Het Islam Offensief tegen Europa in 2016

cropped-viennaheader1000

Geplaatst op 30 november 2015 door Baron Bodissey op Gates of Vienna.

Door ons (Niek1953 en Google Translate) vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands omdat ik vind dat iedereen dit moet weten! Lang verhaal maar het verklaart veel van wat er nu gaande is, het handelen van politici, de rol van de elite en MSM en wat er nog gaat komen (en dat is niet veel goeds).

Na de inleiding volgen de volgende hoofdstukken:

  1. Islam (wat is de Islam)
  2. Internationaal socialisme (de dubieuze rol van de elite)
  3. Nationalisme (daar is geen plaats voor)
  4. Derde wereldoorlog (Islam versus Europa)
  5. Het Tet offensief in 1968 (terrorisme in het Vietnam van 1968)
  6. Tet, deel twee (Jihadisten die de Tet tactiek in 2016 toepassen)
  7. Een twintigtal Beslan gijzelingen (gijzeling in Rusland als voorbeeld)
  8. Hama regels (Syrische stad die in 1982 geheel werd verwoest)
  9. Het eindspel (wie wint, Islam of het internationaal socialisme)
  10. Alternatieve eind scenario’s

Matthew Bracken is de auteur van Enemies Foreign and Domestic en een bekend voorvechter van de rechten van het Tweede Amendement. Het volgende gast essay van Matthew Bracken wordt ook gepubliceerd in Western Rifle Shooters Association.

Foto 1

Tet, hoofdstuk 2: Het Islam Offensief tegen Europa in 2016

Door Matthew Bracken, november 2015

Inleiding

Meer dan een decennium geleden schreef ik mijn eerste roman, Enemies Foreign and Domestic. Deel van mijn motivatie was mijn eerlijkheid te bewijzen ten aanzien van het voorspellen van sociale, politieke en militaire ontwikkelingen. Ik was niet blij met de richting waarin Amerika zich bewoog en ik wilde zoveel mogelijk lezers waarschuwen voor een aantal gevaren die ik zag aankomen. Nu, eind 2015, hoop ik dat mijn succesvolle voorspellingen uit het verleden mensen zal aanmoedigen aandacht te besteden aan dit stuk.

Nu we het nieuwe jaar inrollen zullen we getuige zijn van de opmaat naar het hoogtepunt van een titanenstrijd tussen drie grote actoren. Drie grote sociale krachten zijn nu in gang gezet naar een ontknoping en botsing in 2016 die, historisch gezien, op gelijke voet staan met de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Twee van deze grote maatschappelijke krachten komen momenteel samen in een coalitie tegen de derde. Ze hebben daarvoor de macht en een ongeschreven overeenkomst gesloten om gezamenlijk de zwakste van de drie krachten uit te schakelen. Eén van deze twee maatschappelijke krachten zou tevreden zijn de totalitaire controle over grote delen van de wereld met die andere resterende maatschappelijke kracht te delen. Eén van deze maatschappelijke krachten zal nooit tevreden zijn totdat hij de volledige overheersing van de hele planeet bereikt. Dus wat zijn deze drie grote maatschappelijke krachten? Het zijn de Islam, het internationale socialisme en het nationalisme.

Sta mij toe om de in het oog springende aspecten van elk uit te leggen en welke relatie ze hebben met de komende ramp in 2016.

Foto 2

1. Islam

De Islam is vergelijkbaar met een zelf kopiërend super computer virus. Het is een veelkoppig monster, door de makers ontworpen als een onstuitbare formule voor wereldwijde verovering. Het is bijna onmogelijk om het uit te roeien, want het heeft geen centraal brein of controle centrum. Islam is als een zeester, als je er een poot vanaf snijdt, groeit er ergens anders weer een andere aan. De namen van de islamitische leiders en de namen van hun islamitische groeperingen zijn van voorbijgaande aard en uiteindelijk onbelangrijk. Osama Bin Laden en Al Qaida worden opgevolgd door Al-Baghdadi en de Islamitische Staat, maar ze zullen allemaal uit beeld verdwijnen en worden vervangen door anderen. Terwijl de islamitische leiders en regimes komen en gaan, is de islam al 1400 jaar standvastig in oorlog gebleven met de niet Islamitische wereld.

Islam erkent geen seculiere nationale grenzen. Voor vrome moslims zijn er slechts twee belangrijke gebieden in de wereld. De eerste is de Dar al-Islam, het Huis van de islam, dat is het land van de gelovigen. De andere is de Dar al-Harb, het Huis van de Oorlog, die met alle middelen, met inbegrip van de gewelddadige jihad, islamitisch moet worden gemaakt. De uitbreiding van de islam wordt soms voor langere periodes in toom gehouden maar vaker is de Islam in opmars met het verwerven van nieuw grondgebied. Eenmaal veroverd door de islam, wordt grondgebied zelden teruggenomen. Spanje is een opmerkelijke uitzondering.

De islamitische wereld produceert bijna geen boeken of nieuwe uitvindingen. Zonder het vinden van olie onder hun voeten zouden de meeste islamitische landen achter blijven en verarmen. Dus waar komt de kracht vandaan die nodig is voor de bijna constante uitbreiding van de islam in de afgelopen veertien eeuwen? De motor en de batterij van de Islam zijn de Koran en de Hadith of de uitspraken van Mohammed. Een messianistische Mahdi, Kalief of Ayatollah met voldoende charisma kan het tempo van de verovering door de islam versnellen, maar individuen zijn niet de drijvende kracht.

Seculiere sterke mannen (slechts moslim in naam), van Saddam Hoessein tot Muamar Qadafi, kunnen islamisme een tijdje in bedwang houden met brute methoden. Maar die sterke mannen worden vaak vermoord of anderszins uit hun macht gezet en ze leven in elk geval niet eeuwig. Zodra de seculiere machthebbers zijn verdwenen zijn fanatieke mullahs in staat om hun ijverige islamitische volgelingen er voldoende toe te bewegen opnieuw een radicaal islamitisch regime, onder de sharia en volgens de Koran, te installeren.

Dit patroon van seculiere machthebbers gevolgd door fanatieke islamitische leiders is vele malen teruggekeerd in het afgelopen millennium en al langer. Laat u niet misleiden door modernisten, zoals koning Abdullah van Jordanië. Voor de ware gelovige van de islam is een koning of sterke man met een geweerschot of een granaat af te zetten en wordt hij vervangen door een andere islamitische fanaat.

De aanhoudende kwaadaardigheid van het 7e eeuwse plan van Mohammed voor wereld dominantie betekent dat het altijd klaar is om te ontaarden in een nieuwe uitbraak. De Islam lijkt op een ringworm infectie, binnen de ring is het dood en dor maar het bloeit op daar waar het parasiteert op de gezonde niet-islamitische samenlevingen er omheen. Waar komt die unieke fanatieke motivatie vandaan binnen de naties en volkeren die anders verstoken lijken van energie en nieuwe ideeën?

Foto 3

Die motivatie ligt in de woorden van de Koran en de Hadith. Simpelweg vertaald naar het aardse, bieden deze islamitische teksten immorele mannen alle ruimte om te moorden, te plunderen, te verkrachten en ongelovige als slaven te vangen en te houden. En wanneer deze jihadisten worden gedood, word ze een eeuwige orgie met tweeënzeventig huwbare maagdelijke meisjes slaven beloofd in het zieke, kwaadaardige en perverse islamitische paradijs van Mohammed. In tegenstelling tot de joodse en christelijke Bijbels, doen de Koran en de Hadith geen beroep op de betere engelen van de mens maar op de donkerste aspecten van de menselijke natuur (veelzeggend, Mozes en Jezus klommen naar bergtoppen om te communiceren met hun God, terwijl Mohammed zijn boodschappen van Allah ontving diep in een vleermuisgrot).

Een zinvolle of permanente hervorming van de islam is onmogelijk omdat een nieuwe generatie van fanatici, die de ongekuiste Koran en Hadith als hun wapens hanteren, altijd zal verklaren dat de reformisten afvalligen zijn en hen daarom zal vermoorden. In de islam staan de fanatici, met in de ene hand de onveranderlijke Koran en in de andere hand een zwaard, altijd klaar om de volledige macht te grijpen en hun vijanden uit te roeien.

Dit latente gevaar kweekt angst en zorgt ervoor dat bijna alle niet-moslims voorzichtig en omzichtig moeten zijn in hun omgang met moslims, anders verliezen ze op een later tijdstip hun hoofd. Deze opzettelijk bevorderde angst voor de islam wordt gebruikt als een knuppel tegen degenen die zich anders zouden verzetten tegen de dominantie van de islam. De onveranderlijke Koran is de constante bron van bloedige islamitische verovering. De radicale islam is de zuivere islam, de islam van de koran, de echte islam.

