E-mail aan de Nederlandse europarlementariërs over de islamisering van Europa

Dames en heren Europarlementariërs,

Onlangs reageerde ik op een tweet van @EPinNL (zie onderstaande schermkopie van het gesprek). De tweet bevatte een bericht over de bevolkingsaanwas in de EU (de link werkt inmiddels niet meer).

Schermkopie-245 2014.09.26

Naar aanleiding van deze tweet stelde ik de vraag hoe de opbouw is van de bevolkingsaanwas. Zoals in het document is te zien, is de z.g. natural change + 76.500 mensen en de z.g. net migration  + 653.100 mensen. Daar het hier om jaarlijkse (2013) cijfers gaat ben ik ook geïnteresseerd in de trend van de afgelopen jaren en die zo mogelijk doorgetrokken naar de toekomst.

Als antwoord ontving ik van @EPinNL een verwijzing naar het EU vluchtelingenbeleid. Aan de ene kant wat vreemd maar aan de andere kant (ze kennen met denk ik als twitteraar) voelde ze kennelijk de richting van mijn vraag aan en verwezen ze me naar u, vandaar deze mail.

Om maar even to the point te komen, ik maak mij ernstig zorgen over de richting waarin de EU zich ‘ontwikkelt’, niet alleen op economisch gebied (daarin is m.i. de vorming van de EU en m.n. de euro rampzalig geweest) en geopolitiek (de imperialistische m.i. onverantwoorde uitbreidingsdrang van de EU) maar met name op sociaal gebied. De diverse Europese bevolkingsgroepen en culturen bij elkaar houden (of juist niet) is al een hell of a job maar nog zorgelijker is de aanwas van niet westerse allochtonen met een islamitische overtuiging. Mijn zorg (en die van velen met mij) over die laatste groep komt niet alleen voort uit de huidige crisis in het Midden Oosten maar heeft meer te maken met de ideologische ambitie van de islam om de wereld te overheersen. Een mogelijk succesvolle strategie daarvoor is niet (direct) oorlogsvoering (de IS ‘aanpak’) maar een sluipstrategie waarmee de islamitische bevolking (in de EU maar ook elders) uiteindelijk op een numeriek voldoende niveau komt om de macht, desnoods met geweld, over te nemen. In het artikel Not in my name: etc. wordt deze sluipstrategie in relatie tot IS toegelicht.

Ook viel mijn oog op een artikel van Prof. Dr. Albert A. Stahel in Global Gold Outlook (pag.  4 e.v.), aangehaald in het artikel ‘Kans bestaat dat het blanke ras binnen 20 jaar uit Europa verdwijnt’ . Prof. Stahel schetst o.a. het huidige Europa in relatie tot de situatie in het Midden Oosten en de crisis in Oekraïne. Hij besluit zijn artikel met het volgende (voor mij en ik denk velen binnen Europa) schrikbeeld van de toekomst.

‘The future of Europe will be determined by the ongoing conflicts in the Middle East and in Ukraine, by the migration of millions of people and by the threat of force by European jihadists. Because of all these factors, there is a possibility that the conflict in Ukraine and the future migration process could destabilize Europe. In fact, I believe that the Caucasian race, which has dominated the world since the 17th century, could disappear in Europe. In twenty years, there could be a new Europe with a strong relationship with Africa and Asia. The tradition of Europe, which was built up by Emperor Charlemagne, will no longer exist.’

Gezien het voorgaande zult u mijn vraag over de bevolkingsaanwas en de trend daarin begrijpen. Verder ben ik benieuwd of u, vanuit uw rol als vertegenwoordigers van het Europese volk, onze belangen (cultuur, identiteit, vrijheid en democratie, die m.i. onder islamitisch bestuur niet meer zullen bestaan) ten volste verdedigt en zo ja wat uw concrete beleid en aanpak is om verdere islamisering te voorkomen. Zo nee (u steunt dan kennelijk impliciet de verdere islamisering van Europa), dan ben ik benieuwd naar uw motivatie.

