Waar zouden we zijn zonder The United States of America?

Schermkopie-1022 2015.10.27

Tijdens mijn middelbare schooltijd was ik één van de weinigen in mijn klas die pro Amerikaans (VS) was. Het was tijdens de Vietnamoorlog. De Amerikanen vochten tegen het communisme, dacht ik. Diezelfde Amerikanen die ons eerder bevrijdde van de Nazi’s. Met die bevrijding heeft de VS voor velen (ook voor mij) kennelijk een stevig krediet opgebouwd en lijkt het nog steeds de belangrijkste bondgenoot in het bestrijden van het kwaad.

Lang, eigenlijk te lang, heb ook ik geloofd in de goede bedoelingen van de Amerikanen. Ik heb het dan niet over de gewone Amerikaanse burgers maar over de regeringen van de afgelopen decennia. De oorlogen in o.a. Vietnam en Afghanistan, de eerste Irak oorlog en na 911 de z.g. war on terror, ik geloofde nog steeds in de goede bedoelingen van de VS. Na de tweede Irak oorlog, de Arabische lente en de ‘ingreep’ in Libië ben ik gaan twijfelen. Ook de ontwikkeling van de EU versterkte m’n twijfels met als klap op de vuurpijl de coup in Oekraïne en ook de oorlog in het Midden Oosten.

Sinds 2013 verdiep ik me wat meer in de materie (je moet toch wat met je vrije VUT tijd) en eigenlijk pas vorig jaar ben ik tot de conclusie gekomen dat de VS het kwaad niet bestrijdt in deze wereld maar zelf het kwaad is. De VS voert geen war on terror maar een war van terror.

De directe aanleiding om dit stuk te schrijven was een artikel in Trouw van vorige week ‘Rusland maakt vrienden’. Daaruit het volgende citaat:

‘Toch durft de Iraakse regering nog niet om Russische luchtsteun te vragen. De VS hebben namelijk veel drukmiddelen om Irak uit de armen van Poetin te houden. Het Amerikaanse Congres heeft bijvoorbeeld onlangs een wet aangenomen, die de bewapening van antiregeringsbewegingen en separatisten in Irak mogelijk maakt. Zo’n stap zou het uiteenvallen van Irak tot gevolg kunnen hebben’.

Het bewapenen van antiregeringsbewegingen en separatisten met als gevolg het uiteenvallen van Irak. Waar hebben we dat meer gehoord? Libië, zeker ook daar, maar op dit moment ook in Syrië dus. Er zijn geruchten dat de VS en hun NATO bondgenoot Turkije de ‘gematigde’ strijders steunen in hun strijd tegen het regime van Assad.

Uit alternatieve bronnen (anders dan de MSM) hoorde ik hier al eerder over. In een aantal artikelen (o.a. dit korte, dit langere en ook dit langere artikel) wordt beweerd dat IS niet alleen door de VS wordt gesteund maar ook door de VS is gecreëerd. Obama bevestigt dat (verspreekt zich?) hier.

IMG_20150923_110504  VS creatie IS

Je gelooft dat in eerste instantie toch niet? Maar ja als je dan hoort dat de Russen IS nu veel frequenter en effectiever bombarderen dan de VS en hoort over het bezwaar van de VS tegen samenwerking met de Russen dan roept dat op z’n minst wat vraagtekens op. Volgens dit artikel is het een briljante zet (en schaakmat) van Poetin om die samenwerking aan te bieden. In het artikel is dat als volgt samengevat (vertaald in NL):

‘In plaats dat de VS een serieuze poging uitvoert om de terreur in Syrië te bestrijden heeft de VS simpelweg een insluitingsstrategie tegen ISIS aangenomen terwijl ze die groep publiekelijk de boeman bij uitstek noemen. Dat beseffende heeft Moskou Washington publiekelijk uitgenodigd om zich bij Rusland aan te sluiten teneinde de Islamitische Staat eens en voor altijd van de aardbodem te vegen. Natuurlijk wist Het Kremlin dat de VS zoiets niet wil zolang Assad niet is verdwenen, maar met de herhaling van de uitnodiging blufte Poetin letterlijk richting Washington en dwong daarmee het Witte Huis om of toe te geven dat dit helemaal niet over ISIS gaat, of anders met Rusland mee te doen in de strijd tegen ISIS. Het geniale van die zet is dat als Washington inderdaad haar inspanningen zou richten op het samen met Moskou bestrijden van ISIS, de VS dan zou vechten voor de stabilisatie van het regime dat ze eigenlijk wil verdrijven’.

Putin grootmeester

Ja, die Poetin laat steeds vaker van zich horen. Even voor de goede orde, ik ben ook geen grote fan van Poetin. Ook hij hoort met o.a. Obama, Merkel en nog een aantal EU bonzen in het rijtje van, laat ik het netjes houden, machthebbers die kennelijk niet het beste voor hebben met gewone burgers op deze aardkloot. Een aardig artikel van Wierd Duk is ‘Karel van Wolferen ‘Poetin ontpopt zich steeds meer als een staatsman’. Uit dit artikel hierna ook weer een citaat over de ‘unieke’ (ik noem het liever verderfelijke) rol van de VS.