Iedereen die deze bittere realiteit niet begrijpt is gevaarlijk onwetend over de menselijke geschiedenis van de afgelopen 1400 jaar.

Foto 4

2. Internationaal Socialisme

De tweede grote maatschappelijke kracht is het internationaal socialisme. Het kan ook treffend worden beschreven onder de rubrieken links, statisme, cultureel marxisme en communisme. Deze behoren allen tot het internationaal socialistische spectrum. Ik traceer deze culturele marxisten tenminste terug tot de Jacobijnen van de 18e eeuw, een kliek van seculiere humanisten, die de eerste globalisten waren in lijn met de vrijmetselarij.

De Jacobijnen verhuisden van Duitsland naar Frankrijk met een samenhangend en volledig uitgewerkt plan om een sociale explosie te bewerkstelligen als middel om de macht te grijpen. De Jacobijnse destabilisatie plannen werden de template voor veel meer toekomstige bloedige ‘revoluties van de mensen’. Na de Franse Revolutie zijn we vertrouwd geraakt met Marx, Engels, Lenin, Stalin en Mao. We zijn minder vertrouwd met de begin 20e eeuw Britse Fabian socialisten of de Italiaanse marxistische theoreticus Antonio Gramsci of de Duitse ‘Frankfurter Schule’ van de internationale socialisten, die hun visie via de Columbia University overbrachten naar de Verenigde Staten.

In tegenstelling tot Vladimir Lenin en de communisten begrepen zij dat de doelen van het internationaal socialisme niet volledig konden worden uitgevoerd zolang het sterke bouwwerk van de westerse beschaving niet van binnenuit was uitgehold en gesaboteerd. Uiteindelijk behaalde de clandestiene internationaal socialistische krachten, die diep in de westerse baarmoeder ingegraven zitten, resultaten die veel meer permanent waren dan de militair opgelegde revolutionaire ‘communistische oorlog’ van Lenin en Mao.

In de loop van de vorige eeuw, terwijl het communisme in de Sovjet-Unie instortte, werden de Fabian socialisten steeds succesvoller met het vergiftigen van de wortels van de nationale, culturele en etnische identiteit. De erfgenamen van de westerse beschaving ongeorganiseerd en gedemoraliseerd achter latend, zonder centraal geloofssysteem waar men zich achter kon scharen. Waarom heeft deze opzettelijke demoralisatie en vervlakking plaatsgevonden? De internationale socialisten hebben in ieder geval sinds de Franse Revolutie geloofd dat het hun plicht is om een top-down feodale orde op te leggen aan de gewone ‘domme massa’s’. Een nieuwe wereldorde geleid door zelfverklaarde experts gekozen uit de correct opgeleide elites, in het belang van de onwetenden en als een manier om hun eigen zakken te vullen en een elite leven van rijkdom en macht te blijven leiden.

Het lijkt misschien paradoxaal dat de belangrijkste zakelijke en bancaire belangen diep geworteld zijn in de internationaal socialistische nieuwe wereldorde, maar als je de draden ontwart is het eigenlijk volkomen logisch. De huidige internationale banken en mega-bedrijven zijn krachtige mondiale spelers met hun eigen recht inmiddels vastgelegd in elke nieuwe internationale handelsovereenkomst. In feite schrijven bedrijfsjuristen de meeste pagina’s van de duizenden pagina’s in handelsovereenkomsten, die nu als regen uit de lucht komen vallen. Handelsovereenkomsten waar nooit voor is gekozen door Amerikaanse of Europese burgers, overeenkomsten gebaseerd op de dwang van het internationale verdragsrecht, dat zelfs de grondwet van de Verenigde Staten overstijgt.

Van de Rothschilds van Europa tot de Warburgs van beide continenten, tot de Morgans en Rockefellers van Amerika en terug naar de Hongaarse immigrant George Soros, meerdere eeuwen hebben miljonair (en de laatste tijd meer miljardair) bankiers hun eigen wetten geschreven en hun eigen politieke deals gesloten. Vandaag de dag creëren ze letterlijk miljarden nieuwe dollars en euro’s per dag uit het niets en dragen die over aan hun trawanten. In de Verenigde Staten is de creatie, een eeuw geleden, van de Federal Reserve, een particuliere centrale bank van, door en voor de belangen van een kliek van private bankiersbelangen, een schrijnend voorbeeld.

In de Verenigde Staten doneren de hoofden van wereldwijde mega- bedrijven en beleggingsondernemingen massaal aan zowel de Democraten als de Republikeinen. Daarmee stellen ze een voorkeursbehandeling in een tijdperk van bedrijfsgericht vriendjeskapitalisme zeker. Dit beeld is vaak hetzelfde in andere landen. Deze post nationalistische, kapitalistische maatjes erkennen geen soevereine grenzen en geloven dat patriottisme een lachwekkend anachronisme is.

Bijvoorbeeld in Amerika kopen open grens verraders politici om, om wetten aan te nemen, die het hen mogelijk maakt een onbeperkt aantal buitenlandse werknemers te importeren direct ter vervanging van Amerikanen aan hun bureaus en werkplekken. Deze verraders slapen er geen minuut minder om. De verrader klasse van het internationale bedrijfsleven noemt dit ‘flexibiliteit’, vervangbare werkers, boeren en paupers wereldwijd verplaatsen naar waar ze het goedkoopst en meest winstgevend kunnen worden ingezet. Wat er in dit proces gebeurt met gewone Amerikaanse middenklasse werknemers en hun gezinnen wordt gezien als bijkomende schade. In Europa is de werkelijkheid niet veel anders.

Deze super rijke open grenzen, zakelijke en bancaire elite, die paradoxaal genoeg de drijvende krachten sturen achter het internationale socialisme, zijn in staat om op talloze manieren hun weg naar succes te kopen. Met hun rijkdom en politieke connecties zorgen ze er voor dat coöperatieve jonge spelers met toekomstige ster kwaliteiten naar de juiste universiteiten, stichtingen, gemeenten, overheidsinstellingen en media posities worden gestuurd. Bijvoorbeeld, als je een presentator op televisie ziet, die geregistreerd staat als een deskundig lid van de Council on Foreign Relations (Raad voor Buitenlandse Zaken), die artikelen heeft geschreven voor hun uitgave Foreign Affairs (Buitenlandse Zaken), dan weet u dat hij voorbestemd is voor hoge posities en dat deuren op een magische wijze voor hem open zullen gaan.

Dan de vierde macht, de wereldwijde massa media. Die zijn decennia lang vrijwel geheel ontwricht, gescript en gemanipuleerd door deze über  rijke elites via duizend kanalen ingevet met smeergeld, nep banen en geheime betalingen die zijn vermomd als aanbod van speciale aandelen en particuliere grond transacties. Mediafiguren veranderen naadloos in hoge politieke adviseurs en bestuursleden die bij elke goed getimede overgang miljoenen aan hun vermogen toevoegen. Zelfs veel gepensioneerde generaals en admiraals wentelen zich gretig in dit moeras van verraad en corruptie. Het moet voor iedereen geen verrassing zijn dat zo veel politici als miljonairs vertrekken uit Washington of Brussel. Net zoals het geen verrassing was dat de lange tijd voor CBS News werkende Walter Cronkite, ‘de meest vertrouwde man in Amerika’, zijn hele volwassen leven lang in het geheim een vooraanstaand lid was van de World Federalist Association. Een feit dat hij trots onthulde pas na zijn vertrek (pensionering) van de voorzijde van de camera.

3. Nationalisme

Nationalisten bestaan waarschijnlijk uit het grootste deel van de bevolking van de niet-islamitische wereld maar er is geen manier om hun aantal met zekerheid te weten. Opiniepeilingen zijn zo makkelijk te manipuleren dat de meesten er van op z’n best nutteloos zijn en voornamelijk valse propaganda en desinformatie laten zien in het voordeel van hun sponsors.

Nationalisten beschouwen zichzelf eerst en vooral loyale burgers van een soevereine natie. Er moet echter worden bedacht dat het concept van de natie van oorsprong vrij recent is. De verdeling van de wereld in afzonderlijke nationale staten begon pas in de 17e eeuw, meestal gekenmerkt door het Verdrag van Westfalen uit 1648 aan het einde van de dertig jarige oorlog. Sindsdien is de wereld verdeeld door nationale grenzen, die vaak (maar niet altijd) samen vielen met een nationale etnische groep, taal en cultuur.

