E-mail aan de Nederlandse europarlementariërs over de islamisering van Europa

Dames en heren Europarlementariërs,

Onlangs reageerde ik op een tweet van @EPinNL (zie onderstaande schermkopie van het gesprek). De tweet bevatte een bericht over de bevolkingsaanwas in de EU (de link werkt inmiddels niet meer).

Schermkopie-245 2014.09.26

Naar aanleiding van deze tweet stelde ik de vraag hoe de opbouw is van de bevolkingsaanwas. Zoals in het document is te zien, is de z.g. natural change + 76.500 mensen en de z.g. net migration  + 653.100 mensen. Daar het hier om jaarlijkse (2013) cijfers gaat ben ik ook geïnteresseerd in de trend van de afgelopen jaren en die zo mogelijk doorgetrokken naar de toekomst.

Als antwoord ontving ik van @EPinNL een verwijzing naar het EU vluchtelingenbeleid. Aan de ene kant wat vreemd maar aan de andere kant (ze kennen met denk ik als twitteraar) voelde ze kennelijk de richting van mijn vraag aan en verwezen ze me naar u, vandaar deze mail.

Om maar even to the point te komen, ik maak mij ernstig zorgen over de richting waarin de EU zich ‘ontwikkelt’, niet alleen op economisch gebied (daarin is m.i. de vorming van de EU en m.n. de euro rampzalig geweest) en geopolitiek (de imperialistische m.i. onverantwoorde uitbreidingsdrang van de EU) maar met name op sociaal gebied. De diverse Europese bevolkingsgroepen en culturen bij elkaar houden (of juist niet) is al een hell of a job maar nog zorgelijker is de aanwas van niet westerse allochtonen met een islamitische overtuiging. Mijn zorg (en die van velen met mij) over die laatste groep komt niet alleen voort uit de huidige crisis in het Midden Oosten maar heeft meer te maken met de ideologische ambitie van de islam om de wereld te overheersen. Een mogelijk succesvolle strategie daarvoor is niet (direct) oorlogsvoering (de IS ‘aanpak’) maar een sluipstrategie waarmee de islamitische bevolking (in de EU maar ook elders) uiteindelijk op een numeriek voldoende niveau komt om de macht, desnoods met geweld, over te nemen. In het artikel Not in my name: etc. wordt deze sluipstrategie in relatie tot IS toegelicht.

Ook viel mijn oog op een artikel van Prof. Dr. Albert A. Stahel in Global Gold Outlook (pag.  4 e.v.), aangehaald in het artikel ‘Kans bestaat dat het blanke ras binnen 20 jaar uit Europa verdwijnt’ . Prof. Stahel schetst o.a. het huidige Europa in relatie tot de situatie in het Midden Oosten en de crisis in Oekraïne. Hij besluit zijn artikel met het volgende (voor mij en ik denk velen binnen Europa) schrikbeeld van de toekomst.

‘The future of Europe will be determined by the ongoing conflicts in the Middle East and in Ukraine, by the migration of millions of people and by the threat of force by European jihadists. Because of all these factors, there is a possibility that the conflict in Ukraine and the future migration process could destabilize Europe. In fact, I believe that the Caucasian race, which has dominated the world since the 17th century, could disappear in Europe. In twenty years, there could be a new Europe with a strong relationship with Africa and Asia. The tradition of Europe, which was built up by Emperor Charlemagne, will no longer exist.’

Gezien het voorgaande zult u mijn vraag over de bevolkingsaanwas en de trend daarin begrijpen. Verder ben ik benieuwd of u, vanuit uw rol als vertegenwoordigers van het Europese volk, onze belangen (cultuur, identiteit, vrijheid en democratie, die m.i. onder islamitisch bestuur niet meer zullen bestaan) ten volste verdedigt en zo ja wat uw concrete beleid en aanpak is om verdere islamisering te voorkomen. Zo nee (u steunt dan kennelijk impliciet de verdere islamisering van Europa), dan ben ik benieuwd naar uw motivatie.

Tot besluit wil ik nog even verwijzen naar hetgeen Ivo Opstelten gisteren in WNL op zondag stelde (vanaf ongeveer 25 min) ‘Onze rechtstaat waar we hier over spreken, onze vrijheden die we hebben, moeten we keihard bewaken, daar moeten we voor staan en daar moeten we compromisloos voor vechten’. Ik hoop dat u zijn stelling onderschrijft en compromisloos wilt vechten voor de belangen van het Europese volk!

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

M.vr.gr.

Niek N