STATEMENT: Ik als PVV aanhanger neem afstand van de uitspraak van Geert Wilders en zijn PVV!

De uitspraak van Geert Wilders heeft geresulteerd in een hetze tegen hem, de PVV en de aanhangers van de PVV, waaronder ik dus. Dat geeft te denken.

Laat ik voorop stellen dat zijn uitspraak dom en verwerpelijk is. Een verspreking in eerste instantie of vanaf het begin een (voor hem) duidelijke strategie? In het eerste geval wat mij betreft prima als hij doelde op criminele Marokkanen en hij dat ook bij de verkiezingsbijeenkomst zo had gezegd. In het tweede geval neem ik sterk afstand van zijn uitspraken. Strategie prima maar niet door te generaliseren en een groep, in dit geval Marokkanen, over één kam te scheren.

Terug naar de hetze van de laatste dagen, die ervaar ik als een uitgelezen kans voor de elite (Rutte 2, zijn gedogers en hun bazen in Brussel) om van Geert Wilders en de PVV af te komen. Dus m.i. niet de gespeelde verontwaardiging (walgen, braken, geschokt, etc.) maar de politieke angst voor een steeds groter wordende PVV en het mogelijke effect daarvan op de komende verkiezingen voor het EP was hun primaire drijfveer. Politiek is vaak een vies spel waarin de één het slimmer speelt dan de ander.

Wat de strategie van Geert Wilders ook moge zijn (mij een raadsel….of wil hij gewoon niet besturen?), van zijn verwerpelijke uitspraak is dus dankbaar gebruik gemaakt. Een mooi stukje strategie van de kant van de elite, gesteund door de media en alles wat daar als bruikbaar propaganda ‘materiaal’ (de mensen die steeds aan tafel zitten) voor werd ingezet.

En zoals te verwachten hapte politiek correct Nederland gretig toe. Uitstekend gepland door de elite. Nietsvermoedend en velen oprecht verontwaardigd trapten ze in de propagandaval. 2500 aangiften tegen Wilders via een standaard formulier. U ziet het, onder druk is zelfs de politie in staat te innoveren. Uw toekomstige aangiften worden vanaf nu snel en probleemloos opgenomen maar dat terzijde (nee niet uw aangifte .…. eh laat maar).

Dus ik ‘feliciteer’ de elite met de succesvolle uitkomst van dit buitenparlementair maar wel op ‘democratische’ wijze gevoerde proces (de meerderheid heeft nou eenmaal gelijk, toch?). Jammer voor mij en al die andere PVV-ers die ook besluiten afstand te nemen van de PVV want we zitten nu zonder partij.  We kunnen onze democratische stem niet meer kwijt. Eigen schuld, dikke bult hoor ik een aantal van u zeggen. Ja shit happens.

Dus ik en velen met mij zullen moeten wachten op een nieuwe, betere rechtse partij want door de mogelijke verdwijning van de PVV (?) hebben we in Nederland geen rechtse partij meer (de VVD die ik vóór Rutte 1 al de rug had toegekeerd is natuurlijk al lang geen serieus alternatief meer).

Ik eindig met goed en slecht nieuws. Goed nieuws is dat ik voor mijn programmapunt ‘Geen federale EU en NL uit de EU’ naar Artikel50 kan. Slecht nieuws is dat er voor mijn programmapunten ‘Stop de islamisering en massa immigratie’ en ‘Verminder criminaliteit substantieel’ (nog) geen alternatief is. Zolang die nieuwe, betere rechtse partij er niet is zal ik dus, om mijn stem niet te verliezen, helaas wat minder afstand moeten nemen en toch op de PVV moeten stemmen (zolang die nog bestaat).  Dus kom maar op politiek correcte gutmenschen, geef me maar een koekje van eigen deeg en kaffer me maar uit want goeie mensen zoals jullie mogen dat natuurlijk wel doen (het doel heiligt exclusief voor jullie alle middelen).

Hoe kijken de leiders van de christelijke partijen eigenlijk aan tegen de crisis rond de Oekraïne?

Afbeelding

Het is op z’n zachts gezegd roerig in Europa. Naast de MSM berichtgeving is er de laatste dagen, o.a. op Twitter, veel te lezen over de situatie, de achtergronden en waar het heen zou kunnen gaan.

Eén van die berichten trok mijn aandacht ‘De legers van de Antichrist komen eraan, en Rusland zal overwinnen’. In de betreffende tweet een verwijzing naar drie delen van een artikel van Walid Shobat (zie hier de originele engelse versie).

Altijd leuk om in tijden van crisis de Antichrist weer eens van stal te halen.

Van huis uit ben ik christelijk opgevoed maar, laat ik zeggen, behoorlijk afgedwaald. Wel ‘ken’ ik nog een paar verhalen uit de bijbel, waaronder die over de eindtijd. Dat blijft me op de één of andere manier toch boeien, zeker gezien de tijd waarin we nu leven. Ik doel dan voornamelijk op de situatie rond het Midden Oosten en Israël, de opkomst van de radicale islam, de EU (het nieuwe Romeinse Rijk?) en dan nu een crisis rond de Oekraïne, een botsing tussen grootmachten (de VS en Rusland) waar ook de overmoedige en op macht beluste EU zich mee bemoeit (lees olie op het vuur gooit).

De legers van de Antichrist’ een nogal stevige beschuldiging aan het adres van de VS en de EU?