Foto 5

Deze nationale verdeling was bijzonder succesvol op het Europese continent. Gedeelde joods-christelijke moraal, ethiek en waarden bevorderde noties van rechtvaardigheid en gelijke rechten die na verloop van tijd leidde tot de afschaffing van de slavernij, de rechten van vrouwen en raciale burgerrechten. Tijdens deze periode van ontketend menselijk potentieel genoten Europeanen en Amerikanen van de grootste toename van de totale levensstandaard ooit in de geschiedenis van de mensheid. Grote steden, universiteiten en musea werden gebouwd in Europa en in Amerika. Opkomende Europese staten – rijk, samenhangend, zelfverzekerd en goed georganiseerd – veroverde toen of kwamen anderszins aan de macht in kolonies over de hele wereld. Amerika pakte een groot deel van de handel toen het koloniale tijdperk eindigde na de Tweede Wereldoorlog.

Gelukkig waren nationale resultaten verre van universeel. Tijdens de 20e eeuw nam het communisme de volledige macht over in een aantal landen, met name Rusland (zoals de Sovjet-Unie) en China, maar hun successen leidde niet tot een onstuitbare lawine van wereldwijde revolutie, zoals die was voorzien door Lenin, Stalin en Mao . Aan de andere kant bleek de langzame, slijpende ‘lange mars door de instellingen’ van de verrader klasse ofwel de Fabian socialisten (met inbegrip van Gramsci, de Frankfurter Schule en anderen) veel effectiever en duurzamer.

In de 21ste eeuw hadden deze culturele marxistische verrader mollen bijna de hele academische wereld ondermijnd, generatie na generatie studenten ingeprent met een minachting, grenzend aan haat, voor hun eigen nationale en etnische identiteiten. De meeste van de media werden ook ondermijnd om ervoor te zorgen dat de massa communicatie altijd de politiek correcte internationaal socialistische kijk op de wereld, die al waren geïnjecteerd en geïnkubeerd in de scholen en universiteiten, zou versterken.

In dit tijdperk van massa brainwashing door de culturele marxisten werd het christendom herschikt als een afbrokkelende sociale kracht, op z’n best verouderd in de moderne seculiere wereld, in het slechtste geval een regelrechte bedreiging voor de mensheid. In de nieuwe politiek correcte seculiere religie van het humanisme werd de Europese etnische en culturele identiteit een erfzonde en het teken van Kaïn. Een witte Europese huid betekende witte privileges en werd omgevormd tot een reden voor schaamte.

Ondertussen richtte geëmancipeerde Europese en Amerikaanse vrouwen zich op nieuwe doelen waardoor in toenemende mate steeds minder ruimte bleef voor het produceren van nageslacht en de demografische instorting begon. Zowel mannen als vrouwen werden verdoofd door apathie met 24-uurs entertainment uitgezonden op high definition schermen en met bijna in hun hersenen geplante stereo oordopjes. Deze niet aflatende bron van vermaak bleek een ideaal kanaal voor massa hersenspoeling met politiek correcte waarden en ideeën. Dus afgeleid en gedemoraliseerd lijken de meeste Amerikanen en Europeanen vandaag de dag niet in staat en niet bereid om op te staan en te vechten voor het behoud van hun afnemende culturele en nationale identiteit. Gehersenspoelde ‘voorvechters van sociale rechtvaardigheid’, de nieuwste variant van Lenins ‘nuttige idioten’, bespoedigen de ondergang van de westerse beschaving, zalig onwetend van wat er zal volgen.

Dus verslagen achterover liggend vormen de resterende Amerikaanse en Europese nationalisten de zwakste en de meest bedreigde van de drie belangrijke mondiale maatschappelijke krachten. In enkele Europese landen leiden patriotten zoals Geert Wilders uit Nederland, Björn Hocke uit Duitsland, Viktor Orbán uit Hongarije, Nigel Farage uit de UK, en Marine Le Pen uit Frankrijk een achterhoede gevecht voor het behoud van hun nationale, etnische en culturele identiteiten waarbij ze voortdurend in de door socialisten gecontroleerde ‘leugen pers’ worden weggezet als racisten, nazi’s en xenofoben.

Foto 6

4. Derde Wereldoorlog

Ik geloof dat Europa vanaf 2016 wordt voorbereid om het centrale theater van een derde wereld oorlog te worden. Net als een overspannen rits die niet meer werkt en opeens van begin tot eind open barst kan de Europese vuurzee sudderende conflicten van Oekraïne tot aan de Perzische Golf opnieuw laten ontbranden als gevolg van in elkaar grijpende allianties (NAVO, waaronder Turkije vs. Rusland) en de soennitische-sjiitische verdeeldheid (Iran vs. Saudi-Arabië, die in Europa is geïmporteerd).

Ja, de Derde Wereldoorlog. Maar waarom nu?

Een terugkerende strategische doctrine van de open grens internationaal socialisten die minstens terug gaat tot de Jacobijnen was ‘Uit chaos naar orde’. Lenin zei het zo , toen hem werd verteld dat er broodrellen waren in Russische steden: ‘Hoe slechter, hoe beter’. Geen volksrevolutie (aangewakkerd en geregisseerd door de verrader elites) heeft ooit plaatsgevonden op volle buiken in gelukkige landen die in vrede waren.

De internationale bankiers en bedrijven elite maakt het niet uit of het om revoluties gaat of om andere soorten van oorlog. Ze hebben regelmatig leningen en wapens gelijktijdig verstrekt aan alle partijen van de Europese conflicten, altijd mooi profiterend ongeacht welke partij won of verloor of hoeveel mensen er stierven. Ze hebben ook revoluties gefinancierd om hun toekomstige winsten zeker te stellen door voet aan de grond te krijgen bij nieuwe regimes.

Bijvoorbeeld Amerikaanse bankiers die de inspanningen van Lenin en Trotski financierde, zowel voor als tijdens hun terugkeer naar Rusland. Zodra u het grootse mechanisme van het werk achter de krachten die het internationaal socialisme regisseren begrijpt, wordt deze schijnbare paradox eigenlijk logisch. Het gaat over controle en hersenspoeling van de idiote proleten in onnadenkend kuddegedrag wat nodig is om ze te beheersen onder het van bovenaf opgelegde socialisme. Maar aan de top van de proletarische arbeiders bijenkorf leven de controlerende nomenklatoera elites als communistische dictator of Rockefellers of beide tegelijk. Zij ontmoeten elkaar in Davos, Aspen, Jackson Hole en elders, zitten aan de champagne en kaviaar terwijl ze hun volgende zichzelf bevoordelende internationale handelsovereenkomsten regelen.

Nu heeft de elite die de dienst uitmaakt het lont aangestoken dat zal zorgen voor een enorme sociale explosie die op handen is in Europa, net zoals ze dat deden in Rusland in 1917. Hoe? Door de grenzen van Europa wijd open te gooien. Het islamitische deel van mijn triade laat een constante bedreiging of druk zien. Moslims staan altijd te popelen om elk demografisch vacuüm op te vullen. Hun zucht naar nieuwe islamitische veroveringen is een gegeven of een constante. We zien een geboortecijfer van 1,5 onder Europese vrouwen en zij zien miljoenen Europese vrouwen met geen of een waardeloze echtgenoot, die binnenkort echte moslimmannen ontmoeten. Het huidige open grens beleid van de Europese internationaal socialisten werd opzettelijk zo ontworpen dat honderdduizenden cultureel en religieus agressieve islamitische strijders en kolonisten Europa overspoelen. De Europese verrader elites begrijpen precies wat ze aan het doen zijn. Zij weten wat er zal gebeuren. Maar waarom doen ze dat nu?

De 20e eeuwse Oostenrijkse School econoom Ludwig von Mises schreef, ‘Er is geen manier om de definitieve ineenstorting te voorkomen van een hausse die veroorzaakt is door de uitbreiding van de kredietverlening. Het alternatief is of de crisis sneller moet komen als het resultaat van de vrijwillige stopzetting van de verdere uitbreiding van de kredietverlening of later als er sprake zal zijn van een definitieve en totale ineenstorting van het valuta systeem. Toen de socialistische econoom John Maynard Keynes indertijd werd gevraagd of zijn zelfbenoemde Keynesiaanse kredietexpansie op de lange termijn houdbaar is, antwoordde hij: ‘Op de lange termijn zijn we allemaal dood’. Tra la la, wie zit ermee? Het zal mijn probleem niet zijn.

In 2015 is de kinderloze homoseksuele John Maynard Keynes inderdaad al lang dood. Maar we zijn nog in leven en hebben nu te maken met zijn ‘lange termijn’. Nu, net voor de banken beginnen te falen, lijkt het een geschikt moment voor de verrader elites om de tafel om en daarmee de kaarten, chips en het geld door elkaar te gooien, terwijl de lichten doven en schoten weerklinken. De kwaadaardige actoren die op de achtergrond op de loer liggen en soms grote rampen in elkaar zetten hebben altijd een plan om aan de ergste gevolgen daarvan, waaronder het op zich nemen van de schuld, te ontsnappen en ze hebben zelfs een plan om te profiteren van de rampen die ze creëerden. De eerste Baron Rothschild (omstreeks de Slag bij Waterloo) zou gezegd hebben ‘de tijd om te kopen is wanneer er bloed in de straten vloeit’.

