus de insteek van Veith lijkt niet ondenkbaar. Ook al ben je zelf niet gelovig, velen, ook onder de elite, zijn dat wel (en of ze nou geloven in Jaweh, Allah of Lucifer maakt niet zoveel uit, godsdienst(waanzin) drijft hen). Het scenario van Bracken is voor anderen mogelijk meer denkbaar. De toekomst zal het leren.

Ik kom nu terug op de demonisering van moslims. Zoals ik al aangaf, de vergelijking met de joden vervolging gaat geheel mank. Moslims worden niet vervolgd in Europa. Integendeel, ze worden, als we het dan toch willen vergelijken, t.o.v. wat de joden is overkomen in de twee wereldoorlog, in de watten gelegd door de (meeste) Europese overheden. Ook biedt de rechtsstaat voldoende bescherming en mogelijkheden om je recht te halen (al begin ik daar wel steeds meer aan te twijfelen). Wel is er sprake van discriminatie, niet goed (zoals Yunus terecht stelt ‘racisme en discriminatie zijn zaken die we altijd zullen blijven houden en die we altijd dienen te bestrijden‘) maar dat kom je overal tegen (dat is dus geen ‘voorrecht’ voor moslims) en als minderheid (in wat voor hoedanigheid dan ook) ben je dan vaak de klos (volgens sommigen ben ik een vuile, witte, racistische PVV nazi tokkie……ik moet bijna huilen als ik dat zo opschrijf 😉 …….. en, ook toevallig zeg, deze kwam ik pas tegen, leuk hoor).

Maar weer even serieus. Voorgaande (nee niet dat liedje over Henkie) brengt me van moslims naar hun godsdienst de islam. Net als met andere godsdiensten heb ik er niet zo veel mee (godsdienst brengt ons meer ellende dan goed). Wat ik van de islam zie, hoor en lees maakt me niet vrolijk. Ik zie het als een ideologie die streeft naar wereldoverheersing en onderwerping. Ik begrijp de redenering van Bracken en zie ook dat de islam zich laat misbruiken door de elite. En binnen die elite bevinden zich denk ik ook z.g. moslims. Ik hoop dat ik het mis heb maar ik ben bang van niet.

Ter afronding, afleidingsmanoeuvres, die zijn er (in overvloed), dat ben ik eens met Yunus. Wie heeft er nog het beste voor met de wereldbevolking, die onderste laag in de pyramide? Zijn dat in ons land, de Bilderbergers Pechtold, Samsom en Rutte, marxist Roemer, nationalist Wilders? En internationaal, Obama de president van het crimineelste land in de wereld, Merkel wir schaffen das, Juncker met z’n EUSSR, Poetin die met succes de vijand speelt? Hun corrupte elite bazen hebben in ieder geval niet veel goeds voor ons in petto.

Een paar dingen zijn voor mij zeker, de elite bestaat, ze hebben een plan en dat is goed voor hen maar helemaal niet goed voor ons gewone burgers.

Ik eindig met de laatste zin van Yunus ‘aanhangers van zowel linkse als rechtse partijen dienen wakker te worden en in opstand te komen tegen de verregaande machtsconsolidatie van de elite, nu het nog kan‘ en ik voeg daar de vraag ‘HOE!!?’ aan toe want kijkend naar de politiek, wie is er dan nog te vertrouwen? Ik hou het voorlopig bij de PVV van Wilders. In de loop van 2016 en na de verkiezingen van 2017 kunnen we de balans opmaken………

 

 

 

Advertenties

2 gedachtes over “Is Wilders een afleidingsmanoeuvre?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s