Is die beschuldiging terecht? Sommigen geloven dat de islam de Antichrist is. Over de islam en de moslimbroederschap lees ik met enige regelmaat artikeltjes (zie http://pamelageller.com) onder andere over de toenemende invloed van de moslimbroederschap in de VS. Er wordt zelfs beweerd dat president Obama lid is van de moslimbroederschap. Zou er een verband bestaan?

Veel vragen, dus ben ik is te rade gegaan bij iemand die daar veel over weet, meer dan de gemiddelde christen denk ik. Ben je niet gelovig dan zal je waarschijnlijk sceptisch staan tegenover dit onderwerp. Wat mij echter bevreemd is dat we de kerk en de leiders van de christelijke partijen nooit horen over de eindtijd. Zijn de huidige ontwikkelingen volgens hen nog geen teken van die eindtijd, kijken ze weg of is er wat anders aan de hand……?

Hierna de reactie die ik van mijn kennis kreeg.

Zoals je ziet in deel 1 van het artikel zegent de priester van de Russisch-Orthodoxe kerk de wapens met heilig water. Hieraan herken je dat de kerk in Rusland net zo verkeerd bezig is als de Rooms Katholieke kerk in de tweede wereldoorlog, die deden dat ook.

 De kerk wil nog steeds niet doen waartoe ze geroepen zijn, namelijk de verkondiging van het evangelie. Inzegenen van wapens hoort niet bij de gemeente van Jezus Christus maar misschien wel bij het christendom, want het is al tweeduizend jaar moord en doodslag! Niet Bijbels dus! 

De Antichrist daar is al heel wat over gespeculeerd en geschreven, wat is waarheid?

Volgens mij moet de Antichrist iemand zijn die uit de islamitische wereld komt! Er is gezegd dat hij uit het herstelde Romeinse Rijk zou komen, ook is voor velen de paus de aangewezen persoon. Maar Bijbels gezien klopt dit niet. Men zegt nu dat Turkije de koning uit het noorden zou zijn (de antichrist) en Egypte de koning van het zuiden (zie Daniël 11 : 40-45). 

Hoe het ook zei, Israël zit tussen heel wat Islamitische landen ingeklemd en de Moslimbroederschap en vele andere extreme Moslimbroeders willen dit land met zijn bevolking van deze aardbodem wegvagen! Ook al is de Broederschap uitgeweken naar Turkije, in Egypte blijft men ook net zolang bezig tot de sharia zal zijn ingevoerd want men zal niet eerder rusten voor dat de hele wereld onder de wetten van de koran valt dus wereldoverheersing! Een Islamitische Antichrist!? Of die nu uit Turkije komt waar de Broederschap nu terecht is gekomen of uit een ander moslim land (Iran, Irak, Syrië, Libië, of welk moslim land dan ook), één ding is zeker het is de Mahdi (Antichrist) die de Arabische volkeren zal verenigen om Israël en alle religies te vernietigen want dat is het doel van de Islam. 

En Europa dan, de VS, en de kerken? Europa en de VS zijn antichristelijke landen geworden. Alleen macht, economie en geld spelen nog een belangrijke rol. Ze zijn bezig met hun eigen wereldvisie en die is meer gericht op macht en geld dan op hun joods christelijke wortels. De kerken in het westen hebben veel van de Bijbelse waarheid verdrongen en afgeschaft. Daar ga ik nu niet verder op in want dat is een hoofdstuk apart! Eén voorbeeld, Chrislam kan volgens mij niet! 

Je hebt gelezen dat Erdogan de Moslimbroeders na aan het hart ligt en die Moslimbroeders willen de sharia in alle Arabische landen invoeren te beginnen in Egypte.

Erdogan

Hij Erdogan hoopt daar op de steun van de Ultra’s die elke keer opnieuw demonstraties houden in het voordeel van de Moslimbroederschap. Zal het hem lukken? Ik weet het niet! In Daniël 11 : 40-45 staat dat de Antichrist Egypte zal veroveren maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt. Dat is zeker, maar we moeten dus niet te veel stil staan bij wat er geschreven en gezegd wordt! Alleen wel waakzaam zijn! In het boekje van Walid Shoebat lees je over de Islam, de eindtijd en hoe het in elkaar zit”.

Tot zover de reactie. Het boekje van Walid Shoebat moet ik nog krijgen en zal ik lezen. Daarop vooruitlopend ben ik zelf maar eens verder gaan zoeken en vond een stuk over o.a. de eindtijd op http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1257

Met de inhoud van dat stuk, de artikelreeks en de hiervoor gegeven reactie zou je kunnen concluderen dat niet de VS en de EU de titel Antichrist ‘verdienen’ maar de islam.

Maar wat nu als de VS en de EU uiteindelijk islamitisch zouden worden? Is dat ondenkbaar of zien we daar nu al de tekenen van, zoals de massa immigratie in Europa en de invloed van de moslimbroederschap in de VS? Een ex-moslim is daar duidelijk over: “Word wakker Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!

En dan hebben we het nog niet eens gehad over die andere grote speler, China. Terwijl ik met dit stuk bezig was kwam, heel toevallig, China ter prake in DWDD. Jonathan Holslag sprak over een nieuwe wapenwedloop en de dreiging van China (zie http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/310358 op ongeveer 6 minuten en 15 seconden).

Voor velen van ons complexe, onvoorspelbare shit……of toch niet?

Laten we het de leiders van de christelijke partijen maar eens voorleggen. Zij zouden het moeten weten, toch?