Is er enig bewijs van een gezamenlijke inspanning om Europa bewust in een bloedige chaos en burgeroorlog te storten? Ik denk van wel. Veerboten die duizend passagiers kunnen vervoeren en tienduizenden euro’s per dag kosten. Moslim Hijra (jihad door immigratie) indringers krijgen een gratis of gesubsidieerde overtocht van de Griekse eilanden, die op slechts een paar mijl van Turkije zijn gelegen, via de Egeïsche zee naar het vasteland van Griekenland. Van daar vervoeren gecharterde bussen en speciale treinen snel de migranten van grens tot grens en verder naar Duitsland, Frankrijk en Zweden met weinig of geen kosten voor de Muhajirun of hijra migranten.

Wie betaalt voor de inzet van de konvooien van ferry schepen, treinen en bussen? Wie betaalt de smartphones en prepaid kaarten? Wie deelt de honderd eurobiljetten uit die we in de handen zien van bijna elke migrant er van uit gaande dat ze echt berooid arriveren na te zijn ontsnapt aan het door oorlog verscheurde Syrië? Iemand die de islamitische Hijra invasie van Europa ondersteund. George Soros geeft via zijn Open Society Foundation miljarden uit om honderd groepen te financieren die pleiten voor open grenzen. Dat zou een goede onderzoekslocatie kunnen zijn voor onverschrokken onderzoekers.

Foto 7

5. Het Tet offensief van 1968

Met 2016 in het vooruitzicht, moet ik denken aan de oorlog in Vietnam, het Tet offensief. In januari 1968, vóór de Tet nieuwjaars vieringen, waren duizenden Vietcong strijders geïnfiltreerd in Saigon en andere Zuid Vietnamese steden. Hun massale gecoördineerde aanvallen van 30 januari kwamen bijna als een complete verrassing. Het ernstigste falen van de Amerikaanse inlichtingendienst tussen 1950 in Korea en 2001 in New York. De deskundigen waren het er allemaal over eens dat de VC te verzwakt en te verdeeld was om massa aanvallen op nationale schaal te bewerkstelligen. Toch sloegen meer dan 80.000 illegale communistische infiltranten gelijktijdig toe in meer dan honderd steden. De communisten gebruikten een periode van wapenstilstand om hun aanvallen te lanceren, terwijl de Amerikaanse en Zuid Vietnamese troepen op verlof waren. Bittere stads gevechten in Hue, de derde grootste stad van Vietnam, duurde een maand. Voordat ze werden verslagen in Hue, namen de communisten duizenden burgerslachtoffers gevangenen en dumpte ze met hun handen op hun rug gebonden in massagraven.

De Communistische bazen in Noord-Vietnam misrekende dat de Vietcong aanslagen in de steden tot een spontane nationale opstand tegen de Amerikaanse imperialisten en hun marionetten van de Republiek Vietnam zou leiden. Deze algemene opstand vond niet plaats en de VC werd grotendeels weggevaagd door hard vechtende Amerikaanse en Zuid Vietnamese troepen. Het voor Zuid Vietnam normale stadsleven werd hervat. Na Tet was de Vietcong grotendeels een uitgebluste kracht en herwonnen nooit meer hun vroegere kracht (de uiteindelijke overname van Zuid Vietnam in 1975 werd bereikt door conventionele NVA troepen die vanuit het noorden in tanks en vrachtwagens kwamen nadat de democraten in het Amerikaanse Congres de bevoorrading van munitie en brandstof voor onze Zuid Vietnamese bondgenoten hadden afgesneden, waardoor ze niet meer in staat waren om hun republiek te verdedigen).

Maar thuis in Amerika verdraaide ‘oom Walter’ Cronkite het verhaal van het Tet offensief om de Amerikanen tijdens deze oorlog te bedriegen en te demoraliseren. Hij veranderde het Tet offensief in een verhaal van opkomende communistische macht en bereik, van Amerikaanse militaire mislukking en van uitzichtloosheid om de Republiek Vietnam te behoeden voor communistische verovering. Waarom heeft Cronkite dit gedaan? ‘De meest vertrouwde man van Amerika’ was in het geheim een toonaangevende propagandist voor het internationaal socialisme dat de Verenigde Staten, een sterke en onafhankelijke staat, als de grootste barrière ziet voor hun uiteindelijke doel, één wereld regering. De zaak Walter Cronkite en het onjuiste verhaal van het Tet offensief is slechts een schrijnend voorbeeld van de alomtegenwoordigheid van de internationaal socialistische grip op onze mainstream media.

Voor een Amerikaanse nationalist is Walter Cronkite een klassieke verrader. Maar voor een toegewijde internationaal socialist zijn nationale grenzen en nationale soevereiniteit niet belangrijker dan voor een vrome moslim. Voor beide supranationale groepen zijn grenzen en naties achterhaalde constructies die genegeerd, vertrapt en na verloop van tijd weggegooid moeten worden. Cronkite was een verrader voor Amerika maar hij is een held voor de culturele marxisten. Typerend voor zijn oneerbare ras hield Cronkite zijn ware trouw geheim totdat hij zich had teruggetrokken uit het uitzenden van leugens en propaganda. Ik ben ervan overtuigd dat de wereldwijde mainstream media vandaag de dag besmet is met honderden Walter Cronkites, zowel voor als achter de camera’s.

Foto 8

6. Tet, deel twee

Dat brengt mij op de hoofdlijnen van dit stuk. Ik geloof dat Europa wordt voorbereid op een Moslim jihad versie van het Tet offensief in Vietnam in 1968. Een grote en gecoördineerde daad van verraad heeft plaatsgevonden in Europa sinds de oprichting van de Europese Unie. In het kader van het Akkoord van Schengen heeft Brussel beloofd om de buitengrenzen van de EU te bewaken en werden de interne grenscontroles afgeschaft. De EU elite brak de eerste belofte maar hield zich aan de tweede en opende daarmee dus een breed pad voor de aanstormende invasie van Moslim hijra migranten.

Op dit moment zijn ongeveer een miljoen nieuwe islamitische migranten verwikkeld in een strijd om een warme slaapplek te vinden op een continent met een opvangcapaciteit die sterk onvoldoende is om hen naar behoren te huisvesten. Ten minste 75% van de migranten indringers zijn moslim mannen van weerbare leeftijd. Autochtone etnische Duitsers, Zweden en anderen worden op de straat gezet om noodhuisvesting voor moslim ‘vluchtelingen’ te bieden. Tienduizenden migranten wonen momenteel in tenten en in tijdelijke onderkomens, zoals scholen, sportzalen en leegstaande magazijnen.

Er zullen geen mogelijkheden te vinden zijn om permanente onderkomens voor hen te creëren voordat de Centraal Europese sneeuwstormen er aan komen. Als de sneeuw diep is doorgedrongen in Duitsland en in heel Europa, dan zullen deze mannen de lokale huizen binnen gaan en eisen dat ze worden opgenomen als kostgangers – of anders. Waar ze dat uit komt zullen kleine kinderen van migranten als menselijk schild en als emotionele chantage naar voren worden gehouden of anders worden afgedankt. Hoe dan ook, islamitische migranten zullen op wat voor manier dan ook proberen de Duitse huizen en appartementen binnen te gaan op zoek naar warmte en voedsel en de jonge moslim mannen zullen op zoek gaan naar onbeschermde, ongelovige ofwel kafir vrouwen om daarop hun lust te botvieren (wat hun recht is onder de Islamitische sharia).

In het ontwapende Europa zal een groep van twaalf of meer koude, hongerende en boze moslim mannen, gewapend met knuppels en messen, in staat zijn om elk Duits huis of bedrijfspand dat ze willen binnen te gaan. Erger nog, er zijn nu al meldingen van enorme hoeveelheden vuurwapens die naar Europa worden gesmokkeld door de Muhajirun. Geïntimideerde Europese autoriteiten zijn bang om de migranten of hun bagage te onderzoeken omdat dat ze daarmee mogelijk rellen provoceren. En wapens worden niet alleen gesmokkeld in de bagage van vluchtelingen, achthonderd geweren werden onlangs in beslag genomen in een vrachtwagen in Noord-Italië, op weg van Turkije naar België. Hoeveel vrachtwagenladingen met wapens en explosieven zijn er niet tegen gehouden?