‘Die plannen komen erop neer dat de Verenigde Staten een unieke rol hebben in de wereld en dat Amerika die dominante status ook met regime change manoeuvres en met de inzet van militaire middelen moet kunnen afdwingen. ‘Het is onze prioriteit om te voorkomen dat er een nieuwe rivaal opstaat, op het voormalige gebied van de Sovjet-Unie, of elders,’ is een veel geciteerde uitspraak uit 1992 van Paul Wolfowitz’.

Dat de VS van Assad af wil is bekend. Misschien is minder bekend waarom ze van Assad af willen en dat dat niets te maken heeft met de z.g. ‘War on Terror’. Beweerd wordt dat de VS niet IS bombardeert maar de olie infrastructuur van Syrië. Het zal eens niet om olie gaan en de machts(on)balans tussen grootmachten. Dat wordt hier (1) en hier (2) uit de doeken gedaan. Uit het 1e artikel het volgende citaat (vertaald in NL):

‘In 2009 weigerde Assad een ​​voorgestelde overeenkomst met Qatar te tekenen. Die overeenkomst ging over een pijpleiding vanuit het Noord veld van Qatar, dat grenst aan het Zuid-Pars veld van Iran, via Saoedi-Arabië, Jordanië, Syrië en Turkije naar Europa met als doel te leveren aan Europese markten. Cruciaal daarin was het omzeilen van Rusland. Assad’s redenering was ‘om de belangen van zijn Russische bondgenoot, de top leverancier van aardgas aan Europa, te beschermen’.
In plaats daarvan voerde Assad in het daarop volgende jaar onderhandelingen met Iran over een alternatief pijplijn plan (10 miljard $), via Irak naar Syrië, zodat het ook mogelijk zou zijn dat ​​Iran gas kon leveren aan Europa vanuit haar met Qatar gedeelde Zuid-Pars veld. Het Memorandum of Understanding (MoU) voor het project werd ondertekend in juli 2012, net op het moment dat de Syrische burgeroorlog werd verspreid naar Damascus en Aleppo en er eerder dat jaar in Irak een raamovereenkomst werd getekend voor de bouw van de gasleidingen. Het Iran-Irak-Syrië pijplijn plan was een ‘directe klap in het gezicht’ van de plannen van Qatar’.

Pijpleiding

Zoals in het eerder genoemde artikel ‘Karel van Wolferen…..etc.’ beschreven wil de VS al vanaf de val van de Sovjet Unie voorkomen dat er een nieuwe rivaal opstaat. Dat lijkt dus met de opkomst van het Rusland van Poetin niet zo goed te lukken.

Pogingen om Rusland te schaden en te isoleren zijn van recente datum, zoals de VS/EU coup in Oekraïne. Daarover meer in o.a. dit artikel ‘The Origin of the New Cold War’ waaruit dit citaat (vertaald in NL):

Bovendien, in een andere belangrijke documentaire over deze coup, vind je een telefoongesprek tussen de twee belangrijkste medewerkers van de Amerikaanse president Barack Obama, die de coup organiseerde. Een gesprek dat 18 dagen voor de coup plaatsvond, waarin Victoria Nuland Geoffrey Pyatt instrueerde Arseniy Yatsenyuk aan te stellen als leider van het junta-regime dat geïnstalleerd zou worden zodra de coup was voltooid. Iedereen zou dat gesprek moeten horen; het is enorm belangrijk, van historische betekenis, vooral omdat het bewijst dat dit een coup was en niets te maken had met democratie – het bewijst dat de westerse regeringen en pers een smerige leugen hebben verspreid door te beweren dat dit een soort van overwinning zou zijn voor de ‘democratie’, terwijl het in feite precies het tegenovergestelde van dat was’.

Maar al veel eerder en langer is de VS bezig met hun ‘nieuwe koude oorlog’ tegen Rusland. In dit artikel ‘US-NATO-Chechen Militia Joint Operations Base’ leest u meer over het door de VS gesteunde en aan Al-Qaeda gelieerde Chechen terrorisme tegen Rusland. Het artikel eindigt met de volgende tekst (vertaald in NL):

Wij Amerikanen, verzand in een eeuwigdurende zogenaamde ‘war on terror’, die illegale en onrechtvaardige oorlogen wereldwijd voeren in de naam van die ‘war on terror’ en zogenaamde ‘islamitische terroristen’, blijken ‘s-werelds grootste meesterbrein, schepper, financier en supporter van ‘islamitische terreur’ te zijn. We gebruikten dit als onze nummer één methode, modus operandi, tijdens de Koude Oorlog, in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de rest van de islamitische wereld. Wij creëerde, trainde en huurde Bin Laden in. Nee, laten we daar meervoud van maken. We trainde, ondersteunde en huurde vele Bin Ladens in uit de hele wereld. Vervolgens zetten we die trend na de Koude Oorlog door in heel Centraal-Azië, de Balkan, de Kaukasus en Xinjiang. Vandaag zijn we nog steeds de nummer één terroristische natie van de wereld. Hetzij door middel van illegale en niet gerechtvaardigde agressieve oorlogen of door agressie en oorlogen waarvan we de schuld afwentelen op een aantal ‘islamitische extremisten’ die door ons geniaal zijn bedacht, opgehitst, gefinancierd en gesteund’.