Tot besluit wil ik nog even verwijzen naar hetgeen Ivo Opstelten gisteren in WNL op zondag stelde (vanaf ongeveer 25 min) ‘Onze rechtstaat waar we hier over spreken, onze vrijheden die we hebben, moeten we keihard bewaken, daar moeten we voor staan en daar moeten we compromisloos voor vechten’. Ik hoop dat u zijn stelling onderschrijft en compromisloos wilt vechten voor de belangen van het Europese volk!

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

M.vr.gr.

Niek N

 

Advertenties

4 gedachtes over “E-mail aan de Nederlandse europarlementariërs over de islamisering van Europa

 1. Hierna de reacties die ik, na herhaaldelijk verzoek, uiteindelijk via mail heb gekregen.

  Sophie in ’t Veld (D66):
  ——————————
  Hartelijk dank voor uw uitvoerige mail. Ik heb helaas niet de tijd om net zo uitvoerig te antwoorden. Ik deel Uw analyse niet. De spookbeelden van islamisering zijn niet te staven, en mijn vertrouwen in de veerkracht van onze rechtsstaat is groot. Als er al een aanval is op onze rechtsstaat, is dat niet zelden door mensen als de heer Opstelten zelf. We zijn kort van memorie: de gruwelen van de twintigste eeuw, die tientallen miljoenen levens hebben geeïst in oorlog en dictatuur, hebben wij Europeanen onszelf aangedaan. Niet een externe macht. Wij zelf waren in staat tot dat soort gruweldaden, en zijn dat theoretisch nog steeds. De Europese integratie is verre van perfect. Maar wie naar de geschiedenis van ons continent kijkt, ziet dat het uniek is. Nooit eerder hebben zoveel mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Het project is zelfs zo succesvol, dat mensen zich niet eens meer kunnen voorstellen dat ook wij in staat zijn tot oorlog, sadisme en geweld. Die verworvenheid moeten we dus koesteren, en uitdragen naar anderen. Het idee dat het kwaad, de dreiging, van buiten komen is een eeuwenoude misvatting. Grenzen sluiten in de veronderstelling dat we daarmee alle kwaad buiten kunnen houden, is een fictie. De laatste jaren worden de rechtsstaat en en grondrechten systematisch geschonden en ondermijnd….om de rechtsstaat en de grondrechten te beschermen.

  Onze democratie, onze rechtsstaat, onze grondrechten kunnen tegen een stootje. Zolang we ze zelf beschermen en naleven. Dat is niet altijd de makkelijkste weg, maar wel de meest succesvolle.

  Met vriendelijke groet,

  Sophie in ’t Veld
  ******************

  Namens mevrouw Schreijer-Pierik (CDA):
  ——————————————————-

  Dank voor uw e-mail:
  Uw zorgen leven duidelijk bij een deel van de Nederlandse en Europese bevolking.

  Uit uw e-mail spreekt een grote, menselijke betrokkenheid bij de toekomst van het Europese continent, van de generaties na ons en van de Europese Unie. Ondanks uw kritische opmerkingen over het Europese samenwerkingsproject en de monetaire problematiek denk ik dat u met mevrouw Schreijer-Pierik het doel deelt om vrede, stabiliteit en menselijke waardigheid op ons werelddeel te behouden.

  Zoals ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer bij monde van fractievoorzitter en partijleider Sybrand van Haersma Buma de afgelopen tijd meermaals bepleit heeft, is alleen een weerbare democratie een toekomstbestendige democratie. Onze rechtsstaat en onze vrijheden moeten bewaakt worden en verdedigd tegen terroristische en anderszins vijandelijke aanslagen. Ook als deze defensie en preventie hogere kosten met zich meebrengt. Op lange termijn zijn onze waarden en vrijheden immers ons kostbaarste goed.

  Daarbij moeten echter wel de godsdienstvrijheid, overeenkomstig de Nederlandse grondwet en de internationale mensenrechtenverdragen, wederzijds respect en non-discriminatie onze vaste grondslagen en uitgangspunten blijven. Ook als men daarbij persoonlijk soms onmacht gevoelt. De genoemde waarden vormen immers deel van onze (weerbare) rechtsstaat – in Nederland en in Europa.

  Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

  Met vriendelijke groet
  *************************

  Namens Paul Tang (PvdA):
  ————————————

  Hartelijk dank voor het sturen van de reminder. Ik reageer namens de gehele PvdA Eurodelegatie. Vanwege de politieke ontwikkelingen van afgelopen weken is uw mail heel even blijven liggen.

  Via deze weg wil ik u dan ook laten weten dat we uw mail hebben ontvangen en dat we ons best doen om een reactie te formuleren op uw vraag.

  Ik hoop dat u nog even geduld kan opbrengen.

  Met vriendelijke groet
  *************************

  Agnes Jongerius (PvdA):
  ———————————

  Wij vinden dat iedereen die hier woont en die hier toegelaten wordt, ongeacht geloof, geaardheid en afkomst, recht heeft op een goed leven en goede toekomst. Daar vechten wij voor. Wij wensen u verder prettige feestdagen.

  Met vriendelijke groet,

  De PvdA-fractie
  ******************

  Dennis de Jong en Anne-Marie Mineur (SP):
  ———————————————————–

  Hartelijk dank voor uw mail en mede namens mijn collega Anne-Marie Mineur excuses voor het feit dat U zo lang op een antwoord heeft moeten wachten. Normaal beantwoorden we mails zoveel mogelijk per omgaande, maar de afgelopen maanden waren buitengewoon druk, vandaar dat ik pas tijdens het kerstreces aan het beantwoorden van alle resterende mails toe ben gekomen.

  U maakt zich vooral zorgen om islamisering van Europa als gevolg van de bevolkingsaanwas en immigratie. Met U maak ook ik me grote zorgen over de bevolkingsaanwas in de wereld, omdat ik vrees dat de aarde zoveel mensen gewoon niet zal kunnen dragen, zeker omdat de bevolkingsgroei zich onevenwichtig ontwikkelt. Daarbij is er overigens geen sprake van dat die beperkt zou zijn tot één bepaalde godsdienst: ook het aantal Christenen in de wereld groeit sterk. Het zou mooi zijn als het taboe dat er nu nog is over de onbeheersbaarheid van de bevolkingsgroei in de wereld zo snel mogelijk doorbroken wordt.

  In de Europese Unie zie je overigens dat de bevolkingsgroei flink achterblijft bij die in de rest van de wereld. Zelfs als je de immigratiecijfers meerekent, groeit de bevolking in Europa nauwelijks. Daarbij zijn er weinig of geen verschillen tussen bevolkingsgroepen. Ook tweede en derde generatie Turken en Marokkanen in Nederland bijvoorbeeld hebben kleine gezinnen. Helaas is er in Europa bij bepaalde economen en politici wel een tendens waar te nemen om bijvoorbeeld via een speciale ‘bevolkingspolitiek’ mensen te stimuleren meer kinderen te krijgen, omdat dit nodig zou zijn voor economische groei. Ik vind dat eigenlijk verwerpelijk, omdat het milieuaspect hier gewoon wordt vergeten of gebagatelliseerd.

  Bij de SP houden we er niet van te denken in stereotypen. Daarom zien wij ook geen ‘islamitisch’ gevaar. Wel zien we het gevaar van extremisme, van welke aard ook. Gelukkig zijn er nog steeds heel veel mensen die mensenrechten en respect voor de gelijkwaardigheid van mensen voorop zetten. Dat geldt voor mensen uit allerlei verschillende godsdienstige en niet-godsdienstige tradities. Als SP hopen we vooral met die mensen samen op te trekken. Extremisten bestrijden we, o.a. door goed te kijken naar de oorzaken daarvan. Zijn dit sociale omstandigheden? Dan moeten we die aanpakken. Zijn het wervingsacties van radicale imams? Dan pakken we die net zo hard aan.

  Hopelijk heeft U hiermee antwoord op Uw belangrijkste vragen, maar als er nog onduidelijkheden zijn, kunt U mij altijd schrijven.

  Met vr. groet,

  Dennis de Jong

  SP-fractieleider EP
  **********************

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s