In Duitsland, nog voor de wintersneeuw, plegen de migranten in bendes berovingen en plunderen ze winkels en warenhuizen. Om een sociale uitbarsting te voorkomen, hoeft de politie niet te reageren totdat de bendes veilig zijn vertrokken. Tot nu toe betaalt de Duitse regering deze winkeliers voor hun verloren handel maar dit kan niet eeuwig doorgaan. Bedrijven sluiten en Duitsers trekken zich angstig terug terwijl de Muhajirun leren dat ze zonder gevolgen privé-eigendom kunnen binnen dringen en Duitsers kunnen beroven, hetgeen ze nog verder overtuigd van de volgzame passiviteit van hun gastheren en de onvermijdelijkheid van het succes van hun uiteindelijke hijra invasie.

Als de aanvallen opstapelen zal de Duitse politie zich bijna altijd scharen aan de zijde van de politieke verrader elite die hun salarissen betalen. Zij zullen de belegerde etnische Duitsers niet te hulp schieten. Tenminste niet volgens officiële opdrachten of in uniform. Deze ingecalculeerde veronachtzaming van de veiligheid en het welzijn van de gewone Duitse burgers door de internationaal socialistische elite zal op termijn leiden tot eigenrichting en acties van doodseskaders van Duitse militairen en politiemensen buiten dienst. Zij zullen optreden tegen hun ‘handen af van de moslims’ orders in, orders die uiteindelijk afkomstig zijn van Brussel. En na verloop van tijd zullen genoeg vuurwapens hun weg vinden van het leger, de politie en de zwarte markten naar de handen van de gewone Europese nationalisten teneinde tot gewapend verzet te komen.

Foto 9

Het versnelde tempo van de moslims hijra invasie in 2015 werd bedacht, gepland en uitgevoerd door Quisling verraders bestaande uit de elite leiding van de Europese tak van de internationaal socialistische beweging met hun hoofdkwartier in Brussel. Met de woorden van de Britse nationalistische patriot Paul Weston, als een boer met opzet een vos in het kippenhok laat, wie is dan schuldig aan het doden van de kippen? Nu, vandaag, wordt in heel Europa het podium klaar gemaakt voor de genocide van de zwakke, verwarde en weerloze Europese kippen. De voormalige Oost-Duitse communistische functionaris Angela Merkel haalt hoge cijfers bij zowel het binnen laten van de moslim vos als de onderdrukking van de Duitse kip (intussen ontwikkelt de voormalige Sovjet communistische KGB kolonel Vladimir Poetin zich tot een Russische nationalist die Russische belangen altijd voorop stelt, ten minste zoals die door hemzelf en zijn trawanten worden gezien).

Een paar dagen na de aanslagen van Parijs vuurde Franse politie commando’s zo’n 5.000 kogels af in een appartement gelegen in een straat van een drukke wijk. Ik voorspel dat de politie over een jaar, als ze dan in die straat arriveren, worden ontvangen met schoten van sluipschutters, geïmproviseerde barricades, geïmproviseerde explosieven en eventueel RPG’s. Kortom, Parijs, Brussel en vele andere Europese steden zullen in die tijd op Beiroet in de jaren 1980 lijken.

Om de toekomst van Europa te begrijpen moet je de Libanezen gewoon vragen wat het gevolg is als een natie tienduizenden boze moslim ‘vluchtelingen’ binnen haalt. Burgeroorlog is wat er gebeurt, zelfs als het begint tussen de verschillende concurrerende vluchtelingen groepen. Het is valse hoop dat een gewenste vreedzame zwijgende meerderheid van moslims in staat zal zijn om de radicale islamieten zodanig te beïnvloeden dat ze geen geweld zullen gebruiken en dus de komende Europese Burgeroorlog kunnen voorkomen. Net zo min als zogenaamde vreedzame stille meerderheden burgeroorlogen hadden kunnen voorkomen in Libanon, Bosnië, Syrië of een dozijn andere plaatsen. Werkelijk vredelievende moslims zijn ten aanzien van de uitkomst van het komende conflict net zo onbelangrijk als elke Quaker pacifist die zich in 1944 verstopte in Berlijn. Het enige belang van de veronderstelde zwijgende meerderheid van vreedzame moslims is dat zij zullen dienen als levende camouflage waartussen de jihadisten zich kunnen verbergen.

Het is van cruciaal belang om op te merken dat geen van de voorbeelden die ik net noemde (Libanon, Bosnië, Syrië) nette bipolaire oorlogen vormde tussen twee nationale overheden. Allen waren op z’n minst driezijdige oorlogen. Deze formuleringen zijn inherent instabiel en veranderen voortdurend de richting van geweld, als tijdelijke bondgenootschappen gemakkelijk verschuiven van vriend van vandaag tot de vijand van morgen. In deze omgeving van bedrog, uitvluchten en verraad wordt de valse vlag terreur operatie een standaard procedure. Het is een eenvoudige zaak voor groep A om een bloedbad aan te richten bij groep B en daarbij de uniformen of andere tekens van Groep C te dragen. En het is helemaal geen probleem voor groep C om een paar mortiergranaten af te vuren naar het marktplein van Groep A vanaf het grondgebied van Groep B. Etnische zuiveringen, represaille operaties en massa-executies reizen als paddenstoelen de grond uit in deze vrij begaanbare omgeving die verstoken is van gedragscontroles die normaliter inherent zijn aan een oorlog die wordt uitgevochten op nationaal niveau tussen twee geüniformeerde militaire machten.

Foto 10

Wanneer een niet-islamitisch land, zoals Frankrijk (via een gevaarlijk naïef immigratiebeleid) ongeveer tien procent moslims bereikt wordt geweld en burgeroorlog een constante bedreiging. Tien procent van de totale nationale bevolking vertaalt zich in de belangrijkste stedelijke gebieden in meer dan vijftig procent van de mannen in een strijdbare leeftijd, dit als gevolg van de concentratie van moslims in de sharia-zone getto’s en in combinatie met de Europese demografische vergrijzingsgegevens. Later zullen deze islamitische getto’s dienen als heiligdommen en bastions van de jihadisten, totdat of tenzij ze uiteindelijk worden verpulverd door artillerievuur of luchtbommen. Frankrijk en Duitsland zullen niet vrijgesteld worden van de geschiedenislessen die een harde leerschool waren voor Beiroet, Sarajevo en Damascus.

Duizenden van de islamitische Muhajirun die momenteel aankomen in Europa werden geschoold in langdurige en primitieve religieuze en etnische burgeroorlogen. De hedendaagse Europeanen, die bewust zijn gehersenspoeld met politiek correcte sprookjes over de voordelen van multiculturalisme, hebben absoluut geen idee welke verschrikkingen hen wachten. Toenemend Europese ongemak zal de uitkomst nauwelijks veranderen. Alleen omdat de Europeanen moe zullen worden van de irritante aanwezigheid van moslims (zowel nieuwe immigranten en autochtoon geboren) zal voor de moslims nooit een reden zijn om Europa vrijwillig te verlaten. Noch zullen de islamitische allochtone indringers onderduiken en weer rustig en volgzaam worden.

Foto 11

7. Een twintigtal Beslan gijzelingen

De harde kern van door strijd geharde jihadisten die nu uitwaaieren over Europa begrijpt het beproefde en echte proces van het ontsteken van een burgeroorlog door middel van terreur. Zij zullen incalculeren dat het Europese leger en de politie niet in staat zullen zijn de strijd tegen een niet aflatende campagne van terrorisme vol te houden. Maar Brussel kan niet voor altijd op slot blijven zonder de economie te slopen. Wat zal er gebeuren als een Parijs achtige aanval, of nog erger, dagelijkse gebeurt in een dozijn Europese steden?

Zoals ik hiervoor vermeldde, onlangs werden in het noorden van Italië achthonderd geweren ontdekt in een vrachtwagen die op weg was van Turkije naar België. Reken maar uit. De aanslagen van Parijs werden uitgevoerd door ongeveer acht jihadisten gewapend met kalasjnikovs, shotguns en TATP zelfmoord vesten (die in elke keuken kunnen worden gemaakt). Stel je nu een ‘Super Tet offensief’ voor met elk type doel op de terreurlijst, van luchthavens tot dierentuinen, die elk aangevallen worden door een acht man tellende groep van dergelijke moordenaars. Sommige aanvallen kleiner, sommige wat groter, qua sterkte door tweetallen of door hele pelotons.

Vandaag de dag, misschien slechts een paar maanden voorafgaand aan Tet 2016, is er geen Islamitisch opperbevel in Europa of elders verantwoordelijk voor de planning van specifieke terroristische operaties. Er is geen OKW (Oberkommando der Wehrmacht, het opperbevel van de Duitse nazi-strijdkrachten) die een islamitische Operatie Barbarossa plant, dus er is geen commando- en controlestructuur die westerse inlichtingendiensten kunnen binnen dringen en verstoren.