Met dit stuk, dat nu echt te lang gaat worden, en de artikelen waar ik naar verwijs heb ik geprobeerd de kwaadaardige rol van de VS in de wereld ‘samen te vatten’. Ik ga nu afronden met nog één verwijzing naar het volgende artikel ‘Absolutely crucial statement by Foreign Minister Lavrov’ en een citaat (vertaald in NL) daaruit over het momenteel in Nederland actuele associatie verdrag met Oekraïne:

‘Geachte Leslie Gelb, die we maar al te goed kennen, schreef dat de associatieovereenkomst van Oekraïne met de EU niets te maken had met een uitnodiging om Oekraïne te laten toetreden tot de EU. Voor de korte termijn was het bedoeld om te voorkomen dat Oekraïne zou toetreden tot de douane-unie (met Rusland). Dit is wat een onpartijdige en onbevooroordeelde persoon heeft gezegd. Toen ze bewust kozen voor dit pad naar escalatie in Oekraïne vergaten ze veel zaken en hadden ze een duidelijk beeld van hoe dergelijke acties in Rusland zouden worden ontvangen. Ze vergaten het advies van Otto von Bismarck, die zei dat geringschatting van het miljoenen sterke en grote Russische volk de grootste politieke fout zou zijn’.

Ter definitieve afronding mijn antwoord op de vraag ‘Waar zouden we zijn zonder The United States of America?’……… ik heb geen flauw idee ……. (misschien was MH17 niet neergehaald) ….. maar ik ben bang dat we zonder de (rol van de) VS vergelijkbare shit zouden hebben (gehad) maar dan met andere krankzinnige machthebbers. Tuig dat niet schuwt miljoenen mensen in ellende te storten om hun krankzinnige doelen te bereiken.

En dat gezegd hebbende, borrelt er nog één vraag bij me op ‘Wat zegt dit eigenlijk over de bondgenoten van de VS, waaronder ‘onze eigen’ regering?’

In god we trust……hoe durven ze het op hun dollar te zetten (waar overigens wel meer rare dingen op staan)?

Lijst met te raadplegen achtergrondinfo (mocht je echt de details in willen):

ISIS, Irak, Syrië
FORMER CIA AGENT SUSAN LINDAUER: ISIS CREATED, TRAINED, FUNDED BY USA – YouTube
Secret Pentagon Report Reveals US “Created” ISIS As A “Tool” To Overthrow President Assad
US ex-intelligence chief on ISIS rise: It was a willful Washington decision
Newly-Declassified U.S. Government Documents: The West Supported the Creation of ISIS
It’s All About Gas? US Hawks Plan to Transform Syria Into Another Libya
The US Doesn’t Want to Stop The Islamic State (ISIL) – Only Exploit them for Other Means
US Destroying Syria’s Oil Infrastructure Under Guise of Fighting ISIS
Syria intervention plans fuelled by oil interests, not chemical weapon concerns
Twenty-six Things About the Islamic State (ISIL) that Obama Does Not Want You to Know About
“The Islamic State” (ISIS) is Made in America: The Pentagon had Planned the Fall of Mosul and Ramadi in 2012
The Islamic State (ISIS), the “Caliphate Project” and the “Global War on Terrorism”
Obama ordered CIA to train ISIS jihadists: Declassified documents – National Law Enforcement

Oekraïne
What the Left Should Learn about Ukraine
Oliver Stone Says Ukraine’s Revolution Was Actually A CIA Plot
Real possibility of nuclear war – Ukraine crisis could start World War 3 – YouTube
In Ukraine, the US is dragging us towards war with Russia
War in Ukraine & NATO Offensive in Eastern Europe – YouTube

Chechen terrorists
Proxy War Against Russia: Ukrainian Nazis teaming up with ‘Chechen’ terrorists
Chechen Terrorists and the Neocons
Chechnya, the CIA and Terrorism
U.S. Supported Chechen Terrorists
How Chechnya Became a Breeding Ground for Terror
US-NATO-Chechen Militia Joint Operations Base

Overigen
The Wahhabi connection
Karel van Wolferen: ‘Poetin ontpopt zich steeds meer als een staatsman’ | ThePostOnline
China Joining Russia In Syria While Germany Prepares to Leave NATO In Advance of World War III
Merkel onder vuur, verbreek banden met agressieve VS

TTIP (dat moeten we niet willen)
TTIP: Recht van de sterkste (aflevering Tegenlicht)
TTIP – Part of Grand US Plan to Isolate Russia From Europe

911 Falsflag?
9/11 Exposed – Top Documentary Films
9/11 False Flag – Top Documentary Films
9/11 and the Belligerent Empire – Top Documentary Films
Skygate 911 – Top Documentary Films

Advertenties

13 gedachtes over “Waar zouden we zijn zonder The United States of America?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s