Denk in plaats van een centraal brein dat vele handen aanstuurt aan een enorme zwerm stekende kwallen die allemaal in een losse formatie van elkaar bewegen, met hetzelfde algemene aanvalsplan in hun gezamenlijke brein. Aan het einde van 2015 kunnen individuele Muhajirun alleen het basis besef hebben dat ze op weg zijn naar Europa om een grote jihad te voeren. Als D-Day dichterbij komt, zullen gecodeerde berichten met cryptische verwijzingen naar onheilspellende gebeurtenissen uit de islamitische geschiedenis zich verspreiden. ‘Maak je klaar en bereid je voor om grote operaties uit te voeren’ zal de strekking van de online chats en gecodeerde draadloze berichten zijn. In elke Europese stad zullen doelen individueel worden verkend door lokale Muhajirun in afwachting van een algemene uitbarsting van jihad terreuraanslagen.

Hoeveel moskeeën hebben al een vrachtwagen vol jachtgeweren of Kalashnikovs ontvangen? Reken maar weer uit, acht jihadisten per terreuraanslag, achthonderd wapens per truck, 80.000 Vietcong strijders tijdens het originele Tet offensief en naar schatting 800.000 Muhajirun die Europa binnen stromen. Het gebruik van radicale moskeeën als clandestiene arsenalen is standaard procedure in het Midden-Oosten, dus waarom zouden jihadisten niet dezelfde tactiek in het veilige en volgzame Europa gebruiken? Uit een gevoel van eerlijkheid en respect voor de Europese wetten? Alstublieft! In de woorden van de Turkse premier Erdogan, ‘De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten …’. En bedenk dat overal een AK-47 kan worden binnen gesmokkeld en ook een paar kilo Semtex.

Stel je een dozijn of zelfs een twintig tal aanvallen van het type Beslan school voor, die allemaal op hetzelfde moment plaatsvinden in een zelfde aantal Europese steden. In eerste instantie zal de eerste reeks van grote verrassingsaanvallen worden gecoördineerd door goed georganiseerde terroristische netwerken die gebruik maken van niet te breken draadloze encryptie. Bij veel van deze aanvallen zullen talrijke gijzelaars worden genomen, vaak kinderen, en onmogelijke eisen worden gesteld om hun veiligheid te garanderen. Of er worden geen eisen gesteld, maar volgens alleen verkrachting en moord, zoals bijvoorbeeld in het Russische Beslan. Deze uitbraak van grote aanslagen zal het signaal zijn voor het begin van het algemene jihad offensief.

De Beslan slachting vond plaats in 2004 en kwam wederom van de handen van een gekrenkte islamitische moordenaarsbende. Twee teams van Tsjetsjeense moslim terroristen kwamen op de eerste schooldag in een Russische stad aan met neppe politie busjes als camouflage. Ze namen duizend jonge gijzelaars en hielden ze drie dagen vast. De islamitische terroristen vermoorden meer dan vierhonderd onschuldigen, vaak na verkrachting en marteling. Stel je nu twintig gelijktijdig lopende Europese Beslans voor waarin overal mensen worden aangevallen.

Wat Hitler’s nazi’s bereikten met Stuka’s, Tijgertanks en gemotoriseerde divisies, zullen de Islamonazi’s proberen te bereiken met een massaal ‘Tet steroïden offensief’, waarmee ze het Europese meta systeem op een overweldigende en verbluffende manier onmiddellijk zullen verlammen en eerst een psychologische en daarna materiële nederlaag zullen toebrengen. Tenminste, dat is de uitkomst die de Islamonazi’s zullen proberen te bereiken. De Tet infiltratie en de massa aanvalsstrategie slaagde in 1968 niet in Vietnam en misschien zal het ook niet werken in Europa. Het is waarschijnlijker dat de gewenste algemene opstand van alle Europese moslims tegen de kuffar niet zal worden geïnitieerd en gewoon zal vastlopen en uitdoven.

In strategisch opzicht opent het jihad offensief van 2016 en de daaropvolgende burgeroorlog in Europa een groot tweede front in de oorlog tegen de Islamitische Staat. Daardoor zullen de NAVO en het Westen met het oog op hun eigen voortbestaan hun aandacht naar binnen richten. Daarmee neemt de druk op de andere oorlogsgebieden in Irak en Syrië af.

En als de Europeanen de komende burgeroorlog willen winnen, dan zullen ze minstens half zo brutaal en lelijk moeten doen als hun islamitische indringers en dat betekent verdomd brutaal en lelijk. Maar terwijl de jihadisten vanaf dag één met maximale brutaliteit zullen opereren, zullen de rustige en beleefde Europese autoriteiten ver achter blijven met hun tegenacties. Bijvoorbeeld, een standaard jihadistische tactiek is om na een terreuraanslag te vluchten in de armen van hun geloofsgenoten in de sharia-zone getto’s en zich daar te verschuilen achter hun vrouwen en kinderen. En wat zal de overheid doen? Naar binnen gaan en ze proberen te arresteren (ik maak gewoon maar een grapje)? Wachten ze op de volgende actie met nog meer terreur bommen? Of branden ze het hele verdachte woonblok af met artillerievuur? Dit is wat ik bedoel met verdomd lelijk. De Franse reactie op de aanslagen van Parijs geeft een idee van hoe deze fase zal verlopen.

Het beste scenario, wat me overigens niet zo waarschijnlijk lijkt, is de Islamitische aanvallers van het Tet offensief in 2016 weg te vagen zoals dat gebeurde met de Vietcong in 1968. Maar als er gelijktijdig genoeg aanslagen worden uitgevoerd met aantallen die ongeveer gelijk zijn aan de 80.000 Vietnamese Tet strijders, dan weet ik niet hoe de huidige Europese troepen de jihadisten in minder dan een maand kunnen verslaan of überhaupt kunnen verslaan. Een simpel rekensommetje laat zien dat met dat aantal jihadisten tienduizend Parijs achtige aanvallen kunnen worden uitgevoerd. Denk daar maar eens over na. Tienduizend Parijs achtige aanvallen! Die allemaal plaats vinden in dezelfde maand, dezelfde week of zelfs op dezelfde dag, in heel Europa. De politiek correcte en overdreven beleefde Europese politieagenten (en zelfs in eerste instantie hun legers) zullen niet in staat zijn succesvolle tegenaanvallen en reddingsoperaties uit te voeren tegen een twintigtal Beslans die in scholen, ziekenhuizen en concertzalen worden uitgevoerd. Niet terwijl op hetzelfde moment luchthavens, treinstations, energiecentrales en andere doelen worden getroffen door Parijs achtige terreurgroepen in heel Europa.

En reken daar maar op want het is een standaard tactiek die door alle Islamonazi’s wordt gebruikt bij deze zeer smerige manier van oorlogvoering, net als in Beslan in 2004, waar de moordenaars arriveerde in neppe politie busjes. In 2016 zullen ambulances, brandweerwagens en andere officiële vervoermiddelen ofwel worden gekaapt of worden beschilderd om de echte te simuleren. Zelfmoordterroristen zullen in officiële uniformen langs de beveiliging glippen. Ik wil nogmaals benadrukken, dit is een standaard tactiek. Een jihadist gekleed in het uniform van een politieman zal een honderd kilo wegende bom rechtstreeks het hoofdbureau van politie inrijden met een officiële, gemarkeerde politieauto. Vaarwel hoofdbureau van politie (en trouwens, veel geluk bij de planning van de reddingsoperatie voor de lopende Beslan in uw stad nadat uw lokale hoofdbureau van politie is veranderd in een krater en veel van de calamiteiten leiders zijn weggevaagd).

Enkele voorbeelden (Ik kan pagina’s lang doorgaan). De melk of bakkerij vrachtwagen zal terroristen afleveren bij de middelbare school tijdens de lunchpauze. Een ambulance zal de ondergrondse parkeergarage van het ziekenhuis inrijden en ontploffen. De cement truck zal geen cement leveren. Islamitische jihadisten zijn er erg trots op als ze steeds weer op de proppen komen met meer slimme manieren om domme ongelovigen te misleiden. Door misbruik te maken van hun naïeve geloof in officiële uniformen en bedrijfslogo’s. De jihadisten zullen zich haasten om zich aan te melden voor een opleiding tot zelfmoord chauffeur, alleen al voor het vooruitzicht van een massieve exploderende bom in een menigte van smerige kuffar en daarmee hun lancering direct in de armen van hun tweeënzeventig wachtende maagden. Zo zullen ze vechten in Tet 2016. Vergeet je deze les, dan loopt je extreem gevaar.

Een andere pijnlijke Europese geschiedenisles is grotendeels vergeten, de problemen die in Noord Ierland speelde. In de jaren 90 dwong de IRA de Britten naar de onderhandelingstafel toen voor alle betrokken partijen duidelijk bleek dat de Britten niet konden verhinderen dat er autobommen zouden ontploffen in het hart van het financiële district van Londen. Dat zou, na elke nieuwe explosie, miljarden kosten voor reparatie en verloren handel. In wezen kan een bekwame terroristische organisatie op die manier een moderne stad in gijzeling houden.

Een enkele tientallen tot honderd (hooguit) actieve IRA terroristische strijders slaagde erin deze prestatie te bewerkstelligen. En ze probeerde niet eens mensen te doden. Het was eerder hun doel om belangrijke kantoortorens te ontwrichten met als primair doel de Britse economie te raken. Meestal liet de IRA hun autobommen buiten kantooruren in Londen ontploffen. De Moslims die autobommen tot ontploffing brengen zullen niet zo attent zijn in de komende Europese Burgeroorlog. In een poging om de Europese leiders te dwingen tot overgave en onderwerping aan hun islamitische eisen zullen zij bij een aanslag voor een maximaal aantal burgerslachtoffers gaan.

Foto 12

8. Hama Regels

Ik voorspel dat de zich ontvouwende Europese Burgeroorlog (na de initiële Tet fase van 2016) gestaag zal escaleren van Parijs achtige geweeraanvallen en zelfmoordaanslagen tot sluipschutters, tot geïmproviseerde explosieven, tot auto’s en vrachtwagens met bommen. Dit is de reden waarom ik de mogelijkheid noemde om uiteindelijk Sharia-zone getto’s d.m.v. lucht- en artillerie bombardementen terug te brengen tot ruïnes. Dit zal inderdaad gebeuren nadat de autobommen beginnen te exploderen in Europese steden. Op dat moment verliest een burgeroorlog in een stad elk spoor van beschaving. Versterkte getto bastions die een toevluchtsoord zijn voor islamitische jihad terroristen zullen worden vernietigd teneinde de islamitische verovering te kunnen onderdrukken.

Dit soort niet wijk gebonden stedelijke oorlogvoering heeft al een naam, ‘Hama Rules’, ontleend aan de in 1982 vernietigde Syrische stad met die naam. Hama was een bolwerk van de Moslim Broederschap dat werd gebruikt om aanvallen tegen het regime van Hafez al-Assad, de vader van de huidige Syrische machthebber, te lanceren. Deze guerrilla (of liever terroristische) aanslagen vonden plaats begin 1976 en stopte niet totdat Hama was gereduceerd tot puin en er ten minste tienduizend Syrische soennitische moslims tussen de ruïnes waren gedood.

Als de Europeanen niet de ballen hebben voor dat niveau en die omvang van een totale burgeroorlog, dan zullen ze na verloop van tijd worden verslagen en of worden gedwongen zich te bekeren tot de islam, of worden gedwongen zich te onderwerpen aan de dhimmi status, of ze zullen worden geëxecuteerd (als ze geen nuttig werk kunnen verrichten als dwangarbeiders). Dat zijn de niet te veranderen opties van de islam voor verslagen mannelijke vijanden, tot genoegen van hun islamitische overwinnaars. De gevangen meisjes en vrouwen van de verslagen kuffar worden gedwongen tot slavernij, dat is zeker. Dus het zal oorlog zijn tot aan het mes, het mes tot aan het heft, zonder taboes, waarin geen duimbreed wordt gevraagd of wordt gegeven.

Gaande 2016 zal een vreedzame de-escalatie onwaarschijnlijk zijn, niet met een miljoen nieuwe Muhajirun van weerbare leeftijd die zonder behuizing of vooruitzichten tijdens de opkomende winter over Europa worden uitgestort. Deze snelle massale toestroom van honderdduizenden ongebonden moslim mannen naar Europa is te vergelijken met het gieten van een kruik nitroglycerine in de loop van een kanon, die dan laden met een dubbele lading buskruit, daar bovenop drie of vier kanonskogels rammen en vervolgens het lont aansteken. Het is het perfecte recept voor een rampzalige explosie.

Bij het Tet offensief van 1968 waren ongeveer 80.000 gewapende Vietcong infiltranten betrokken, die de Vietnamese steden en gemeenten binnen slopen (onopgemerkt door de inlichtingen ‘experts’). Hoeveel van de nu bijna één miljoen in Europa los lopende Muhajirun zullen de wapens oppakken voor de goede zaak, na uitvoering van de eerste initiërende golf van Tet 2016 terroristische aanslagen? Heeft iemand eigenlijk enig idee? Er is een punt waarop verborgen hijra zal overgaan in openlijke jihad. Ik denk dat dit in het komende jaar zal gebeuren. Historici zullen terug kijken en zich verwonderen over wat ik zie als het komende Europese Jihad Tet offensief van 2016. Of misschien zullen ze het de Europese Paard van Troje burgeroorlog noemen (ik hoop alleen dat ze het niet de definitieve islamitische verovering van Europa noemen).

Historici zullen onderzoeken hoe deze massa hijra invasie en het daaruit voortvloeiende Tet 2016 en de Europese burgeroorlog tot stand kwamen. De waarheid is dat het een intern plan was van de verrader klasse, de culturele marxistische open grens internationaal socialisten. Voor het openen van de poorten voor de islamitische barbaren verdoofde en stompte ze hun eigen landgenoten af tot apathie. Ze injecteerde het verlammende vergif van multiculturele politieke correctheid in hun eigen samenleving zodat die niet in staat is zichzelf te verdedigen tegen de geplande aanval.

In werkelijkheid hebben de internationale socialisten en de islamitische krachten een moord pact afgesproken, waarin hun gemeenschappelijke vijand, de nationalisten, voor altijd zullen worden verwijderd als een bedreiging voor één van hen. In 2016 zullen de Europese landen bewust in brand worden gestoken om zo af te komen van de nog overgebleven gevoelens van nationale trots en culturele identiteit van hun volk. In feite zal het komende conflict een overeenkomst zijn over het menu van het diner tussen een jakhals, een hyena en een uiterst dom gelukzalig lammetje dat is opgegroeid met utopische multiculturele fantasieën. Het lammetje geloofd dat door zijn eigen zoete voorbeeld de jakhals en de hyena kunnen worden veranderd in vegetariërs. Maar de keuze voor het voorgerecht van het diner is al een uitgemaakte zaak. Europese nationalisten zullen van voren en van achteren worden geschoten en gestoken totdat ze neervallen en worden geconsumeerd door hun roofzuchtige vernietigers.

En reken hier maar op, staande voor de krater, voor het rokende gebouw, na tien geëxplodeerde autobommen die maand, zullen telegenieke media verraders de waarheid verdraaien in een leugenachtig verhaal ter ondersteuning van de onverbiddelijke verspreiding van het internationaal socialisme als de enige mogelijke oplossing voor de ‘tragische cyclus van geweld’. De leugen pers zal patriotten nazi’s noemen en nazi’s patriotten. Zij zullen heiligen vervloeken en massa moordenaars loven. Deze media hoeren zijn alleen loyaal naar hun betaalmeesters uit de verrader klasse en hun gemeenschappelijke internationaal socialistische visie van mondiale tirannie die van bovenaf wordt opgelegd door de alwetende elites. ‘Uit chaos, orde’ zal hun gedachte zijn als het niet over hun lippen komt.

Foto 13

9. Het eindspel

Als de verrader elites voldoende ver in de toekomst kunnen kijken, dan moeten ze zeker zien dat het internationaal socialisme de rijen sluit in haar climax strijd tegen de islam, die zal worden uitgevochten op de nog warme lijken van het Europese nationalisme. Zal deze internationaal socialistische verrader elite in staat zijn de rijen te sluiten tegen de uiteindelijke overwinning van de islamitische suprematie in Europa, of waar dan ook? Laten we hun middelen en bewapening eens vergelijken.

De verrader elites hebben de controle over enorme rijkdom en veel machtsmiddelen. Maar zal het bestaande aanbod van onbeperkte rijkdom en snelle carrière promotie opwegen tegen de angst voor Moslim moordenaars, ontvoerders en onthoofders? Welke motiverende kracht zal op de lange termijn sterker blijken, de aangeboden steekpenningen of het ontvoerde kind dat dreigt te worden onthoofd? Het internationaal socialisme en wereldse islamisme zijn beide kwaadaardige totalitaire ideologieën, geworteld in een zoektocht naar absolute macht. Maar ik geloof dat er meer socialisten zich zullen bekeren tot de islam dan andersom, de uiteindelijke uitkomst neigt in die richting te kantelen. Waarom? Omdat je kunt leven zonder een koffer vol euro’s te accepteren of zonder een sappige, als omkoping aangeboden baan. Maar je kan niet leven zonder hoofd.

Een ander duurzaam maar zelden onderzocht wapen in het islamitische veroveringsarsenaal is het aanbod van amnestie aan goed geplaatste ongelovige leiders die bereid zijn zich te bekeren tot de islam. Zie ik Angela Merkel een hoofddoek dragen? Ja zeker. Of de badge die ze draagt op haar pak nou rood of zwart is maakt de voormalige communistische niet uit, niet als het een kwestie is van haar nek te redden en haar status te behouden. Bestudeer de geschiedenis van de islamitische verovering en je zult veel gevallen vinden waarin westerse leiders, na het clandestien openen van de stadspoorten voor de Hijra invasie, aankondigde dat ze zich al hadden bekeerd tot de islam.

Als beloning voor deze waardevolle service en door het aannemen van een nieuwe islamitische naam en trouw te zweren aan het nieuwe islamitische regime, kunnen goed geplaatste overlopers naar de islam vaak hun rijkdom en positie behouden. Het is opzettelijk heel eenvoudig gemaakt om je te bekeren tot de islam. Het shahada bekeringsgebed is slechts één zin en een handvol woorden. Oprechte innerlijke overtuiging is niet vereist, alleen publiekelijke onderwerping, wat de echte (en bijna altijd verborgen) betekenis van het Arabische woord islam is. Onderwerping.

Dus als het gaat om het laatste verdedigingsbolwerk en het moment van onthoofden nadert, zullen de seculiere humanistische internationaal socialisten dan tot hun laatste adem vechten tegen de islam? Niet waarschijnlijk, niet als alleen het herhalen van een domme en banale spreuk over Allah en Mohammed hun inherent oneervolle en verraderlijke levens kan redden. Simpel gezegd, zij zullen zij zich onderwerpen aan de islam.

Ik denk dat uiteindelijk zal blijken dat de kwaadaardige, op de koran gebaseerde satanische blauwdruk van Mohammed voor de verovering van de wereld nog giftiger en hardnekkiger is dan de kwaadaardige satanische blauwdruk van de internationaal socialisten die terug gaat naar de Jacobijnen, marxisten en communisten. De onveranderlijke op de koran gebaseerde blauwdruk voor wereldwijde overheersing is zich nog steeds aan het vermenigvuldigen en schrijdt al veertien eeuwen voort, terwijl de internationaal socialistische blauwdruk slechts twee en een halve eeuw oud is. Alleen al gebaseerd op de bewezen levensduur zou een gokker voorkeur moeten hebben voor de islamitische formulering voor verovering en tirannie t.o.v. de versie van de internationaal socialisten.

En in het geval dat de islam het internationaal socialisme vernietigt of co-opteert, zou ik verwachten dat de strijd wordt voortgezet totdat er alleen soennitische of sjiitische moslims nog in leven zijn. Dan zouden er scheuringen en conflicten ontstaan tussen nieuwe concurrerende sekten vanwege de aangeboren gewelddadige instructies die centraal staan in de op de koran gebaseerde blauwdruk. Maar zonder een externe gastheer waarop de parasitaire islamitische ringworm zich kan voeden (als ze de gouden gans van de productieve westerse samenleving hebben gedood en geconsumeerd), zal de islam zelf waarschijnlijk weg etteren en vervallen. Wat een mislukt wereldwijd kalifaat zou opvolgen kan ik me niet voorstellen. Tegen die tijd zullen de laatste gelovige en praktiserende christenen in Europa koud en vergeten onder de grond in hun ongemarkeerde massagraven liggen.

Foto 14

10. Alternatieve eind scenario’s

Maar misschien pakt het conflict tussen de drie grote krachten anders uit. Misschien, als het Islamitische Tet offensief van 2016 wordt gestopt, beleeft het Europees nationalisme een wonderbaarlijke opleving, gevolgd door een afwijzing van het internationaal socialisme dat de EU-landen in de richting van een ramp sleept. Soms misrekenen binnenvallende troepen hun kansen, onderschatten ze de vastberadenheid van hun vijanden en na eerdere grote successen vallen ze dan ver terug. Napoleon en Hitler in Rusland en de Griekse ervaring in het Anatolische Turkije van 1919-1922 schieten me direct te binnen.

Of misschien gaan de islamieten een stap te ver met hun Jihad en brengen ze een nucleaire bom of een ander massa vernietigingswapen tot ontploffing in een westerse stad, hetgeen uiteindelijk zou kunnen leiden tot een vergelijkbare tegenaanval op de nexus van de islam in Mekka en andere islamitische heilige plaatsen, zoals Karbala in Irak. Zeker van Vladimir Poetin kan worden verwacht dat hij meer staalhard ogende vastberadenheid toont dan de huidige restanten van de versleten en trillende West Europese leiders.

Twee van de vijf pilaren van de islam draaien letterlijk rond de zwarte maan rots in de hoek van de Ka’aba in het centrum van Mekka. Na 1400 onveranderlijk jaren kan de islam niet zomaar twee van de vijf zuilen uitwissen en over gaan tot de orde van de dag. Allahu Akbar betekent dat onze God groter is. Als Mekka zou worden veranderd in een enorme, gloeiende krater, dan zou dit duidelijk onwaar zijn. Toen de goden van de Azteken en de Inca’s zichtbaar naar beneden werden gegooid door de Spaanse veroveraars, storten die religies en sociale systemen in. Als Mekka zou worden vernietigd, waardoor twee van de vijf pilaren wegvallen is het een open vraag wat er zou gebeuren in en met de wereldwijde moslimgemeenschap. ‘Vroeger dachten we dat onze God groter was’ zal geen effectieve strijdkreet zijn. Maar ik denk niet dat ik er nog zal zijn om te zien hoe dit alles zich afspeelt. 1400 jaar lang zijn ontelbare miljoenen christenen en andere ongelovigen gestorven zonder te weten of de Islam uiteindelijk zal zegevieren of wordt overwonnen.

Ik weet niet zeker of er een toekomst is voor soevereine natiestaten zoals die zijn opgericht in de afgelopen vier eeuwen, met name voor landen met hun eigen unieke geschiedenis, culturen en talen. Ik weet niet of de rijkdom en invloed van de internationaal socialistische verrader elite de constante dreiging van het dodelijke, in de koran opgenomen veroveringsplan kan overwinnen. En als het gaat om hoe de naderende Europese storm China en Azië zullen beïnvloeden, dan is mijn kristallen bol troebel aan die kant. Het is moeilijk om je voor te stellen dat een wereldoorlog die zich uitstrekt van Scandinavië tot de Perzische Golf niet op een gegeven moment nucleair wordt. Misschien dat de geduldige en voorzichtige Chinezen gewoon de ruïnes van het Westen erven. Of misschien worden ze de wereld oorlog ingetrokken.

Het maakt niet uit wat er gebeurt in de komende tien jaar, 2016 vormt zich tot een episch jaar in de Europese en de wereld geschiedenis. Ik hoop dat wat zich ontwikkelt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan tenminste duidelijke en waardevolle lessen zullen zijn voor de verdediging van de vrije en soevereine Verenigde Staten van Amerika. Inclusief lessen over het extreme gevaar van het importeren van miljoenen islamitische Muhajirun.

En tot slot dank ik God, via onze grondleggers, voor het Eerste en Tweede Amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de Europeanen, zijn we in ieder geval nog steeds vrij om elkaar te waarschuwen voor dreigende gevaren, zonder dat we het zwijgen worden opgelegd door de verrader elites die de knoppen van de staatsmacht bedienen. En als gevolg van het Tweede Amendement, zullen we nooit als hulpeloze lammeren naar beneden worden getrokken door de islamitische hyena’s en socialistische jakhalzen. Als er te veel hongerige vossen door socialistische verraders in het kippenhok zijn gezet, dan zullen naar verloop van tijd zowel de vossen als de verraders gewoon een schot hagel in hun gezicht krijgen.

En onthoud dit: geef nooit never je wapens op.

Je zal ze nodig hebben.

Matthew Bracken werd geboren in Baltimore, Maryland in 1957 en studeerde aan de Universiteit van Virginia, waar hij een BA in Russische Studies kreeg en in 1979 werd benoemd tot marine officier. Later in dat jaar studeerde hij af van de Basic Underwater Demolition/SEAL training en in 1983 leidde hij een speciale marine oorlogseenheid in Beiroet, Libanon. Sindsdien was hij een lasser, botenbouwer, charter kapitein, oceaan zeeman, essayist en romanschrijver. Hij woont in Florida. Links naar zijn korte verhalen en essays zijn te vinden op EnemiesForeignAndDomestic.com

Foto 15

Kijk hier voor reacties op het oorspronkelijke stuk.